Công ty Singapore có thể được hưởng các loại thuế ưu đãi nào Featured

Written by 
Rate this item
(2 votes)

tax-incentive

Một công ty nước ngoài được thành lập tại Singapore được đối xử theo cách tương tự như bất kỳ công ty nào tại Singapore.

 

Như vậy, công ty đó sẽ hưởng tất cả chế độ miễn thuế và ưu đãi cho các công ty địa phương, trong đó bao gồm:

  •  Bảo vệ khỏi đánh thuế hai lần như được nêu trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Singapore đã ký kết với các nước khác;
  •  Miễn thuế thu nhập phát sinh từ cổ tức và dịch vụ thực hiện bên ngoài của đất nước;
  •  Miễn thuế cho các công ty mới thành lập, với điều kiện các công ty con đáp ứng tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện.

Để được tư vấn thành lập công ty tại Singapore, tư vấn thủ tục thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938531588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Cá nhân thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Công ty Việt Nam thành lập chi nhánh, công ty con tại Singapore

Read 10213 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St., Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 171 Chin Swee Road, #02 CES Center, Singapore 169877

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

Website: www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: