Trách nhiệm của doanh nghiệp Singapore sau khi đăng ký GST

Written by
Rate this item
(1 Vote)

trach-nhiem-doanh-nghiep-da-dang-ky-gst

Đối với công ty tại Singapore, nếu kinh doanh thuận lợi và đạt/ dự kiến đạt doanh thu trên 1,000,000 SGD/ năm sẽ được yêu cầu đăng ký GST – Thuế hàng hóa và dịch vụ tại Singapore với IRAS. Doanh nghiệp không đạt mức doanh thu trên nhưng mong muốn đăng ký GST vẫn có thể đăng ký với hình thức tự nguyện. Sau khi doanh nghiệp đã đăng ký GST sẽ được yêu cầu thực hiện những trách nhiệm IRAS đặt ra như thu và nộp thuế GST cho IRAS hay nộp báo cáo v.v, việc không tuân thủ có thể dẫn đến những hình phạt đáng tiếc với doanh nghiệp Singapore.

Trong bài viết sau, Global Links Asia cung cấp thông tin về những trách nhiệm doanh nghiệp đã đăng ký GST cần phải tuân thủ, nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của chính phủ liên quan tại Singapore.

 

 

Tính thuế và thu thuế GST theo mức thuế GST hiện hành tại Singapore

Doanh nghiệp sau khi đã đăng ký GST tại Singapore bắt buộc phải áp dụng tính thuế GST với dịch vụ/ sản phẩm cung cấp cho khách hàng, mức thuế GST hiện hành là 7% tại Singapore. Ví dụ: sản phẩm A công ty doanh nghiệp được bán với giá 100 SGD thì sau khi đăng ký GST phải cộng thêm cho sản phẩm đó 7% thuế GST, tức là 107 SGD. Doanh nghiệp thu hộ 7 SGD này và sau đó nộp cho IRAS (Cục doanh thu nội địa tại Singapore).

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm có liên quan (ví dụ: điện thoại di động, thẻ nhớ và phần mềm sẵn có) vượt quá giá trị 10,000 SGD thì phải tuân theo thanh toán của khách hàng và không được tính thuế GST cho khách hàng đã đăng ký GST. Thay vào đó, khách hàng đã đăng ký GST mua sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp sẽ nộp thuế GST cho IRAS dưới hình thức thuế đầu ra (output tax) của khách hàng đó.

Thực hiện báo cáo GST dạng e-File và nộp thuế

 • Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp tờ khai thuế GST chính xác và nộp thuế đúng hạn chi IRAS.
 • Tất cả báo cáo GST phải được nộp qua e-Filing (myTax Portal) trong vòng một tháng kể từ khi kết thúc mỗi kỳ kế toán. Nếu không có giao dịch, doanh nghiệp vẫn phải nộp bản khai thuế GST dưới dạng “NIL”.
 • Doanh nghiệp có thể tham khảo Tổng quan về Quy trình nộp đơn điện tử GST để biết hướng dẫn từng bước về Lưu trữ điện tử và Hoàn thành GST Trả về cách hoàn thành các bản khai thuế GST.

Nộp muộn hoặc không nộp

Không nộp e-File báo cáo GST dẫn đến mức phạt tiền 5,000 SGD và phạt tù lên đến sáu tháng.

Đối với việc không nộp GST F5/F8 hoặc nộp trễ, IRAS có thể:

 • Áp dụng hình phạt nộp muộn 200 SGD ngay lập tức sau khi báo cáo GST không được nộp vào ngày đáo hạn, có hiệu lực từ ngày 01/04/2018. Hình phạt 200 SGD sẽ tiếp tục được áp dụng cho mỗi tháng tiếp theo cho đến khi doanh nghiệp nộp GST F5/F8 (khoản phạt có thể đạt tối đa 10,000 SGD cho đến khi nộp F5/F8 nổi bật).
 • Đưa ra đánh giá ước tính về thuế GST đã đến hạn và số tiền phải chịu phạt khi thanh toán trễ. Bên cạnh đó, đánh giá ước tính và hình phạt thanh toán trễ sẽ chỉ được sửa đổi khi nhận được tiền lãi GST quá hạn.

Thanh toán GST đúng hạn

Thuế phải nộp cần được thanh toán trong vòng một tháng kể từ khi kết thúc mỗi kỳ kế toán. Nếu nộp chậm hoặc không nộp, hình phạt 5% sẽ được áp dụng dựa trên số tiền thuế chưa nộp vào ngày đáo hạn. Một hình phạt được áp dụng là bổ sung 2% mỗi tháng đối với thuế còn lại chưa được thanh toán sau 60 ngày kể từ ngày đáo hạn của kỳ kế toán quy định (tối đa 50% số thuế còn nợ).

Lưu giữ hồ sơ kinh doanh và kế toán

Những hồ sơ kinh doanh và kế toán cần được lưu giữ trong khoảng thời gian ít nhất là năm năm. Yêu cầu này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi doanh nghiệp ngừng hoặc hủy đăng ký GST.

Hiển thị mức giá được áp dụng GST

Bất kỳ giá hiển thị, quảng cáo, ấn phẩm hoặc trích dẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho khách hàng đều phải bao gồm GST. Nếu giá bao gồm GST và giá không bao gồm GST được hiển thị, thì giá đã bao gồm GST ít nhất phải nổi bật như giá chưa bao gồm GST. Việc không tuân thủ từng yêu cầu này dẫn đến mức phạt tiền tới 5,000 SGD.

Xuất hóa đơn thuế với số đăng ký GST

Doanh nghiệp được yêu cầu xuất hóa đơn thuế/ hóa đơn thuế kế toán của khách hàng cho các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp được áp dụng thuế GST. Nếu tổng số tiền phải trả cho nguồn cung sản phẩm/ dịch vụ (bao gồm GST) không vượt quá 1,000 SGD, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn thuế đơn giản. Số đăng ký GST phải được hiển thị trên tất cả các hóa đơn thuế và biên lai một cách đơn giản hóa.

Thông báo cho IRAS về các thay đổi

Doanh nghiệp cần thông báo cho Comptroller trong vòng 30 ngày sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với tình trạng kinh doanh. Những thay đổi bao gồm:

 • Thay đổi địa chỉ gửi thư GST;
 • Thay đổi hiến pháp kinh doanh hoặc quyền sở hữu;
 • Thay đổi (nhiều) đối tác hoặc những đối tác cụ thể;
 • Thiết lập kinh doanh quan hệ đối tác mới với cùng thành phần của các đối tác.

Thanh toán GST tại điểm hủy đăng ký

Khi đăng ký GST bị hủy, doanh nghiệp cần tính GST cho tài sản kinh doanh được giữ vào ngày đăng ký cuối cùng nếu GST đã được yêu cầu trước khi mua, và tổng giá trị thị trường của các tài sản kinh doanh này là hơn 10,000 SGD. Những tài sản này bao gồm hàng tồn kho, tài sản cố định, tài sản phi dân cư và hàng hóa được nhập khẩu theo các chương trình GST khác nhau.

Nghĩa vụ đối với doanh nghiệp đăng ký GST tự nguyện

Nếu doanh nghiệp đăng ký GST tự nguyện, cần:

 • Sử dụng GIRO để thanh toán và hoàn trả GST;
 • Duy trì đăng ký GST ít nhất hai năm;
 • Tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của một doanh nghiệp đã đăng ký GST;
 • Tạo nguồn cung cấp sản phẩm/ dịch vụ chịu thuế trong vòng hai năm nếu chưa có nguồn cung cấp sản phẩm/ dịch vụ chịu thuế tại thời điểm đăng ký GST tự nguyện và bất kỳ điều kiện nào khác có thể được áp đặt bởi IRAS.
 • Các điều kiện sẽ khác nhau đối với các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký GST.

Comptroller có thể hủy đăng ký GST tự nguyện khi có bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng.

Tìm hiểu thêm: 

Dịch vụ tư vấn thuế

Các khoản thanh toán chịu thuế nhà thầu tại Singapore

Thuế thu nhập cho người nước ngoài tại Singapore

Doanh nghip liên h đ đưc tư vn c th
Email:
Tony.Ho@globallinks.asia

 

 

 

Read 710 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Offshore-Gla-min

quickbooks

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube