19 Tháng 5 2016 In Câu hỏi về thuế

thue-nha-thau-tai-viet-namNhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (thương nhân nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ngoài) có cơ sở thường trú hay không khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: