Điều doanh nghiệp cần biết trước khi đăng ký Featured

Written by 
Rate this item
(12 votes)

dictionary

Có một câu hỏi mà nhiều người thường hỏi chúng tôi, đó là: Nếu sự đầu tư, kế hoạch kinh doanh của tôi không diễn ra như tôi mong đợi? Nếu tôi đăng ký công ty và vận hành được 2-3 năm nhưng vì lý do nào đó mà việc làm ăn không tốt thì tôi có thể rút vốn lại dễ dàng không?

Câu trả lời là dĩ nhiên được. Trong trường hợp không may, nếu mọi chuyện không diễn ra theo mong đợi, bạn có thể thanh lý hoặc cho công ty dừng hoạt động; sau đó lấy số vốn còn lại và trở về quê nhà. Chi phí dịch vụ làm thủ tục công ty ngừng hoạt động khoảng 600-1000 SGD.

 

DỊCH VỤ GIÁM ĐỐC ĐỀ CỬ CHO CÔNG TY TẠI SINGAPORE

Giám đốc chỉ định/đề cử (Nominee Director) là gì?

Giám đốc đề cử là "một cá nhân hoặc tổ chức đứng tên một vị trí hoặc một tài sản được đăng ký mặc dù quyền sở hữu thực sự thuộc về một bên khác"

Như bạn đã biết, Giám đốc đề cử phải là công dân Singapore hoặc là người thường trú tại Singapore được chúng tôi bổ nhiệm chỉ để tuân thủ luật tại Singapore. Ngoài việc đăng ký tên người này như là một Giám đốc và họ có thể ký một số giấy tờ thì trong quá trình vận hành của công ty, Giám đốc đề cử hoàn toàn không có quyền để ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Những điều mà doanh nhân (entrepreneur) hoặc Giám đốc chỉ định/đề cử quan tâm?

1. Những điều mà Giám đốc đề cử được và không phép làm?

2. Liệu người này có quyền rút tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty tôi?

3. Giám đốc đề cử có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào không? Liệu người này có can dự vào chuyện công ty?

Tương tự như vậy, Giám đốc được đề cử cũng có những nỗi băn khoăn như:

1. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công ty chủ làm chuyện trái pháp luật tại Singapore?

2. Chuyện gì sẽ xảy ra khi công ty chủ không trả lương đúng thời hạn?

Những thỏa thuận đảm bảo quyền lợi

Để giải quyết những vấn đề trên, sẽ có những thỏa thuận đảm bảo quyền lợi giữa công ty/doanh nhân và công ty chúng tôi - vai trò là người cung cấp dịch vụ Giám đốc đề cử. Sau đây là những thoả thuận:

1. Doanh nhân (Entrepreneur) cũng sẽ được kê khai là Giám đốc của công ty (luật Singapore yêu cầu là có ít nhất một Giám đốc địa phương được đề cử (Nominee director), nhưng vẫn có thể bổ nhiệm thêm Giám đốc khác)

2. Doanh nhân (chính là bạn) sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình vận hành của công ty

3. Và Giám đốc có quyền quản lý thật phải đảm bảo công ty tuân thủ theo luật của Singapore

4. Giám đốc chỉ định không tham dự vào chuyện vận hành của công ty

5. Công ty phải cung cấp các báo cáo ngân hàng cho Giám đốc đề cử theo định kỳ (điều này giúp Giám đốc đề cử biết rằng công ty vận hành đúng phương hướng đề ra, và không có dấu hiệu vi phạm luật của Singapore)

Thời hạn cho dịch vụ Giám đốc chỉ định

Điều này phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh của bạn. Nếu bạn lên kế hoạch là vận hành công ty tại Singapore chủ yếu từ công ty mẹ thì bạn cần dịch vụ Giám đốc chỉ định theo mỗi năm

Nhưng nếu bạn dự tính sẽ chuyển nhân viên tới Singapore sau khi thành lập, và người này sẽ làm Giám đốc cho công ty thì bạn có thể sử dụng dịch vụ Giám đốc chỉ định trong vòng 3 tới 6 tháng. Trong thời gian này, Visa xin chuyển qua làm việc tại Singapore của bạn sẽ được xem xét.

Khoản tạm ứng cho dịch vụ Giám đốc chỉ định/đề cử

Xin hãy lưu ý rằng, Giám đốc chỉ định có trách nhiệm như là các Giám đốc khác. Vì vậy việc cung cấp Giám đốc chỉ định cho công ty bạn cũng đặt ra những trách nhiệm cho chúng tôi. Thế nên ngoài những khoản thỏa thuận, công ty sẽ thu một khoản phí như là khoản tạm ứng an toàn. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả khi bạn không dùng dịch vụ của chúng tôi nữa.

*** Thận trọng

Khi bạn chọn một công ty chuyên nghiệp tại Singapore để cung cấp dịch vụ Nominee Director hãy chắc rằng bạn đã kiểm tra thông tin của người Giám đốc chỉ định trước khi đồng ý.

Phần lớn những công ty đó cung cấp dịch vụ Giám đốc chỉ định cho nhiều khách hàng khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, cùng một người có thể làm Nominee Director cho nhiều công ty. Cũng có thể người này làm Giám đốc cho một số công ty mà có những hành động kinh doanh không đúng luật. Vì vậy, thậm chí công ty bạn tại Singapore và những công ty đó không có gì liên quan ngoài có chung Nominee Director, công ty bạn cũng có thể liên quan đến một số rắc rối không cần thiết.

Các loại hình công ty tại Singapore

Khi công ty bạn muốn mở một công ty con tại Singapore, bạn có thể quan tâm tới loại hình nào dành cho công ty con có thể được thành lập. Nhìn chung, khi chúng tôi đề cập tới công ty nghĩa là công ty tư nhân (private company). Tại Singapore có 4 hình thức dành cho công ty được giải thích như sau:
Khía cạnh

Lựa chọn phù hợp cho bạn

 

Loại

Công ty tư nhân được miễn thuế

Công ty tư nhân

Công ty đại chúng trách nhiệm hữu hạn

Công ty đại chúng trách nhiệm hữu hạn có sự đảm bảo

Định nghĩa

Không có hơn 20 cổ đông và không có cổ đông nào là công ty

Công ty được thành lập với tối đa là 50 cổ đông và công ty khác có thể làm cổ đông

Số lượng cổ đông có thể hơn 50 và công ty khác có thể làm cổ đông

Thường được thiết lập cho công việc từ thiện. Nó không có cổ phần và các thành viên đăng trong công ty sẽ đảm bảo cho số vốn theo như khai báo

Vốn cổ phần tối thiểu

1SGD

1 SGD

51 SGD

NA

100%cổ phầnnước ngoài được cho phép hay không

          Có

Yêu cầu kiểm toán

Không cần nếu doanh thu dưới 5 triệu SGD

Những gì cần được khai báo hàng năm cho ACRA ( Singapore Corporate Registry)

Nếu tài sản công ty mà lớn hơn nợ (công ty có khả năng trả nợ), thì không cần khai báo với ACRA. Chỉ cần khai báo là đủ khả năng trả nợ

Phải khai báo tài chính với ACRA mỗi năm

Phải khai báo tài chính với ACRA mỗi năm

Phải khai báo tài chính với ACRA mỗi năm

     

 

 

 

Nếu công ty mẹ (parent company) sẽ là một trong các cổ đông của công ty mới được thành lập ở Singapore thì bạn sẽ chọn loại hình công ty số 2 (Công ty tư nhân - Private company). 

Nếu các cổ đông (shareholder) của công ty tại Việt Nam sẽ là cổ đông của công ty mới được thành lập ở Singapore thì bạn sẽ chọn loại hình công ty số 1 (Công ty tư nhân được miễn thuế - Exempt Private Company)

Những điều cần biết khi thành lập công ty

Tên công ty: tên công ty phải được phê duyệt trước khi việc thành lập công ty diễn ra

Địa chỉ bản địa đã được đăng ký cho công ty: mỗi công ty phải cung cấp một địa chỉ tại Singapore để đăng ký công ty. Địa chỉ này không thể là địa chỉ bưu điện

Giám đốc được chỉ định/đề cử: bắt buộc phải có 1 Giám đốc là người dân Singapore (người đó có thể là công dân Singapore, người thường trú tại Singapore, hoặc là người có giấy phép làm việc tại Singapore). Không có sự giới hạn về sự bổ nhiệm thêm các Giám đốc khác.

Giám đốc phải từ 18 tuổi trờ lên, không bị cáo buộc phá sản hoặc có tiền án trong quá khứ.

Không có yêu cầu rằng Giám đốc chỉ định phải là cổ đông. Nghĩa là không phải cổ đông cũng có thể được bổ nhiệm làm Giám đốc chỉ định.

Cổ đông: một công ty tư nhân hữu hạn (private limited company) tại Singapore có thể có ít nhất 1 cổ đông và nhiều nhất là 50 cổ đông. Cổ đông và Giám đốc có thể là 1 người nhưng cũng có thể không phải. Cổ đông có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân chẳng hạn như là một công ty. 100% vốn nước ngoài hoặc địa phương đều được cho phép. Cổ phiếu mới có thể được phát hành hoặc cổ phiếu đang hiện có có thể được chuyển cho người khác bất kỳ lúc nào sau khi công ty tại Singapore đã được thành lập.

Thư ký công ty: theo như mục 171 của Luật Doanh Nghiệp Singapore, mỗi công ty phải bổ nhiệm một thư ký giỏi trong vòng 6 tháng khi doanh nghiệp được thành lập. Qúy doanh nhân cần lưu ý là Giám đốc hoặc cổ đông không được đóng vai trò của một thư ký. Thư ký phải là một người bản địa tại Singapore.

Vốn đầu tư: vốn đầu tư tối thiểu khi đăng ký doanh nghiệp tại Singapore là 1 SGD (cũng được xem là vốn cổ phần) có thể được tăng thêm sau khi công ty tại Singapore được thành lập. Không có khái niệm vốn được ủy quyền (Authorized Capital) cho những công ty tại Singapore.

Thuế: những công ty thành lập tại Singapore sẽ được hường rất nhiều ưu đãi và các chính sách miễn thuế rất hấp dẫn. Công ty của bạn sẽ bị đánh thuế ít hơn 9% cho S$300,000 lợi nhuận đầu tiên của mỗi năm và 17% cho phần còn lại. Không có thu nhập từ vốn, thuế cổ tức cho các công ty Singapore. Chính vì những lợi ích về thuế cũng như "tiếng thơm" về kinh doanh tại Singapore mà các doanh nhân, doanh nghiệp trên khắp thế giới đã lựa chọn nơi đây để thành lập công ty. Để có thêm nhiều thông tin hơn về tax, bạn có thể tham khảo Singapore corporate tax.

GST là gì?

GST là viết tắt của thuế hàng hóa và dịch vụ. GST thường được biết như là thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng ở các nước khác. Về cơ bản, nếu bạn mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tại Singapore thì thuế này sẽ được áp dụng. Thuế suất đồng đều ở mức 7%. Về khía cạnh này, chúng tôi có thể nói rằng Singapore đã đơn giản hóa cấu trúc GST nhiều so với nhiều nước khác. Để đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ, việc đăng ký thuế GST và phát sinh trách nhiệm chỉ khi doanh thu của công ty tại Singapore vượt quá hoặc dự kiến sẽ vượt quá 1 triệu đô la Singapore trong một năm. Do đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ không thuộc diện chịu thuế GST. Tương tự như vậy, trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra khỏi Singapore hoặc trong trường hợp bán hàng qua đường biển (High Sea Sales) (nơi hàng hóa được vận chuyển bằng công ty mẹ, và giao trực tiếp cho khách hàng cuối cùng trong khi hóa đơn được xuất từ công ty tại Singapore) có thể xuống 0% thuế GST. Nếu hoạt động của công ty bạn phải chịu thuế GST, dịch vụ tư vấn của Global Links Asia sẽ giúp bạn đăng ký và thực hiện báo cáo.

 

Để được tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 49518 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

thanh-lap-cong-ty-tai-hong-kong

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: