Cập nhật những điều chỉnh pháp lý tại Singapore 2024 Featured

Rate this item
(2 votes)

Cap nhat nhung dieu chinh phap ly tai Singapore 2023

Global Links Asia cung cấp thông tin luật mới nhất tại Singapore 2023 và cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp lý Singapore. Các mảng pháp luật được điều chỉnh và ghi nhận bao gồm: Pháp luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, Sở hữu trí tuệ, Trao đổi ngoại hối, Thuế, Luật bảo vệ người tiêu dùng, các vấn đề chiến lược.

Nguồn:Singapore Ministry of Law, Ministry of Manpower, Ministry of Finance, Ministry of Trade and Industry, Competition Commission of Singapore (CCS), Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Intellectual Property Office of Singapore (IPO), Singapore Exchange Limited (SGX), The Monetary Authority of Singapore (MAS), Income Tax Act of Singapore, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)Ministry of Manpower (MOM), Monetary Authority of Singapore(MAS), Department of Foreign Affairs and Trade

1. Pháp luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh được ban hành nhằm cung cấp luật cạnh tranh chung để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi các hành vi hạn chế cạnh tranh của các tổ chức tư nhân.

Trong Luật Cạnh tranh có ba điều cấm.

2. Luật Doanh nghiệp

Vào tháng 10 năm 2015, ACRA đã giới thiệu Khung công bố các chỉ số chất lượng kiểm toán (Audit Quality Indicators - AQIs) để giúp Ủy ban kiểm toán (Audit Committees - AC) của các công ty niêm yết đánh giá tốt hơn và lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp. Khung công bố thông tin AQI bao gồm các dấu hiệu chất lượng có thể so sánh tương quan chặt chẽ với chất lượng kiểm toán. Vào tháng 8 năm 2016, để tăng cường hơn nữa việc sử dụng AQI, ACRA đã giới thiệu sáu mục tiêu trên các AQI được chọn để cung cấp cho AC một thước đo chung để so sánh và tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa về chất lượng kiểm toán với kiểm toán viên.

Khung công bố thông tin về AQI sửa đổi hiện có sẵn để các công ty kiểm toán tự nguyện áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức niêm yết tại Singapore cho các giai đoạn kết thúc vào hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các công ty kiểm toán được khuyến khích sớm áp dụng Khung công bố thông tin về AQI sửa đổi và chia sẻ Dữ liệu AQI với AC để đảm bảo phân tích và thảo luận có ý nghĩa.

3. Thuế

Luật Thuế thu nhập Singapore là luật điều chỉnh cả vấn đề thuế cá nhân và thuế công ty. Các nguồn thu nhập khác nhau chịu thuế công ty và các chi phí được khấu trừ được quy định trong Luật Thuế thu nhập. Cơ quan Thuế nội địa Singapore (Inland Revenue Authority of Singapore - IRAS) là cơ quan quản lý được thành lập bởi các chuyên gia thuế và nhà quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thuế từ các công ty vì tất cả các khoản thanh toán nộp thuế và hoàn thuế đều thông qua IRAS. Là cơ quan quản lý thuế chính của Bộ Tài chính Singapore (Singapore Ministry of Finance - MOF), IRAS cung cấp đầu vào cho việc xây dựng chính sách thuế, và cũng tích cực theo dõi những thay đổi trong môi trường thuế toàn cầu.

Trong ngân sách 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thông báo rằng thuế suất GST sẽ được tăng từ: (i) 7% lên 8% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 (thay đổi thuế suất đầu tiên); và (ii) 8% đến 9% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 (thay đổi tỷ lệ thứ hai).

Doanh nghiệp bị đánh thuế ở mức cố định là 17% thu nhập chịu thuế. Chương trình miễn thuế khởi nghiệp cung cấp cho các công ty mới thành lập một số khoản miễn thuế đối với lợi nhuận chịu thuế trong ba năm đầu hoạt động.

4. Luật Lao động

Đạo luật Việc làm là luật lao động chính của Singapore. Điều này áp dụng cho cả các công ty trong nước và nước ngoài. Nó cung cấp các điều khoản cơ bản và điều kiện làm việc cho tất cả các loại nhân viên, với một số trường hợp ngoại lệ. 

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Đạo luật Việc làm sẽ được sửa đổi để áp dụng cho tất cả người lao động. Các yêu cầu sa thải sai trái sẽ được ECT xét xử thay vì MOM

5. Luật Bảo vệ Người tiêu dùng

Luật bảo vệ người tiêu dùng (Thương mại công bằng) (CPFTA) được ban hành để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi kinh doanh không công bằng sau nhiều năm vận động của CASE và Ủy ban Luật Thương mại Công bằng của họ. CPFTA trao cho người tiêu dùng quyền tìm kiếm sự giải quyết dân sự đối với các nhà cung cấp thực hiện các hành vi kinh doanh không công bằng.

Trong nhiều năm, CASE đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) để sửa đổi và cập nhật định kỳ CPFTA để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp.

>> Xem thêm: tại đây

6. Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Sở hữu trí tuệ Singapore (“IPOS”) đã đề xuất một Dự luật Sửa đổi Sở hữu trí tuệ (“IP”) (2021) (Dự luật). Dự luật đã được thông qua vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 và Đạo luật Sửa đổi Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Luật Sửa đổi) và có hiệu lực tại Singapore vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Dự Luật Sửa đổi quy định các thay đổi về thủ tục và lệ phí đối với bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế đã đăng ký và bảo vệ giống cây trồng.

Các sửa đổi pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyên bố, xác nhận và công chứng điện tử tạo thuận lợi cho các giao dịch điện tử, nhằm mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cao hơn cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Singapore.

7. Trao đổi ngoại hối

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) là Ngân hàng Trung ương Singapore và chịu trách nhiệm quản lý điều chỉnh toàn bộ ngành tài chính, từ cổ phiếu và quyền chọn đến bảo hiểm. MAS được thành lập vào năm 1971 bởi Quốc hội để điều chỉnh các hoạt động tài chính của các bộ và cơ quan chính phủ khác nhau. MAS giám sát hơn 600 tổ chức tài chính - bao gồm các nhà môi giới ngoại hối.

MAS đã mở rộng phạm vi của Đạo luật Chứng khoán và Tương lai (Securities and Futures Act – SFA) để bao gồm các công cụ phái sinh OTC vào năm 2018. Giao dịch trong các sản phẩm thị trường vốn, bao gồm chứng khoán, đơn vị trong một quỹ đầu tư chung, hợp đồng phái sinh được giao dịch trên sàn giao dịch, hợp đồng phái sinh OTC và hợp đồng ngoại hối chốt ngay với mục đích giao dịch ngoại hối ký quỹ, là một hoạt động được quy định theo Đạo luật Chứng khoán và Tương lai, và các tổ chức tài chính thực hiện hoạt động này ở Singapore sẽ cần phải đăng ký Giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn (“CMS”).

8. Các vấn đề chiến lược

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thiết lập Hành lang minh bạch tài chính để hỗ trợ SMEs.

Hiệp định Kinh tế Xanh Singapore-Australia (Singapore-Australia Green Economy Agreement - GEA) đã được ký kết bởi Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Don Farrell và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong vào ngày 18 tháng 10 năm 2022. GEA là một thỏa thuận lần đầu tiên được ký kết nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh tế, thương mại, đầu tư và biến đổi khí hậu của Australia.

>> Xem thêm: tại đây

 

Để theo dõi các bài viết trong Cẩm nang kinh doanh tại Singapore, vui lòng tham khảo:

https://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty-tai-singapore/thong-tin-can-thiet/cam-nang-dau-tu-kinh-doanh-tai-singapore

Hướng dẫn thuê văn phòng tại Singapore sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn địa điểm lý tưởng:

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/ho-tro-kinh-doanh-tai-singapore/huong-dan-thue-van-phong-tai-singapore

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS