Hop-phap-hoa-lanh-su-van-bang-chung-chi-tai-singapore

Hiện nay, với xu thế hội nhập và phát triển, việc học tiếng Anh hay học các khóa học chuyên sâu tại Singapore không còn là điều xa lạ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để tăng độ uy tín cho các văn bằng, chứng chỉ được cấp tại Singapore, hợp pháp hóa lãnh sự các văn bằng này để sử dụng tại Việt Nam là điều vô cùng cần thiết. Vậy hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Quy trình này diễn ra như thế nào? Vậy cần chuẩn bị những giấy tờ gì ?

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình hợp pháp hóa lãnh sự văn bằng được cấp tại Singapore cũng như nhằm giới thiệu dịch vụ hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự của Global Links Asia.

 

hop-phap-hoa-lanh-su-giay-to-tai-singapore

Sau khi thành lập công ty tại Singapore, ngày càng nhiều doanh nghiệp_ khách hàng mong muốn "hợp pháp hóa lãnh sự"các giấy tờ, văn bản tại Singapore để sử dụng tại Việt Nam.


Về bản chất, các giấy tờ được ban hành ở các quốc gia khác sẽ không được xem là có giá trị để sử dụng tại Việt Nam nếu như chưa được hợp pháp hóa lãnh sự. Tương tự, một bộ hồ sơ Việt Nam cũng sẽ không có giá trị ở nước ngoài nếu chưa trải qua một số thủ tục, quy trình cần thiết. Vậy quy trình đó là gì? Một bộ hồ sơ giấy tờ nước ngoài để được sử dụng tại Việt Nam sẽ cần trải qua các thủ tục gì?

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình này cũng như nhằm giới thiệu dịch vụ hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ tại Singapore mà chúng tôi cung cấp.

Newsletter

Make sure you don't miss new tax & accounting regulations in Vietnam by joining our newsletter program.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.