Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh và phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Singapore luôn ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách miễn giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp ở Singapore.

Đọc thêm 

thue-nha-thau-tai-viet-namNhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (thương nhân nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ngoài) có cơ sở thường trú hay không khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

Thuế nhà thầu tại Singapore (witholding tax) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, không cư trú tại Singapore (non-resident in Singapore) có phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa phát sinh tại Singapore.

Theo luật Singapore, khi cá nhân/doanh nghiệp Singapore thanh toán cho cá nhân/doanh nghiệp không cư trú tại Singapore cho dịch vụ đã thực hiện, công dân/doanh nghiệp Singapore phải giữ (withhold) một phần thanh toán này lại và nộp cho cơ quan thu thuế chính phủ Singapore.

 => Công dân Singapore và công ty cư trú, đăng ký và thành lập tại Singapore sẽ không bị đánh thuế nhà thầu.

 

 

 

Theo quy định từ Cục thuế nội địa Singapore (IRAS), chính sách miễn giảm thuế chỉ dành cho công ty mới thành lập tại Singapore trong 3 năm đầu tiên. Trong trường hợp 3 năm đầu công ty không hoạt động vẫn không được chuyển ưu đãi này cho các năm sau đó. 

royalty-logo

Đối với công ty thành lập tại Singapore, thu nhập tiền bản quyền, cho dù được tạo ra ở Singapore hoặc được tạo ra bên ngoài nhưng nhận tiền ở Singapore, là đối tượng chịu thuế.

Điều này được đề cập trong khoản thu nhập từ các khoản tiền nhận về từ việc sử dụng các vật liệu có bản quyền, thương hiệu, hoặc bằng sáng chế.

capital-gain

Nhằm thu hút đầu tư, Singapore quy định miễn thuế đối với lợi nhuận vốn.

Với điều kiện là các khoản thu nhập không chỉ xuất phát từ đầu tư, kinh doanh. Do đó, số vốn tăng thêm sẽ không bị đánh thuế.

 

Sau khi thành lập công ty tại Singapore, mọi thông tin liên quan đến thuế của công ty phải được khai báo với IRAS 2 lần/ năm.

Lần 1: trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (YA_Year Assessment), công ty phải nộp Form ECI (thu nhập tính phí ước tính- Estimated chargeable income) với IRAS.

Lần 2: công ty nộp Form C-S/C (tờ khai thuế doanh nghiệp) vào 30.11 (nộp bản cứng) hoặc 15.12 (nộp online) hằng năm. 

 

Được phép. Thu nhập cổ tức (lợi nhuận sau thuế) từ công ty Singapore có thể chuyển hoặc quyết định như thế nào tùy vào doanh nghiệp.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.