Chính phủ Singapore có những chính sách ưu đãi thuế cho các công ty mới thành lập hay không? Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

tax-incentive

Chính phủ Singapore là "nhà ủng hộ" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, chính phủ luôn ban hành các chính sách đa dạng nhằm khuyến khích, động viên cho các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập.

 

Để đáp ứng đủ điều kiện cho chính sách ưu đãi này, công ty phải thỏa những yêu cầu sau:

  •  Số cổ đông phải ít hơn 20.
  •  Ít nhất có 1 cổ đông là cá nhân nắm giữ 10% trên tổng số cổ phần của công ty.
  •  Phải thành lập tại Singapore.
  •  Phải là công dân chịu thuế tại Singapore.

Khi công ty thỏa những yêu cầu trên thì sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

  •  Trong 3 năm hoạt động đầu tiên, S$100,000 lợi tức đầu tiên không bị đánh thuế. S$200,000 kế tiếp sẽ được hưởng chế độ miễn thuế một phần 8.5%. Và lợi tức trên S$300,000 sẽ tuân thủ theo chế độ thuế bình thường là 17%.
  • Từ năm thứ 4 trở đi, công ty sẽ được miễn thuế cho S$7,500 lợi nhuận đầu tiên, S$2,500 tiếp theo đóng 17%, S$290,000 tiếp theo đóng 8.5%, nếu vượt quá S$300,000 thì thuế suất 17% sẽ được áp dụng

 

Tuy nhiên chính sách này thay đổi kể từ năm đánh giá 2020 trở đi (YA2020):

  • Trong 3 năm hoạt động đầu tiên, S$75,000 lợi tức đầu tiên không bị đánh thuế, S$25,000 tiếp theo sẽ đóng 17%, S$100,000 sẽ đóng 8.5% Và lợi tức trên S$200,000 sẽ tuân thủ theo chế độ thuế bình thường là 17%.
  • Từ năm thứ 4 trở đi, công ty sẽ được miễn thuế cho 7,500 SGD lợi nhuận đầu tiên, 2,500 SGD tiếp theo đóng 17%, S$100,000 tiếp theo đóng 8.5%, nếu vượt quá S$200,000 thì thuế suất 17% sẽ được áp dụng

Để được tư vấn thuế và tư vấn kinh doanh tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 4437 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: