shareholders-in-company1

 

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong một công ty TNHH tư nhân thành lập tại Singapore là một quá trình khá dễ dàng nhưng các chuyên gia tư vấn vẫn có thể tìm kiếm vận may thông qua các hợp đồng chuyển nhượng này. Nếu bạn muốn tự mình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, những chỉ dẫn bên dưới của Global Links Asia là vô cùng hữu ích.

 

con-dau

Ở Singapore có cần thiết phải sử dụng con dấu khi kí hợp đồng và các hóa đơn không?

tax-incentive

Một công ty nước ngoài được thành lập tại Singapore được đối xử theo cách tương tự như bất kỳ công ty nào tại Singapore.

withdrawal

Số tiền này có thể được sử dụng chỉ cho mục đích kinh doanh. Nó không thể được rút ra cho mục đích cá nhân của bạn.

address

Các công ty cần phải có một địa chỉ địa phương đăng ký trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: