Dịch vụ kiểm toán cho công ty Hồng Kông

Rate this item
(3 votes)

dịch vụ kiểm toán cho công ty Hồng KôngHồng Kông là một trong các khu kinh tế yêu cầu doanh nghiệp phải nộp báo cáo kiểm toán đến chính phủ hằng năm. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ này, rất nhiều doanh nghiệp Hồng Kông đã và đang gặp không ít những khó khăn, bởi vì:

 • Quá trình chuẩn bị đầy đủ bộ báo cáo tài chính - kế toán - kiểm toán phức tạp

 • Chuẩn mực kế toán tại Hồng Kông gồm có nhiều yêu cầu khác nhau

Vì vậy, Global Links Asia - với kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công ty tại Hồng Kông và làm báo cáo tài chính - kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán Hồng Kông - sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết những khó khăn kể trên để thuận lợi thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh đối với chính phủ Hồng Kông.

1. Tại sao các công ty Hồng Kông phải làm báo cáo kiểm toán?

Theo các quy định nêu trong Pháp lệnh công ty Hồng Kông, các công ty thành lập tại Hồng Kông phải duy trì sổ sách kế toán (books of accounts) và phải đáp ứng các yêu cầu kiểm toán theo luật định trên cơ sở hàng năm. Viện Công chứng Kế toán Hồng Kông (The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - HKICPA) chịu trách nhiệm về các vấn đề về chuyên môn kế toán tại Hồng Kông.

2. Các công ty Hồng Kông cần làm báo cáo kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn nào?

Hồng Kông đã và đang áp dụng một chuẩn mực báo cáo tài chính (Hong Kong Financial Reporting Standards - HKFRSs). Đây là bộ chuẩn mực báo cáo tài chính do Viện Kế toán Công chứng Hồng Kông (Hong Kong Institute of Certified Public Accountants - HKICPA) ban hành. Chuẩn mực này bao gồm một tập hợp các tiêu chuẩn, bao gồm:

 • Chuẩn mực báo cáo tài chính Hồng Kông (Hong Kong Financial Reporting Standard - HKFRS)

 • Văn bản diễn giải HKFRS (HKFRS Interpretation - HKFRS-Int)

 • Chuẩn mực kế toán Hồng Kông (Hong Kong Accounting Standards - HKAS)

 • Văn bản diễn giải HKAS (HKAS Interpretation - HKAS-Int)

Ngoài ra, các đơn vị kiểm toán độc lập sẽ áp dụng nhiều tiêu chuẩn kiểm toán khác nhau khi thực hiện báo cáo kiểm toán cho doanh nghiệp Hồng Kông, bao gồm:

 • Tiêu chuẩn Hồng Kông về kiểm soát chất lượng (HKSQCs)

 • Khuôn khổ Hồng Kông cho các cam kết đảm bảo

 • Các tiêu chuẩn của Hồng Kông về kiểm toán (HKSA)

 • Các tiêu chuẩn của Hồng Kông về cam kết đánh giá (HKSRE)

 • Các tiêu chuẩn của Hồng Kông về cam kết đảm bảo (HKSAE)

 • Các tiêu chuẩn của Hồng Kông về cam kết báo cáo thông tư đầu tư (HKSIR)

 • Các tiêu chuẩn của Hồng Kông về các dịch vụ liên quan (HKSRS)

 • HKSQC thiết lập các nguyên tắc cơ bản và các thủ tục thiết yếu và cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của một công ty đối với việc kiểm soát chất lượng đối với các tiêu chuẩn cam kết của Hồng Kông.

Chú thích: HKSAs, HKSREs, HKSAEs, HKSIRs và HKSRSs được gọi chung là các tiêu chuẩn tham gia của Hồng Kông.

 • HKSA được áp dụng trong việc kiểm toán thông tin tài chính gốc.

 • HKSRE được áp dụng trong việc xem xét thông tin tài chính gốc.

 • HKSAE sẽ được áp dụng trong các cam kết đảm bảo liên quan đến các vấn đề khác ngoài thông tin tài chính gốc.

 • HKSIR được áp dụng trong các cam kết báo cáo thông tư đầu tư.

 • HKSRS được áp dụng cho các cam kết tổng hợp, các cam kết áp dụng các thủ tục đã thỏa thuận đối với thông tin và các dịch vụ liên quan khác.

3. Các công ty Hồng Kông cần chuẩn bị báo cáo tài chính nội bộ như thế nào để thuận tiện cho quá trình kiểm toán?

Để thuận tiện cho quá trình kiểm toán, công ty Hồng Kông cần chuẩn bị bộ báo cáo tài chính nội bộ gồm các loại báo cáo sau:

 Mục  Báo cáo Mô tả
 1 General Ledger Sổ chi tiết các giao dịch - thống kê các giao dịch xảy ra trong năm tài chính
 2 Balance Sheet

Bảng cân đối kế toán - Phản ánh tính hình tài chính của doanh nghiệp trong năm tài chính thông qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

 • Tài sản

 • Vốn chủ sở hữu

 • Nợ phải trả

 3 Income statement Báo cáo lãi lỗ - thể hiện doanh thu và lãi lỗ của doanh nghiệp trong năm tài chính
 4 Cash flow statement Bảng lưu chuyển tiền tệ - Thể hiện dòng tiền ra - vào trong năm tài chính
 5 Change in Equity Báo cáo thay đổi vốn chủ - Thể hiện sự thay đổi (nếu có) của vốn chủ sỡ hữu trong năm tài chính
 6 Financial Report
 • Bộ báo cáo tài chính - Đây là bản báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh bao gồm tất cả các báo cáo từ 2 - 5 ở trên và thuyết minh báo tài chính

 • Bản báo cáo này được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

 

4. Vì sao các công ty Hồng Kông phải cần đến một bên kiểm toán độc lập để hoàn thành báo cáo kiểm toán?

Việc báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi một đơn vị kiểm toán độc lập sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo được yêu cầu của cục thuế Hồng Kông.

Ngoài ra, các Đơn vị kiểm toán độc lập có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Hồng Kông khi:

 • Chứng minh tính minh bạch trong sổ sách/tài khoản của công ty

 • Phát hiện sơ hở/sai sót trong báo cáo kế toán của công ty

 • Phát hiện gian lập (nếu có) trong báo cáo kế toán của công ty

 • Góp phần hỗ trợ các nhà lãnh đạo/nhà đầu tư đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn

5. Global Links Asia có thể hỗ trợ các công ty Hồng Kông những gì khi làm báo cáo kiểm toán?

Với vốn kiến thức đa dạng về quy định kiểm toán tại Hồng Kông cùng kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp tại đây, Global Links Asia có thể hỗ trợ quá trình kiểm toán của Quý doanh nghiệp diễn ra thuận lợi hơn, bằng cách:

 • Kiểm tra báo cáo tài chính đã được chuẩn bị nội bộ theo chuẩn mực kế toán Hồng Kông. (Trong trường hợp doanh nghiệp chưa chuẩn bị báo cáo nội bộ - Global Links Asia sẽ cung cấp thêm gói dịch vụ chuẩn bị báo cáo tài chính nội bộ kèm theo - chi phí phụ thuộc vào số lượng giao dịch của công ty trong năm tài chính)

 • Thực hiện kiểm tra, rà soát số liệu, thông tin

 • Phối hợp cùng doanh nghiệp để giải trình với kiểm toán về các số liệu

 • Gửi hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu của bên kiểm toán

 • Hướng dẫn thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

 • Hướng dẫn và hỗ trợ nộp báo cáo Nil profit return trong trường hợp doanh nghiệp không phát sinh hoạt động trong năm tài chính

 • Theo dõi, cập nhật tiến độ đến khi hoàn thành

 • Trong trường hợp cần thiết có thể cử 1 nhân sự làm việc trực tiếp với kiểm toán Hồng Kông

Trong trường hợp doanh nghiệp Hồng Kông có doanh thu phát sinh ngoài lãnh thổ Hồng Kông, Global Links Asia có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp xin được miễn thuế (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 0%).

 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, điền đơn xin Offshore

 • Hướng dẫn nộp các khoản phí theo yêu cầu

 • Liên hệ và giải trình thông tin

 • Theo dõi cho đến khi có kết quả

Lưu ý: Việc có được xét duyệt hay không là do chính phủ Hồng Kông quyết định.

Đồng thời, quá trình thực hiện kiểm toán sẽ có nhiều hồ sơ bản cứng cần gửi qua lại giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán. Global Links Asia sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp trong việc giao nhận thư từ để hạn chế thất lạc hồ sơ và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

6. Các câu hỏi thường gặp khi làm báo cáo kiểm toán tại Hồng Kông

Thuế TNDN trung bình tại Hồng Kông là 16.5%.

Thời gian chuẩn bị một báo cáo kiểm toán thông thường sẽ kéo dài từ 1-3 tháng.

Thông thường báo cáo kiểm toán sẽ được sử dụng để điền biểu mẫu khai thuế. Kỳ hạn sẽ là 30 ngày kể từ ngày 1/4 hằng năm (tức khoảng 31/05 hằng năm). Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng công ty, từng loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ được gia hạn thêm các kỳ hạn nộp khác nhau mà không phát sinh phí phạt từ cục thuế Hồng Kông.

Mỗi năm, công ty Hồng Kông cần nộp các báo cáo sau cho chính phủ Hồng Kông, cụ thể là the Company Registry:

 • Báo cáo thường niên (Annual Return - AR), và biên bản họp Hội đồng hàng năm (Annual General Meeting - AGM)

 • Khai báo nhân sự (Employer Return)

 • Danh sách Hội đồng Quản trị (Significant Controllers Register - SCR) và cung cấp người Đại diện Chỉ định hằng năm (a Designated Representative)

Riêng với cục thuế Hồng Kông, các công ty Hồng Kông cần nộp:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

 • Tờ khai thuế (tùy vào loại hình công ty mà số lượng tờ khai, phụ lục bổ sung có thể khác nhau)

Kiểm toán hoặc thư ký Hồng Kông có thể hỗ trợ doanh nghiệp nộp báo cáo. Do đó, thông thường chủ doanh nghiệp sẽ không cần đến trực tiếp Hồng Kông để nộp báo cáo kiểm toán.

Chính phủ Hồng Kông có ưu đãi thuế - thuế suất 0% dành cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hồng Kông. Tuy nhiên, việc xét duyệt có được miễn thuế hay không sẽ phụ thuộc vào:

 • lĩnh vực và mô hình kinh doanh của công ty

 • quyết định của cục thuế Hồng Kông sau khi xem xét báo cáo kiểm toán và chứng từ giải trình của doanh nghiệp

Đối với các công ty không có hoạt động trong năm (Dormant company), chính phủ Hồng Kông cho phép được miễn kiểm toán và tạm hoãn tổ chức họp thường niên. Tuy nhiên, việc xét duyệt để được công nhận là công ty không hoạt động sẽ có những thủ tục và hồ sơ khá phức tạp.

Cục thuế Hồng Kông chỉ chấp nhận báo cáo được kiểm toán bởi 1 đơn vị độc lập, và đơn vị này đã được cấp chứng chỉ hành nghề tại Hồng Kông.

Chính phủ Hồng Kông không bắt buộc doanh nghiệp phải kiểm toán bởi 1 đơn vị trong suốt quá trình công ty hoạt động. Doanh nghiệp Hồng Kông có thể thay đổi đơn vị kiểm toán tùy thuộc vào nhu cầu cầu doanh nghiệp và so sánh chi phí để tối ưu hóa cho doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên, khi làm việc với 1 đơn vị kiểm toán đáng tin cậy trong thời gian dài, thì quá trình kiểm toán của doanh nghiệp Hồng Kông sẽ diễn ra suôn sẻ và được tiến hành nhanh chóng hơn. Vì đơn vị kiểm toán hiện tại sẽ nắm rõ chi tiết các báo cáo kiểm toán của các năm trước đây và không tốn nhiều thời gian xem xét lại các báo cáo cũ từ các đơn vị kiểm toán khác.

Global Links Asia - đơn vị tư vấn chuyên giải quyết các bài toán đầu tư, kinh doanh, vận hành khó của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế trong hành trình hội nhập ra thế giới - hoàn toàn có thể hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dồi dào trong các lĩnh vực:

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Global Links Asia tự hào khi đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp từ Start-up đến tập đoàn thuộc top 500 Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời là đối tác làm việc trực tiếp với nhiều ngân hàng lớn, uy tín như OCBC, DBS, UOB, v.v..., đối tác của các cổng thanh toán quốc tế uy tín như PayPal và nhiều đối tác khác.

Doanh nghiệp đang kinh doanh tại Hồng Kông và quan tâm về dịch vụ làm báo cáo kiểm toán cho công ty, liên hệ Global Links Asia để được tư vấn.

Bài viết trên được Công ty Global Links Asia biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinks.asia/vi/ lần đầu vào ngày 07 tháng 05 năm 2021. Bản quyền thuộc Công ty Global Links Asia. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Công ty Global Links Asia.

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS