Nhiệm vụ và phạm vi ảnh hưởng của Nominee Director là gì? Featured

Written by 
Rate this item
(7 votes)

role-and-scope-amnominee-director

Nhiệm vụ và phạm vi ảnh hưởng của Giám đốc chỉ định/đề cử (Nominee Director) là gì?

 

 

Mỗi công ty Singapore phải chỉ định một Giám đốc chỉ định là người dân Singapore.
Nếu bạn là một doanh nghiệp chuyên nghiệp nước ngoài nhưng không có người thích hợp làm giám đốc địa phương, bạn có thể sử dụng dịch vụ Giám đốc chỉ định (Nominee Director của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu theo luật định này. Dịch vụ này có thể được cung cấp trên ngắn hạn hoặc hàng năm như sau:

  • Nếu bạn không phải chuyển nơi ở đến Singapore, bạn sẽ cần dịch vụ Giám đốc chỉ định của chúng tôi trên cơ sở hàng năm.
  • Nếu bạn đang nộp đơn xin EP, bạn sẽ cần dịch vụ Giám đốc chỉ định của chúng tôi trên cơ sở tạm thời. Sau khi EP của bạn được chấp thuận, bạn sẽ có thể thay thế làm Giám đốc chỉ định.

Xin lưu ý rằng ở Singapore, một Giám đốc chỉ định có trách nhiệm giống như bất kỳ Giám đốc nào khác. Do đó cung cấp một Giám đốc ứng cử viên cho công ty của bạn áp đặt trách nhiệm nhất định về bạn cũng như chúng tôi và chúng tôi muốn làm nổi bật các điều khoản của dịch vụ Giám đốc chỉ định của chúng tôi như dưới đây.

 

Tóm tắt nhiệm vụ của Giám đốc chỉ định (Nominee Director)

Ai sẽ là giám đốc điều hành  thật sự của công ty?

Khách hàng

Ai đóng vai trò là người ký các giao dịch qua ngân hàng

Khách hàng

Ai sẽ là người ký hợp đồng và những giấy tờ tài chính của công ty?

Khách hàng

Ai đóng vai trò là cổ đông của công ty

Khách hàng

Nominee Director có thể tham gia vào những vấn đề của công ty hay không?

Không

Nominee Director có thể xem xét và rà soát các báo cáo ngân hàng, tài chính của công ty hay không?

Có. Để hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác.

 

 

Để được tư vấn thành lập công ty tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 6011 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: