Nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp trước khi giải thể công ty Singapore

Written by
Rate this item
(1 Vote)

nghia-vu-thue-doi-voi-doanh-nghiep-truoc-khi-dong-cua-cong-ty-singapore-1

Trong việc thành lập và vận hành công ty, vì những lý do khác nhau mà chủ doanh nghiệp có thể dẫn đến quyết định đóng của/ giải thể công ty. Tương tự như việc thành lập công ty, việc giải thể một công ty cũng đòi hỏi cần phải có những thủ tục và yêu cầu nhất định.

Bài viết của Global Links Asia sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về việc giải thể công ty và những lưu ý để giúp cho doanh nghiệp thực hiện việc đóng cửa một công ty diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

 

 

 

GIẢI THỂ/ NGỪNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH CÔNG TY TẠI SINGAPORE

 

 

 

Công ty có thể nộp đơn cho Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) để đóng cửa công ty trong trường hợp công ty không còn hoạt động.

Để hoàn tất thủ tục đóng cửa công ty tại Singapore, chủ doanh nghiệp cần thanh toán các khoản thuế cũng như hoàn tất nghĩa vụ thuế của công ty với IRAS (Cục thuế nội địa Singapore).

 

Thanh toán các khoản thuế chưa thanh toán

Để giúp việc nộp đơn giải thể công ty cho ACRA thành công, công ty bắt buộc thanh toán tất cả khoản thuế với IRAS. Trong trường hợp doanh nghiệp không hoàn tất nghĩa vụ thuế, IRAS có quyền từ chối đơn xin giải thể công ty của doanh nghiệp.

 

Chủ doanh nghiệp cần đảm bảo:

  • Tất cả tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( Form C-S/ C) chưa thanh toán đã được nộp. Nếu công ty đang nộp Form C, các bản kê khai và tính toán thuế cũng phải được nộp.
  • Bản kê khai và tính toán thuế cần phải được nộp trước ngày công ty chấm dứt hoạt động kinh doanh (tức là trong khoản thời gian IRAS chưa phát hành Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp)
  • Tất cả khoản thuế chưa thanh toán cần thanh toán đầy đủ cho IRAS (ví dụ: đã trả lời tất cả câu hỏi được IRAS đưa ra, đảm bảo tất cả các đánh giá được hoàn thành và hoàn tất thanh toán); và
  • Đăng kí GST đã được huỷ bỏ và không có bất kỳ khoản thuế GST nào chưa thanh toán.

 

Lưu ý: không đóng tài khoản ngân hàng của công ty cho đến khi tất cả vấn đề tồn đọng được giải quyết. Khi tài khoản ngân hàng của công ty bị đóng và công ty có tín dụng thuế, IRAS sẽ không thể thanh toán tín dụng thuế cho bên thứ ba (ví dụ: giám đốc, cổ đông). Khi công ty bị giải thể, tín dụng thuế do công ty sẽ được giao cho cho IPTO tạm dịch Văn phòng tín thác nhà nước. Các cổ đông của công ty này có thể liên hệ IPTO nếu muốn yêu cầu hoàn tín dụng thuế. 

 

Thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi yêu cầu giải thể công ty

Công ty phải đảm bảo hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế nộp đơn đóng cửa công ty lên ACRA.

Nộp tờ khai thuế thu nhập ( Form C-S/C)

Thông thường, IRAS sẽ hoàn tất thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp trong vòng một tháng sau khi nhận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty có nhiều vấn đề phức tạp hoặc gửi thông tin không đầy đủ, IRAS có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin để xem xét với thời gian xem xét tối đa 6 tháng.

CÔNG TY KHÔNG HOẠT ĐỘNG

 

 

 

Nếu công ty không hoạt động kinh doanh kể từ ngày thành lập hoặc kể từ khi nộp tờ khai thuế thu nhập cuối cùng (Form C-S / C), và doanh nghiệp nhận tờ khai thuế thu nhập chưa thanh toán (Form C-S / C) được xuất trong thời gian này, doanh nghiệp được phép nộp Đơn xin Miễn thuế Thu nhập (Form C-S/ C).

Nộp mẫu đơn cùng với cover letter nêu rõ ý định muốn giải thể công ty của doanh nghiệp. Nếu đơn xin miễn thuế được chấp thuận, công ty không cần nộp tờ khai thuế thu nhập chưa thanh toán (Form C-S/ C).

THƯ THÔNG BÁO THUẾ

 

 

 

IRAS sẽ không cấp thư thông báo thuế cho mục đích xin giải thể công ty. Công ty có thể dựa vào các tài liệu sau đây từ IRAS để xác định rằng công ty không gặp có vấn đề thuế hoặc nghĩa vụ thuế chưa thanh toán nào:

  • Các vấn đề về thuế - Thông báo thuế mới nhất (NOA); và
  • Trách nhiệm thuế - Báo cáo tài khoản mới nhất (Lastest Statements of Account).

 

Quý doanh nghiệp cần biết thêm thông tin chi tiết về việc đóng cửa công ty vui lòng liên hệ:

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

 

 

Read 852 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Bank-Gla-min

Offshore-Gla-min

 

ocbc-partner

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube