Công ty Singapore có thể được hưởng các loại thuế ưu đãi nào

Written by
Rate this item
(2 votes)

Công ty có chủ sở hữu nước ngoài tại Singapore vẫn được áp dụng mức thuế và chế độ miễn giảm thuế như công ty trong nước tại Singapore như sau:

GLAC-icon-check1Bảo vệ tránh đánh thuế hai lần như được nêu trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Singapore đã ký kết với các nước khác;

GLAC-icon-check1Miễn thuế thu nhập phát sinh từ cổ tức và dịch vụ thực hiện bên ngoài của đất nước;

GLAC-icon-check1Miễn thuế cho các công ty mới thành lập trong 3 năm đầu tiên:

         + Với 100,000 SGD lợi nhuận đầu tiền sẽ được giảm 75% thuế 

         + Với 100,000 SGD lợi nhuận tiếp theo sẽ được giảm 50% thuế

         Kể từ 201,000 SGD lợi nhuận trở đi mới áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 17%.

 

Read 11064 times
Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151 Dao Duy Anh St. , Phu Nhuan dist., Ho Chi Minh city, Viet Nam

Singapore office: 133 New Bridge Road, #10 Chinatown Point, Singapore 059413

Hotline: (+84) 0938 531 588   (+65) 3163 4102   

www.globallinks.asia
Login to post comments

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube