Nhiệm vụ và phạm vi ảnh hưởng của thư ký? Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

secretary-company-service

Nhiệm vụ và phạm vi ảnh hưởng của thư ký?

 

Mỗi công ty Singapore phải cử một thư ký công ty đủ điều kiện là những người có kiến thức và kinh nghiệm với Luật Doanh Nghiệp tại Singapore. Một thư ký công ty thường hỗ trợ các thành viên và các cán bộ của công ty với các vấn đề sau:

- Hỗ trợ các thành viên với sự hiểu biết và tuân thủ Luật Doanh Nghiệp Singapore
- Nhắc nhở các thành viên trong thời hạn luật định khác nhau và hỗ trợ họ tuân thủ theo luật định
- Duy trì sổ đăng ký theo luật định
- Đảm bảo rằng công ty được khai với thông tin chính xác và đúng thời gian luật định
- Cung cấp các thành viên và các giám đốc thông báo về cuộc họp
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ yêu cầu khi cần thiết
- Đảm bảo rằng những người điều hành công ty có thể kiểm tra hồ sơ công ty
- Lưu ký và sử dụng con dấu công ty

Để được tư vấn thành lập công ty tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 2966 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: