chính sách miễn giảm thuế phổ biến ở SingaporeĐể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh và phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Singapore luôn ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách miễn giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp ở Singapore.

thue-nha-thau-tai-viet-namNhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (thương nhân nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ngoài) có cơ sở thường trú hay không khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

thue-nha-thau-tai-singapore

Thuế nhà thầu tại Singapore (witholding tax) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, không cư trú tại Singapore (non-resident in Singapore) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Singapore.

 

 

Taxable-Income

Đối với công ty mới được thành lập tại Singapore, việc miễn giảm thuế và đặc quyền trong ba năm đầu tiên hoạt động không thể được chuyển sang các năm sau.

royalty-logo

Đối với công ty thành lập tại Singapore, thu nhập tiền bản quyền, cho dù được tạo ra ở Singapore hoặc được tạo ra bên ngoài nhưng nhận tiền ở Singapore, là đối tượng chịu thuế.

tax-due

Sau khi thành lập công ty tại Singapore, mọi thông tin liên quan về thuế của công ty phải được khai báo với IRAS 2 lần.

Shareholders

Thu nhập cổ tức (lợi nhuận sau thuế) của một công ty thành lập tại Singapore có thể được quyết định bằng bất cứ cách mà các công ty thấy phù hợp.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: