Khi nào thì phải khai thuế doanh nghiệp? Featured

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

tax-due

Sau khi thành lập công ty tại Singapore, mọi thông tin liên quan về thuế của công ty phải được khai báo với IRAS 2 lần.

 

Lần đầu tiên, trong thời hạn 3 tháng kể từ khi kết thúc niên độ kế toán, công ty thành lập tại Singapore phải nộp ECI (thu nhập tính phí ước tính- Estimated chargeable income) với IRAS.

Sau đó, vào ngày 30 tháng 11 năm đánh giá, công ty phải nộp tờ khai thuế doanh nghiệp phải bao gồm thu nhập từ năm tài chính vừa qua của công ty. Số báo cáo trong tờ khai thuế có thể khác nhau từ ECI, tuy nhiên trong trường hợp sự khác biệt lớn thì cần phải được giải thích.

Để được tư vấn thuế và tư vấn kinh doanh tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 1814 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: