Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tại Hồng Kông Featured

Rate this item
(6 votes)

thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-tu-nhan-tai-hong-kong

Loại hình công ty phổ biến nhất tại Hồng Kông chính là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Công ty TNHH tư nhân là pháp nhân riêng biệt, trách nhiệm hữu hạn đối với chủ sở hữu, nhận thức công chúng cao, cấu trúc bền vững; huy động vốn và chuyển quyền sở hữu đều dễ dàng hơn khi so sánh với cấu trúc kinh doanh khác như công ty tư nhân và hợp danh. Các doanh nhân nước ngoài thường lựa chọn loại hình này như một cách để mở rộng công ty ra thị trường Hồng Kông. Theo Điều lệ công ty của Hồng Kông, bất kỳ cá nhân nào (cá nhân người nước ngoài hoặc địa phương) từ 18 tuổi trở lên đều có quyền để thành lập một công ty tại Hồng Kông.

Bài viết này của Global Links Asia nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về cách thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân ở Hồng Kông và những điều cần biết trước khi thành lập công ty tại Hồng Kông.

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH Tư nhân tại Hồng Kông

 

 

Các yêu cầu cơ bản cho việc thành lập công ty tại  Hồng Kông

 

 

 

Tên công ty - Tên công ty phải được phê duyệt trước khi tiến hành việc thành lập công ty tại Hồng Kông.

Giám đốc - Có ít nhất một giám đốc và không giới hạn số lượng giám đốc tối đa. Giám đốc có thể là người thuộc bất kỳ quốc tịch nào và không cần phải thường trú tại Hồng Kông, yêu cầu ít nhất 18 tuổi, và chưa từng phá sản hoặc bị kết án về bất kỳ hành vi sai trái nào. Không yêu cầu việc Giám đốc cũng là cổ đông. Giám đốc chỉ định cũng có thể được đề cử bên cạnh giám đốc công ty. Các cuộc họp hội đồng quản trị có thể được diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới.

Cổ đông - Một công ty TNHH tư nhân tại Hồng Kông có tối thiểu 1 và tối đa 50 cổ đông. Không yêu cầu về việc cư trú cho các cổ đông. Giám đốc và cổ đông có thể là cùng một người hoặc khác nhau. Các cổ đông phải từ 18 tuổi trở lên và có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Cổ đông có thể là một cá nhân hoặc một công ty. Công ty 100% cổ phần địa phương hoặc nước ngoài đều được phép. Cho phép bổ nhiệm các cổ đông chỉ định. Các cuộc họp cổ đông có thể được diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới.

Thư ký Công ty - Bổ nhiệm một thư ký công ty là điều bắt buộc. Đối với thư ký, nếu là cá nhân, phải là người cư trú tại Hồng Kông; hoặc nếu là một công ty, phải có văn phòng đăng ký hoặc một địa điểm kinh doanh tại Hồng Kông. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, trong trường hợp giám đốc / cổ đông cùng là một người, thì cá nhân đó không được là thư ký công ty. Thư ký công ty có trách nhiệm duy trì sổ sách, hồ sơ và điều lệ của công ty theo các yêu cầu luật định. Cho phép bổ nhiệm thư kí chỉ định.

Vốn cổ phần- Mặc dù không yêu cầu về số vốn cổ phần tối thiểu, nhưng về quy tắc, các công ty thành lập tại Hồng Kông phải có ít nhất một cổ đông, một cổ phiếu phổ thông phát hành. Vốn cổ phần có thể được thể hiện bằng bất kỳ loại tiền tệ nào và không bắt buộc phải là Đô la Hồng Kông (HKD). Cổ phiếu có thể được tự do chuyển nhượng và chỉ phải chịu một mức phí thuế trước bạ (thuế stamp). Cổ phiếu vô danh không được phép chuyển nhượng.

Địa chỉ đăng ký - Để đăng ký một công ty Hồng Kông, doanh nghiệp cần phải cung cấp một địa chỉ địa phương ở Hồng Kông. Địa chỉ đăng ký phải là một địa chỉ thật và không được phép sử dụng địa chỉ bưu điện.

Thông tin chung- Thông tin về các cán bộ công ty, giám đốc, cổ đông và thư ký là các thông tin công khai theo bộ luật Hồng Kông. Việc điền các thông tin cá nhân của các cán bộ với Cơ quan đăng ký kinh doanh Hồng Kông là điều bắt buộc. Nếu cá nhân muốn duy trì tính bảo mật thì có thể chỉ định một cổ đông của công ty và giám đốc chỉ định được đề cử bằng cách sử dụng các dịch vụ của một công ty tư vấn chuyên nghiệp.

Thuế - Thuế doanh nghiệp, (còn được gọi là thuế lợi nhuận) là 16,5% cho phần lợi nhuận của các công ty thành lập tại Hồng Kông. Hồng Kông áp dụng cơ sở đánh thuế theo lãnh thổ, có nghĩa là chỉ số lợi nhuận phát sinh trong hoặc có nguồn gốc từ Hồng Kông mới phải chịu thuế ở Hồng Kông. Hồng Kông không áp dụng thuế đánh trên vốn, thuế khấu trừ, thuế đối với cổ tức, hoặc thuế hàng hóa-dịch vụ và thuế giá trị gia tăng (GST / VAT) tại Hồng Kông.

Các thủ tục tuân thủ - Việc các công ty phải chuẩn bị và duy trì tài khoản là bắt buộc. Tài khoản phải được kiểm toán hàng năm bởi Kiểm toán viên chuyên nghiệp (Certified Public Accountants) tại Hồng Kông. Tài khoản được kiểm toán cùng với tờ khai thuế phải được nộp hàng năm với Cục Doanh thu nội địa. Mỗi công ty được yêu cầu phải nộp lợi nhuận hàng năm cho các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry) và nộp lệ phí đăng ký hàng năm. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải được đổi mới một tháng trước khi hết hạn ghi trên một cơ sở hàng năm hoặc ba năm một lần. Cuộc họp thường niên (AGM) nên được tổ chức hàng năm theo năm dương lịch. Đại hội cổ đông phải được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ ngày thành lập công ty, và không quá 15 tháng giữa AGM đó và cái tiếp theo. Một nghị quyết bằng văn bản thay cho Đại hội thường niên được cho phép.

Thông thường, phải mất khoảng 5-7 ngày làm việc để hòan thành việc thành lập một công ty ở Hồng Kông.

Những cân nhắc cho người nước ngoài

 

 

 

Người nước ngoài muốn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Hồng Kông nên xem xét những điểm sau đây:

• Người nước ngoài hoàn toàn có thể trờ thành giám đốc và cổ đông duy nhất của công ty. Không có yêu cầu về sự hiện diện của người dân bản địa.

• Mặc dù không có yêu cầu cá nhân, công ty có nhu cầu thành lập phải có mặt tại Hồng Kông vào thời điểm đăng ký thành lập công ty. Tuy nhiên, cá nhân buộc phải có mặt để mở một tài khoản ngân hàng (tùy thuộc vào các ngân hàng lựa chọn).

• Nguời nước ngoài không có kế hoạch chuyển nơi ở đến Hồng Kông có thể tự do vận hành hoạt động công ty từ nước ngoài. Họ có thể đến Hồng Kông thông qua visa du lịch khi cần thiết hoặc được yêu cầu.

Các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty

 

 

 

 

cac-tai-lieu-can-thiet-de-thanh-lap-cong-ty-tai-hong-kong 

 

Để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Hồng Kông, thông thường các tài liệu sau đây sẽ được yêu cầu:

Xin lưu ý: Bất kì văn bản nào không phải tiếng Anh phải được cung cấp kèm theo bản dịch công chứng, chứng nhận chính thức.

Thủ tục thành lập công ty

 

 

 

Thủ tục thành lập công ty gồm hai bước: Phê duyệt Tên công ty và Đơn xin đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar).

 • Phê duyệt Tên công ty.

Bước đầu tiên trong thủ tục đăng ký công ty chính là việc tên dự kiến của công ty phải được chấp thuận và phê duyệt bằng cách gửi đơn đến Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar).

Hướng dẫn Tên công ty:

 • Công ty có thể được đăng ký với tên tiếng Anh, tên Trung Quốc hay vừa tên tiếng Anh và tên Trung Quốc.
 • Tên công ty không được phép kết hợp các từ hoặc chữ cái tiếng Anh và các ký tự Trung Quốc.
 • Tên công ty bằng tiếng Anh phải được kết thúc bằng chữ Limited hoặc ký tự Trung Quốc có nghĩa tương đương.
 • Tên Trung Quốc nên sử dụng các ký tự truyền thống của Trung Quốc, theo font "New Sai Ming", có thể tìm thấy trong từ điển Kang Xi hoặc Ci Hai hay trong mã ISO 10646 tiêu chuẩn.

Tên đề ra có thể sẽ bị từ chối nếu:

• Tên trùng hoặc tương tự với tên xuất hiện trong Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) mục "Tên công ty"

• Vi phạm về nhãn hiệu hàng hoá

• Được xem là gây công kích hoặc trái với lợi ích công cộng.

Tên công ty có chứa các từ hoặc các kí tự như 'Trust', ' Chamber of Commerce', ' Bureau', ' Cooperative', 'Governvemnt'... sẽ được yêu cầu sự chấp thuận trước từ Giám đốc điều hành. Trong một số trường hợp, việc sử dụng một số từ và kí tự được quy định bởi các văn bản pháp luật luật khác. Ví dụ, sử dụng các chữ như 'Bank' (Ngân hàng), ' Stock Exchange' (Giao dịch chứng khoán) không nên trái với văn bản pháp luật có liên quan và yêu cầu phải được sự chấp thuận của các cơ quan liên quan trước khi sử dụng.

 • Đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar).

Một khi tên đã được phê duyệt, yêu cầu thành lập công ty có thể được đệ trình với các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) bằng cách gửi các giấy tờ hợp lệ nêu trên đã được điền đầy đủ và ký kết. Phí đăng ký cho công ty TNHH tư nhân là 3,970 đô la Hồng Kông.

Một đơn xin đăng ký thành công thường được xử lý trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc và các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) sẽ cấp Giấy chứng nhận thành lập. Người đại diện cho các văn bản thành lập công ty (người được ghi tên trong đơn thành lập) sẽ được thông báo kết quả như các văn phòng đăng ký này sẽ gửi một thông báo fax, với các chi tiết. Giấy chứng nhận Thành lập phải được lấy tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar)... và bởi người đại diện.

 

Xin lưu ý: Người đại diện phải cung cấp chứng minh nhân dân của mình hoặc con dấu công ty (trong trường hợp của một tập đoàn hay công ty) để lấy được giấy chứng nhận thành lập này. Một ủy quyền bằng văn bản sẽ được yêu cầu nếu người đại diện ủy quyền cho một cá nhân khác.

 

Một số điều cần biết khi thành lập công ty tại Hồng Kông

 

 

 

Sau khi đã hoàn tất việc thành lập công ty tại Hồng Kong, cá nhân/công ty cần lưu ý một số thủ tục sau:

 • Mở tài khoản ngân hàng

 

 

Một khi đã đăng ký, thành lập công ty với các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar), việc mở một tài khỏan ngân hàng sẽ là bước tiếp theo. Các cá nhân có thể tiến hành mở một tài khoản ngân hàng với bất kỳ ngân hàng lớn nào ở Hồng Kông. Tất cả các ngân hàng ở Hồng Kông đều đòi hỏi sự có mặt của các chủ sở hữu như là một phần của thủ tục thẩm định trong việc mở một tài khoản ngân hàng. Vì vậy trước khi tiến hành mở tài khoản ngân hàng, sắp đặt lịch hẹn với ngân hàng, các cá nhân cần xem xét khi nào thì mình có thể đến Hồng Kông. Nhìn chung, các công ty tư vấn cung cấp dịch vụ thành lập công ty được chọn sẽ hướng dẫn cụ thể về cách chọn một ngân hàng thích hợp tùy thuộc vào yêu cầu, đồng thời cũng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

 • Đăng ký và khai báo với Cục Doanh thu nội địa.

Hồng Kông bắt buộc tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Hồng Kông đăng ký và khai báo với văn phòng đăng ký kinh doanh của Cục Doanh thu nội địa và lấy được một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh với các Cục Doanh thu nội địa phải được thực hiện trong vòng một tháng sau khi thành lập công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) bất kể công ty đã thành lập đã bắt đầu kinh doanh thực sự hay chưa. Số đăng ký kinh doanh xuất hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng là mã số thuế tương ứng của công ty.

Khi nhận được đơn đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được phát hành vào ngày làm việc tiếp theo và phải được lấy trực tiếp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải luôn xuất hiện trên cơ sở văn phòng.

 • Thuê một công ty Dịch vụ chuyên nghiệp

Việc thuê một công ty tư vấn chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty là vô cùng cần thiết. Các công ty sẽ hỗ trợ: 1. Thu thập các thông tin chi tiết thích hợp, và cần thiết .

2. Đăng ký trước tên công ty lựa chọn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết thành lập công ty (bao gồm các Điều Lệ Công ty)...

3. Nộp hồ sơ thành lập công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registrar) và nhận Giấy chứng nhận thành lập công ty.

4. Có được chứng nhận đăng ký kinh doanh từ Cục Doanh thu nội địa Hồng Kông (Hong Kong Inland Revenue Department) .

5. Hỗ trợ khách hàng với việc mở tài khoản ngân hàng.

6. Chuẩn bị:

 • Con dấu thông thường
 • Chứng chỉ cổ phiếu và Giấy đăng ký
 • Sổ sách pháp định

7. Hỗ trợ việc nộp đơn xin visa di chuyển, giấy phép kinh doanh, nộp các báo cáo phù hợp theo yêu cầu hằng năm.

 

Để hiểu hơn về Hệ thống thuế tại Hồng Kông, vui lòng tham khảo:

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-nuoc-ngoai/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-hong-kong/tong-quan-ve-he-thong-thue-doanh-nghiep-tai-hong-kong

Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:


Hotline: (+84) 0938 531 588

EmailTony.Ho@globallinks.asia

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS