Tôi có cần chuẩn bị kế hoạch kinh doanh khi làm đơn nôp cho Entre Pass không? Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

business-plan

Có, như một phần của dịch vụ nộp đơn EntrePass của chúng tôi, chúng tôi sẽ soạn thảo một kế hoạch kinh doanh cho bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi các chi tiết của công việc kinh doanh đề xuất của bạn, bao gồm bằng chứng cho thấy bạn có thể đáp ứng một trong những tiêu chí sáng tạo.

 

Để được tư vấn thành lập công ty tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 2570 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: