31 Tháng 12 2014 In Câu hỏi về thuế

royalty-logo

Đối với công ty thành lập tại Singapore, thu nhập tiền bản quyền, cho dù được tạo ra ở Singapore hoặc được tạo ra bên ngoài nhưng nhận tiền ở Singapore, là đối tượng chịu thuế.

Điều này được đề cập trong khoản thu nhập từ các khoản tiền nhận về từ việc sử dụng các vật liệu có bản quyền, thương hiệu, hoặc bằng sáng chế.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: