Tôi là người nước ngoài - Tôi có thể lấy địa chỉ cho công ty tại Singapore ở đâu và như thế nào?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Quy định bắt buộc đối với người nước ngoài muốn thành lập công ty Singapore bao gồm việc sở hữu 1 địa chỉ văn phòng tại Singapore để đăng ký với chính phủ.  

Địa chỉ này có thể là bất cứ nơi nào tại Singapore miễn được sự chấp thuận của cơ quan chính phủ có liên quan như Ban phát triển nhà và tái phát triển đô thị. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ cho thuê địa chỉ công ty Singapore tại Global Links Asia, trong trường hợp này tất cả thư từ của công ty doanh nghiệp tại Singapore, GLA sẽ nhận thay doanh nghiệp. Đối với thư từ quan trọng doanh nghiệp cần chuyển về Việt Nam, GLA sẽ hỗ trợ chuyển thư, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ chịu khoản phí gửi thư từ Singapore về Việt Nam.

 

 

 

 

Read 7822 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube