Nếu một công ty không tạo ra bất kỳ thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu tiên, công ty có thể sử dụng quyền miễn thuế trong những năm tiếp theo?

Written by
Rate this item
(2 votes)

Theo quy định từ Cục thuế nội địa Singapore (IRAS), chính sách miễn giảm thuế chỉ dành cho công ty mới thành lập tại Singapore trong 3 năm đầu tiên. Trong trường hợp 3 năm đầu công ty không hoạt động vẫn không được chuyển ưu đãi này cho các năm sau đó. 

 

Read 2230 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube