31 Tháng 12 2014 In Câu hỏi về thuế

Đối với công ty được mở ở Singapore, tất cả thu nhập kiếm được hoặc có nguồn gốc tại Singapore sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập có thể kiếm được từ những nguồn như dưới đây:

  • Hoạt động thương mại và kinh doanh 
  • Tài sản hoặc đầu tư
  • Những nguồn thu nhập khác bao gồm: bản quyền, thắng giải, thanh toán hằng năm, v.v.

=> Tác quyền/ bản quyền (royalty income) được xem là thu nhập chịu thuế. 

Tìm hiểu về thu nhập tác quyền (royalty income) đối với công ty Singapore được cập nhập trên IRAS (Cục doanh thu nội địa Singapore), tại đây.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube