Câu hỏi về thuế

Câu hỏi về thuế tại Singapore.

Rate this item
(0 votes)

Singapore đánh thuế thu nhập dựa trên lãnh thổ, vì vậy đa số cá nhân và doanh nghiệp sẽ nộp thuế dựa trên nguồn gốc của thu nhập có từ đâu. Ngoài ra, thu nhập nước ngoài nhưng nhận tại Singapore như lợi nhuận từ chi nhánh nước ngoài, cổ tức, thu nhập dịch vụ, v.v. cũng phải chịu thuế trừ khi thu nhập đó đã nộp thuế cho Chính quyền sở tại ít nhất 15% thì không phải nộp lại khi được chuyển vào Singapore.

Cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế với những loại thu nhập dưới đây:

 • Việc làm
 • Thương mại và kinh doanh
 • Tài sản và đầu tư
 • Nguồn khác như bản quyền, giải thưởng và bất động sản.

 

Rate this item
(0 votes)

Chính phủ và các cơ quan quản lý doanh nghiệp tại Singapore quy định có 9 loại thuế bao gồm các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải nộp:

 • Thuế thu nhập (Income Tax): là loại thuế được tính trên thu nhập của cá nhân hoặc doanh nghiệp (gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp).
 • Thuế tài sản (Property Tax): là loại thuế ấn định cho chủ sở hữu các loại tài sản dựa trên giá trị cho thuế dự kiến của các loại tài sản đó.
 • Thuế nghĩa vụ đối với bất động sản: đây là loại thuế được tách ra khỏi thuế tài sản bắt đầu từ 15/2/2008
 • Thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt: đây là loại thuế dành cho những ngành hàng đặc biệt khi nhập khẩu vào Singapore như thuốc là, thức uống có cồn hoặc dầu khí, dầu mỏ, v.v.
 • Thuế hàng hóa và dịch vụ (Good and Service Tax, GST): là loại thuế tính trên tiêu dùng. GST được tính dựa trên số tiền trả cho sản phẩm dịch vụ, bao gồm cả nhập khẩu (mức thuế GST hiện hành tại Singapore là 8% năm 2023, và tăng lên 9% năm 2024). Đây là một loại thuế gián tiếp mà một số quốc gia (trong đó có Việt Nam) gọi là thuế giá trị gia tăng VAT.
 • Thuế cá cược (Betting Taxes): là loại thuế dùng chung cho các hoạt động cá cược hợp pháp và xổ số tư nhân.
 • Thuế tem: thuế áp dụng cho các tài liệu thương mại và pháp lý có liên quan đến cổ phiếu và bất động sản
 • Những loại thuế khác: như thuế lao động nước ngoài và thuế dịch vụ hành khách sân bay.

Ngoài ra còn có một loại thuế khác: Thuế nhà thầu (withholding tax) là loại thuế được Chính phủ Singapore áp dụng đối với thu nhập có nguồn gốc từ các cá nhân hay tổ chức nước ngoài và không cư trú tại Singapore. Thuế nhà thầu phát sinh khi các cá nhân này có thu nhập phát sinh từ các công việc và dịch vụ tại Singapore. Chỉ cá nhân và công ty/doanh nghiệp không cư trú tại Singapore (non resident) mới phải đóng thuế nhà thầu.

Rate this item
(4 votes)

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh và phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Singapore luôn ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách miễn giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp ở Singapore.

Đọc thêm 

Rate this item
(3 votes)

Khi công ty tại Singapore tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. 

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tìm hiểu những cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp tại Singapore có trách nhiệm chịu thuế nhà thầu với thu nhập phát sinh tại Việt Nam như thế nào.

Đọc thêm  

Rate this item
(3 votes)

Thuế nhà thầu tại Singapore (witholding tax) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài không cư trú tại Singapore (non-resident in Singapore) có phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa tại Singapore.

Theo luật Singapore, khi cá nhân/doanh nghiệp Singapore thanh toán cho cá nhân/doanh nghiệp không cư trú tại Singapore cho dịch vụ đã thực hiện tại Singapore, cá nhân/doanh nghiệp Singapore phải giữ (withhold) một phần thanh toán này lại và nộp cho cơ quan thu thuế chính phủ Singapore, phần thanh toán này được xem là thuế nhà thầu.

 => Công dân Singapore và công ty cư trú, đăng ký và được thành lập tại Singapore sẽ không phải chịu thuế nhà thầu.

Rate this item
(2 votes)

Theo quy định từ Cục thuế nội địa Singapore (IRAS), chính sách miễn giảm thuế chỉ dành cho công ty mới thành lập tại Singapore trong 3 năm đầu tiên. Trong trường hợp 3 năm đầu công ty không hoạt động vẫn không được chuyển ưu đãi này cho các năm sau đó. 

Rate this item
(1 Vote)

Đối với công ty được mở ở Singapore, tất cả thu nhập kiếm được hoặc có nguồn gốc tại Singapore sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập có thể kiếm được từ những nguồn như dưới đây:

 • Hoạt động thương mại và kinh doanh 
 • Tài sản hoặc đầu tư
 • Những nguồn thu nhập khác bao gồm: bản quyền, thắng giải, thanh toán hằng năm, v.v.

=> Tác quyền/ bản quyền (royalty income) được xem là thu nhập chịu thuế. 

Tìm hiểu về thu nhập tác quyền (royalty income) đối với công ty Singapore được cập nhập trên IRAS (Cục doanh thu nội địa Singapore), tại đây.

Rate this item
(1 Vote)

Nhằm thu hút đầu tư, Singapore quy định miễn thuế đối với lợi nhuận vốn với điều kiện là các khoản thu nhập không chỉ xuất phát từ đầu tư, kinh doanh. Do đó, số vốn tăng thêm sẽ không bị đánh thuế

=> Tăng vốn sẽ không phải chịu thuế. 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS