Tôi là người nước ngoài - Tôi có thể lấy địa chỉ cho công ty tại Singapore ở đâu và như thế nào? Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

address

Các công ty cần phải có một địa chỉ địa phương đăng ký trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

 

Địa chỉ này có thể là bất cứ nơi nào trong nước, nhưng địa chỉ bưu điện không được phép. Các chủ doanh nghiệp cũng có thể sử dụng địa chỉ nhà của họ như là cơ sở hoạt động miễn là được chấp thuận trước từ cơ quan chính phủ có liên quan, như Ban Phát triển nhà và Tái phát triển Đô thị. Global Links Asia có thể cung cấp cho bạn địa chỉ đăng ký cho tổ chức của bạn Singapore.

Trong trường hợp này tất cả các thư từ chúng tôi nhận được sẽ được chuyển đến địa chỉ nước ngoài của bạn theo định kỳ. Các dịch vụ bưu chính sẽ được áp dụng thêm trong trường hợp này.

Để được tư vấn thành lập công ty tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 7042 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: