Tôi có thể rút vốn thanh toán từ tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Được. Công ty do doanh nghiệp sở hữu làm ăn có doanh thu thì chủ doanh nghiệp tức chủ tài khoản ngân hàng được phép rút vốn thanh toán ra cho mục đích cá nhân của mình. 

 

 

Read 5048 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube