thue-nha-thau-tai-singapore

Theo như Luật Singapore quy định, khi một tổ chức, công ty hoặc cá nhân tại Singapore sử dụng dịch vụ hoặc hàng hóa từ một đối tượng không cư trú tại Singapore thì bắt buộc phải giữ lại (withhold) một tỷ lệ nhất định trên số tiền thanh toán để nộp cho Cục thuế nội địa Singapore (IRAS). Phần tỷ lệ nộp cho IRAS này được gọi là Thuế nhà thầu (Thuế khấu trừ).

Bài viết sau của Global Links Asia sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về Chính sách thuế nhà thầu tại Singapore áp dụng cho các công ty và doanh nghiệp.

 

 

27 Tháng 4 2016 In Câu hỏi về thuế

Thuế nhà thầu tại Singapore (witholding tax) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, không cư trú tại Singapore (non-resident in Singapore) có phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa phát sinh tại Singapore.

Theo luật Singapore, khi cá nhân/doanh nghiệp Singapore thanh toán cho cá nhân/doanh nghiệp không cư trú tại Singapore cho dịch vụ đã thực hiện, công dân/doanh nghiệp Singapore phải giữ (withhold) một phần thanh toán này lại và nộp cho cơ quan thu thuế chính phủ Singapore.

 => Công dân Singapore và công ty cư trú, đăng ký và thành lập tại Singapore sẽ không bị đánh thuế nhà thầu.

 

 

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: