Kháng nghị Thông báo nộp thuế từ Cục Thuế Nội địa Singapore

Written by
Rate this item
(4 votes)

khang-nghi-thong-bao-nop-thue-tu-cuc-thue-noi-dia-singapore

 

Theo quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore, sau khi xem xét số thuế doanh nghiệp kê khai trong form C-S/C, Cục Thuế Nội địa Singapore sẽ gửi Thông báo nộp thuế cho doanh nghiệp. Nếu thấy số thuế trong thông báo chưa đúng với số thuế doanh nghiệp ước tính, doanh nghiệp có thể thực hiện kháng nghị Thông báo nộp thuế để IRAS xem xét lại.

 

 

Thời hạn kháng nghị Thông báo nộp thuế

 

 

 

Doanh nghiệp phải thực hiện kháng nghị trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận Thông báo nộp thuế (Notice of Assessment - NOA). Nếu trong thời gian đó doanh nghiệp không kháng nghị, số thuế được ghi trên NOA sẽ được xem như là con số cuối cùng và doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế theo số này.

Ví dụ: nếu doanh nghiệp nhận NOA vào ngày 05/01/2018 và thấy số thuế nêu trong NOA chưa đúng, hạn chót để gửi Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế (Objection to NOA) cho Cục Thuế Nội địa Singapore (IRAS) là 05/03/2018.

Thực hiện nghĩa vụ thuế

 

 

 

Doanh nghiệp phải nộp số thuế ghi trên NOA trong vòng một tháng kể từ ngày IRAS ra NOA, ngay cả trong trường hợp số thuế đó không đúng.

Cách nộp Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế

 

 

 

Có 3 cách nộp Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế:

1. Thông qua cổng thuế điện tử Singapore (IRAS khuyến nghị)

 

 

 

Doanh nghiệp có thể nộp đơn qua cổng thuế điện tử Singapore. Trước khi nộp đơn, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng:

a. Người nộp được doanh nghiệp ủy quyền trở thành "Người phê duyệt" cho các vấn đề thuế doanh nghiệp thông qua Hệ thống Ủy quyền Dịch vụ điện tử (EASY); và

b. Người nộp có số tham chiếu thuế và mã số định danh điện tử (CorpPass) của doanh nghiệp.

2. Gửi Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế

 

 

 

Doanh nghiệp có thể hoàn tất và gửi mẫu Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế cho IRAS.

3. Gửi email hoặc thư

 

 

 

Doanh nghiệp cũng có thể gửi e-mail qua cổng thuế điện tử Singapore, nêu rõ nguyên nhân kháng nghị.

Quy trình kháng nghị

 

 

 

IRAS xác nhận đã nhận Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế

Cách nộp Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế

IRAS xác nhận đã nhận đơn

Thông qua cổng thuế điện tử Singapore

Ngay sau khi nhận đơn

Gửi Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế

IRAS sẽ gửi thư xác nhận trong vòng 14 ngày từ lúc nhân đơn..

Gửi e-mail hoặc thư

IRAS không gửi thư xác nhận.

 

Các giai đoạn trong quá trình kháng nghị

Để đảm bảo kháng nghị được giải quyết kịp thời, IRAS đã đề ra từng giai đoạn cụ thể cho quá trình kháng nghị.

1. IRAS yêu cầu bổ sung thông tin

 

 

 

IRAS có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để xem xét kháng nghị. Doanh nghiệp phải bổ sung những thông tin này trước thời hạn nêu trong yêu cầu. Trường hợp không có thời hạn cụ thể, doanh nghiệp cần bổ sung thông tin trong vòng hai tháng kể từ ngày ra yêu cầu.

2.IRAS xem xét kháng nghị

 

 

 

IRAS sẽ xem xét và ra quyết định bằng văn bản trong vòng sáu tháng kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin yêu cầu. Đối với những trường hợp phức tạp cần thêm thời gian để xem xét lại số thuế theo kháng nghị, IRAS sẽ thông báo đến doanh nghiệp thời gian xem xét ước tính.

3. Doanh nghiệp phản hồi quyết định của IRAS

 

 

 

Dù có đồng ý với quyết định của IRAS hay không, doanh nghiệp vẫn phải phản hồi bằng văn bản trước thời hạn được nêu trong quyết định.

Trường hợp không có thời hạn cụ thể, doanh nghiệp cần phản hồi trong vòng ba tháng kể từ ngày IRAS ra quyết định. Nếu doanh nghiệp không phản hồi trước thời hạn này, IRAS sẽ xem như kháng nghị đã được giải quyết.

Thông báo Từ chối Thay đổi số thuế

 

 

 

Để kịp thời giải quyết kháng nghị, IRAS có thể ra Thông báo Từ chối Thay đổi số thuế khi:

 

  •  Doanh nghiệp không cung cấp thông tin IRAS yêu cầu sau hai năm kể từ ngày IRAS nhận Đơn Kháng nghị Thông báo nộp thuế.
  •  Doanh nghiệp không phản hồi quyết định của IRAS (rằng doanh nghiệp đồng ý hay không đồng ý với quyết định) trong vòng ba tháng kể từ ngày ra quyết định.
  •  Doanh nghiệp đã đồng ý với quyết định của IRAS nhưng tuyên bố bảo lưu quyền kháng nghị nếu có quyết định có lợi cho doanh nghiệp từ Hội đồng xét duyệt thuế thu nhập / Tòa án tối cao / Tòa phúc thẩm.
  •  IRAS không đạt được thỏa thuận với doanh nghiệp về số thuế theo kháng nghị.

 

Để được tư vấn trực tiếp về thành lập công ty và hệ thống thuế tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938 531 588 / (+65) 3163 4102

EmailTony.Ho@globallinks.asia

 

Read 750 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Bank-Gla-min

Offshore-Gla-min

 

ocbc-partner

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube