Quy định về thời hạn lưu trữ sổ sách, chứng từ đối với doanh nghiệp Singapore

Written by 
Rate this item
(2 votes)

thoi-han-luu-tru-so-sach-chung-tu

Sau khi thành lập công ty tại Singapore và thực hiện các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế với chính phủ, bao gồm kê khai ECI, nộp form C/C-S,v.v. Doanh nghiệp cần lưu ý rằng ngay cả sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ thuế cho năm đánh giá (year of assessment - YA) hiện tại, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm lưu trữ các giấy tờ, hóa đơn, sổ sách, chứng từ, sao kê ngân hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình trong khoản thời gian nhất định theo quy định của Chính phủ.

 

 

 

Đối với sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến năm đánh giá (YA) 2008 về sau, doanh nghiệp phải lưu trữ trong vòng 5 năm từ năm đánh giá đó. Nếu không tuân thủ, các khoản chi phí doanh nghiệp kê khai có thể không được khấu trừ hoăc doanh nghiệp có thể chịu phạt.

 

Ví dụ:

 

Doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào tháng 12

YA

Sổ sách, chứng từ cho:

Cần lưu trữ đến:

2014

01/01/2013 – 31/12/2013

31/12/2018

2018 

01/01/2017 – 31/12/2017

31/12/2022

Công ty có năm tài chính kết thúc khác tháng 12, VD: tháng 06, tháng 09

YA

Sổ sách, chứng từ cho:

Cần lưu trữ đến:

2014

01/10/2012 – 30/09/2013

31/12/2018

2018

01/10/2016 – 30/09/2017

31/12/2022

 

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, nhân viên (giám đốc, thư ký) của doanh nghiệp ngay trước thời điểm giải thể có trách nhiệm lưu trữ tất cả sổ sách, chứng từ của doanh nghiệp sau ít nhất 5 năm từ ngày giải thể công ty.

 

 

Cục Thuế Nội địa Singapore (IRAS) khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để lưu trữ chứng từ, sổ sách, và khuyến nghị doanh nghiệp nên sử dụng các phần mềm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. QuickBooks cũng nằm trong số các phần mềm có trong danh sách khuyến nghị của IRAS. Doanh nghiệp có thể chọn lựa giữa 2 phiên bản hiện hành là QuickBooks Desktop và  QuickBooks Online cho phù hợp với nhu cầu của mình.

 

 

Quý doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết về thành lập công ty tại Singapore và hệ thống thuế tại Singapore, hoặc cần hỗ trợ đăng ký và sử dụng phần mềm QuickBooks, vui lòng liên hệ:

EmailTony.Ho@globallinks.asia

 

Read 497 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Bank-Gla-min

Offshore-Gla-min

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
facebook   linkedin   youtube   google-plus