Thông tin của cổ đông và giám đốc có được công bố đại chúng hay không?

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Khi search trên website Cục đăng kí doanh nghiệp Singapore chỉ hiển thị tên công ty, mã số thuế (UEN) và địa chỉ công ty chứ không hiển thị thông tin giám đốc và cổ đông công ty

Thông tin giám đốc và cổ đông sẽ được hiển thị trên hồ sơ đăng kí công ty Singapore tuy nhiên để biết được thông tin này cần phải đến Cục đăng kí doanh nghiệp Singapore mua thông tin biz-file (hồ sơ đăng kí công ty). Lưu ý: chỉ người có quốc tịch Singapore mới có thể mua được hồ sơ này và phí để mua tương đối thấp. 

 

 

Read 2233 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube