Tôi có cần thực hiện một chuyến đi đến Singapore để mở công ty hay không?

Written by
Rate this item
(3 votes)

Không, doanh nghiệp không cần đến Singapore để thành lập công ty. Mọi thủ tục thành lập công ty tại Singapore đều được thực hiện online, việc kí tá các giấy tờ hồ sơ thành lập công ty đều có thể thực hiện tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, GLA sẽ nhận biz-file (hồ sơ công ty) của doanh nghiệp được gửi về từ Singapore và chuyển cho doanh nghiệp ngay sau đó.  

Tuy nhiên, để mở tài khoản ngân hàng tại Singapore, doanh nghiệp bắt buộc phải đến Singapore để gặp trực tiếp chuyên viên ngân hàng. 

 

Read 5024 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube