vai-tro-giam-doc-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo luật Doanh nghiệp tại Singapore, giám đốc chỉ định (Nominee Director) là một trong những yêu cầu bắt buộc để thành lập công ty tại Singapore đối với chủ sở hữu là người nước ngoài bên cạnh thư ký Singapore và địa chỉ văn phòng đăng ký tại Singapore. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi có ý định thành lập công ty tại Singapore đều thắc mắc giám đốc chỉ định Singapore có trách nhiệm hoặc tầm ảnh hưởng như thế nào đối với công ty thành lập tại Singapore.
Vì vậy, bài viết sau Global Links Asia cung cấp thông tin về vai trò và tầm quan trọng của giám đốc chỉ định (Nominee Director) đối với công ty Singapore mà doanh nghiệp sở hữu. 

 

thu-ky-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp tại Singapore, mỗi công ty Singapore sau khi thành lập trong vòng 6 tháng bắt buộc phải bổ nhiệm một cá nhân có quốc tịch Singapore và am hiểu về Luật doanh nghiệp tại Singapore để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của chính phủ Singapore.

Bài viết sau đây của Global Links Asia sẽ nêu rõ yêu cầu theo luật định cần bổ nhiệm thư ký và trách nhiệm chung của thư ký đối với doanh nghiệp.

 

giam-doc-chi-dinh-nominee-director-tai-singapore

Tuân thủ theo Luật doanh nghiệp tại Singapore, cá nhân/ doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập công ty tại Singapore phải đáp ứng 3 điều kiện cơ bản dưới đây:

  • Giám đốc chỉ định (Nominee Director)
  • Thư ký công ty Singapore
  • Vốn điều lệ tối thiểu 1 SGD

Đối với giám đốc chỉ định, nhiều cá nhân/ doanh nghiệp nước ngoài băn khoăn liệu giám đốc chỉ định Singapore này có đáng tin và quyền hạn cũng như tầm ảnh hưởng của giám đốc chỉ định trong công ty Singapore của doanh nghiệp là như thế nào. Để giải đáp được thắc mắc trên của cá nhân/ doanh nghiệp, đọc qua bài viết dưới đây của Global Links Asia

Bank-Gla-min

Offshore-Gla-min

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube