Chuẩn mực kế toán tại Singapore Featured

Written by
Rate this item
(4 votes)

 

chuan-muc-ke-toan-tai-singapore

Đây là bài viết mở đầu cho chuỗi những bài chỉ dẫn về chuẩn mực kế tóan tại Singapore được giới thiệu bởi Global Links Asia. Xin lưu ý bài viết không phải tài liệu tòan diện về các chuẩn mực cũng như không phải lời khuyên chuyên nghịêp từ các chuyên gia mà chỉ nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan và bao quát về các vấn đề kế tóan tại Singapore.

 

 

 

 

 

Bối cảnh

 

 

 

Các doanh nghiệp trên thế giới đều thể hiện các họat động tài chính của mình thông qua các báo cáo tài chính. Hình thức của các bản báo cáo này là đa dạng tùy theo mỗi quốc gia và luôn tuân thủ theo những nguyên lý, quy tắc hoặc công ước về môi trường chính trị, luật pháp, kinh tế, và văn hóa của quốc gia đó. Cũng chính vì lý do này mà những báo cáo tài chính này thường thiếu sự tòan diện và sự công nhận của quốc tế.

 

Hiện nay, trước sự tòan cầu hóa của thế giới, những thông tin tài chính càng có tính so sánh, minh bạch, rõ ràng, độ tin cậy cao sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp có thị trường vốn tòan cầu. Do đó, yêu cầu về một chuẩn mực cho báo cáo tài chính trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết bởi sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng và quy mô của các tập đòan đa quốc gia, đầu tư trực tiếp từ nước ngòai, trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia, và việc mua bán cổ phiếu cũng như là số cổ phiếu nước ngòai trên sàn giao dịch chứng khóan.

Chuẩn mực kế tóan bao gồm tập hợp các nguyên tắc và thông lệ của chính phủ cho hình thức xử lý các giao dịch tài chính khác nhau. Mục tiêu chính của chuẩn mực kế tóan là thiết lập sự công nhận, đo lường, trình bày nhằm giải quyết các giao dịch và sự kiện quan trọng trong những báo cáo tài chính mang mục đích chung. Các báo cáo này thường cung cấp thông tin về họat động, vị trí và dòng tiền, điều này vô cùng hữu ích cho những cá nhân thực hiện các quyết định về tài chính. Những cá nhân này có thể là các nhà đầu tư, người lao động, người cho vay, các nhà cung ứng hiện tại, tiềm năng hay những chủ nợ thương mại, khách hàng, nhà chức trách khác, các đại lý của họ và công chúng nói chung. Họ sử dụng các báo cáo tài chính nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau về thông tin.

Lực lượng quan trọng nhất làm nên sự phát triển chuẩn mực kế tóan quốc tế là Hội Đồng Chuẩn Mực Kế Tóan Quốc Tế (IASB) - một tổ chức độc lập thiết lập chuẩn mực kế tóan của IFRS Foundation. Mục tiêu lớn của IASB là tiếp tục hài hòa hóa các thông lệ kế toán thông qua việc xây dựng các chuẩn mực kế toán và thúc đẩy sự chấp nhận và sử dụng trên toàn thế giới. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) của IASB được sử dụng rộng rãi như một thước đo để đo lường tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Độ tin cậy và chất lượng cao, tuy nhiên nó khá dài dòng và phức tạp.

 

singapore-accounting-standards (2)

 Chuẩn mực kế toán tại Singapore

 


Ở Singapore, chuẩn mực kế tóan được biết đến như Chuẩn mực báo cáo tài chính Singapore (SFRS) và dựa trên IFRS. Tất cả các công ty có năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2003 phải tuân thủ và thực hiện theo SFRS.
Kế tóan dồn tích là một trong những nguyên tắc chính của chuẩn mực kế tóan Singapore. Báo cáo tài chính đựơc lập trên cơ sở dồn tích của kế toán.

Theo cơ sở này, những ảnh hưởng từ các giao dịch và các sự kiện sẽ được ghi nhận khi chúng xảy ra (chứ không phải khi tiền mặt hay các giá trị tương đương được nhận hoặc chi trả). Những giao dịch này sẽ được ghi nhận lại trong sổ sách kế tóan và báo lại trong báo cáo tài chính của các kì có liên quan. Các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở dồn tích không những thông báo cho người dùng những giao dịch trong quá khứ có liên quan đến việc thanh tóan và nhận tiền mặt, mà còn nhắc nhở nghĩa vụ chi trả và các nguồn tiền được nhận trong tương lai.

Tổng hợp chuẩn mực kế toán ở Singapore gồm 39 tiêu chuẩn khác nhau, mỗi tiêu chuẩn được đặt tên theo FRS X, ví dụ: FRS 1. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm một chủ đề cụ thể như trình bày báo cáo tài chính, ghi nhận doanh thu, kiểm kê hàng tồn kho,.. v/v..

Chuẩn mực kế tóan Singapore cho các doanh nghiệp nhỏ

 

 

 

 

Trước sự thay đổi không ngừng của thế giới , các chuẩn mực kế tóan đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Điều này gây khó khăn hơn cho các doanh nghiệp nhỏ để họ cảm thấy tự tin rằng mình đã tuân thủ đúng. Áp dụng SFRS (đầy đủ) sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi họ nhận thấy các yêu cầu vượt quá khả năng và nguồn lực của mình. Trong khi đó, cũng như ở nhiều nước khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chiếm phần lớn các công ty đang hoạt động tại Singapore.

Như một biện pháp để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế, IASB ban hành một IFRS đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2009. Theo đó, Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán (ASC) của Singapore cũng đã công bố việc ban hành Chuẩn mực báo cáo tài chính Singapore (SFRS) cho các doanh nghiệp vừa & nhỏ vào tháng 11 năm 2010.

SFRS cho các doanh nghiệp nhỏ là một khung sườn thay thế cho SFRS (đầy đủ) cho các công ty, đơn vị đủ điều kiện tại Singapore. SFRS được liên kết chặt chẽ với IFRS cho các doanh nghiệp nhỏ, và nó đã được ban hành sau khi tham khảo ý kiến với các bên liên quan. Nó cung cấp một tiêu chuẩn báo cáo tài chính bắt buộc đối với các doanh nghiệp nhỏ có kỳ hạn báo cáo bắt đầu từ hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Mục tiêu của SFRS cho doanh nghiệp nhỏ là cung cấp một số hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc tuân thủ SFRS một cách đầy đủ mà vẫn đảm bảo chất lượng, tính minh bạch và sự tương quan, điều này không những đem lại lợi ích cho cộng đồng đầu tư mà còn cho những cá nhân sử dụng báo cáo tài chính khác.

Một công ty thành lập tại Singapore hay chi nhánh của một công ty nước ngoài tại Singapore có đủ điều kiện để áp dụng "SFRS cho doanh nghiệp nhỏ" với các điều kiện sau

 •  Trách nhiệm giải trình không cần công khai.
 •  Ban hành báo cáo tài chính với mục đích chung dành cho người sử dụng bên ngoài doanh nhgiệp.
 •  Phải là một doanh nghiệp nhỏ. Một doanh nghiệp sẽ được coi là doanh nghiệp nhỏ nếu nếu đáp ứng ít nhất hai trong ba tiêu chuẩn sau đây:
  •  Tổng doanh thu hàng năm không nhiều hơn S$ 10.000.000
  •  Tổng tài sản không nhiều hơn S$ 10.000.000
  •  Tổng số lao động không quá 50 người.

Cần lưu ý rằng SFRS cho doanh nghiệp nhỏ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và để đủ điều kiện cho SFRS đơn giản này, một doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí cho mỗi năm trong hai năm liên tiếp trước đó. Một doanh nghiệp có đủ điều kiện cho các tiêu chí trên có thể áp dụng các tiêu chuẩn SRFRS đơn giản này cho đến khi nó vượt ra khỏi ngưỡng kích thước trong hai kỳ báo cáo liên tiếp và trong trường hợp đó các công ty bắt buộc tuân theo SFRS một cách toàn diện.

Công ty con của một công ty cổ phần đang sử dụng SFRS (đầy đủ) vẫn có thể áp dụng SFRS cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng nó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định đã được liệt kê ở trên.

 

singapore-accounting-standards (1)

Lựa chọn giữa SFRS (đầy đủ) và SFRS cho doanh nghiệp nhỏ


 

 

Trong mấy năm gần đây, hầu hết các công ty/đơn vị đăng ký tại Singapore, bất kể kích thước, đều đã áp dụng SFRS (đầy đủ). Hiện nay, SFRS phiên bản đơn giản phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, các công ty đủ điều kiện cho SFRS tiêu chuẩn mới nên xem xét vài điểm quan trọng trước khi áp dụng SFRS cho doanh nghiệp mình.

Công ty cũng nên xem xét lại kế hoạch tăng trưởng và bản chất của kinh doanh trước khi áp dụng các tiêu chuẩn này. Một số vấn đề cần phải được xem xét:

 1. Chi phí vận chuyển - chi phí đào tạo, hệ thống và phần mềm kế tóan
 2. Kế hoạch tương lai - Kế hoạch IPO, xác suất của các doanh nghiệp vượt quá ngưỡng kích thước
 3. Xem xét tập hợp nhóm – những ảnh hưởng cho các công ty cổ phần
 4. Tài chính - tổ chức tài chính và những người cho vay luôn tìm kiếm ưu tiên những báo cáo theo hình thức SFRS bản đầy đủ.

 

Công ty biên - những công ty chuẩn bị nâng tầm quy mô – tốt hơn hết là áp dụng SFRS (đầy đủ), mà không cần do dự về các tiêu chuẩn. Tương tự như vậy, các công ty đã sử dụng quen SFRS (đầy đủ), những công ty thuộc cùng một nhóm hoặc được lập bởi công ty mẹ đã áp dụng theo SFRS (đầy đủ), những công ty sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ SFRS phiên bản đơn giản, phải hạn chế việc áp dụng SFRS cho doanh nghiệp nhỏ.

Tóm lại "SFRS cho các doanh nghiệp nhỏ" sẽ là lý tưởng cho các công ty mới thành lập và những công ty gặp khó khăn với SFRS (đầy đủ) hoặc những công ty mà báo cáo tài chính không được sử dụng bởi người dùng ngoài doanh nghiệp.

 

Nguồn: Hội đồng chuẩn mực kế toán Singapore

 

Để được giải đáp các vấn đề về thuế, vui lòng tham khảo thêm

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-singapore/cac-cau-hoi-thuong-gap/content/1010-cau-hoi-ve-thue

Hướng dẫn thuê văn phòng tại Singapore sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn địa điểm lý tưởng:

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/ho-tro-kinh-doanh-tai-singapore/huong-dan-thue-van-phong-tai-singapore

 

 

Để được tư vấn trực tiếp về kinh doanh, thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Read 6912 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Bank-Gla-min

Offshore-Gla-min

 

ocbc-partner

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube