19 Tháng 5 2016 In Câu hỏi về thuế

thue-nha-thau-tai-viet-namNhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (thương nhân nước ngoài: tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ngoài) có cơ sở thường trú hay không khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

27 Tháng 4 2016 In Câu hỏi về thuế

Thuế nhà thầu tại Singapore (witholding tax) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, không cư trú tại Singapore (non-resident in Singapore) có phát sinh thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa phát sinh tại Singapore.

Theo luật Singapore, khi cá nhân/doanh nghiệp Singapore thanh toán cho cá nhân/doanh nghiệp không cư trú tại Singapore cho dịch vụ đã thực hiện, công dân/doanh nghiệp Singapore phải giữ (withhold) một phần thanh toán này lại và nộp cho cơ quan thu thuế chính phủ Singapore.

 => Công dân Singapore và công ty cư trú, đăng ký và thành lập tại Singapore sẽ không bị đánh thuế nhà thầu.

 

 

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: