Nếu một công ty không tạo ra bất kỳ thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu tiên, công ty có thể sử dụng quyền miễn thuế trong những năm tiếp theo?

Written by 
Rate this item
(2 votes)

Taxable-Income

Đối với công ty mới được thành lập tại Singapore, việc miễn giảm thuế và đặc quyền trong ba năm đầu tiên hoạt động không thể được chuyển sang các năm sau.

 

Để được tư vấn thuế và tư vấn kinh doanh tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 1688 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: