Thông tin Luật mới nhất

Thông tin Luật mới nhất tại Singapore: luật doanh nghiệp, luật thương mại; cập nhật nhanh chóng mọi thay đổi trong các chính sách kinh doanh tại Singapore

Rate this item
(2 votes)

Cap nhat nhung dieu chinh phap ly tai Singapore 2023

Global Links Asia cung cấp thông tin luật mới nhất tại Singapore 2023 và cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp lý Singapore. Các mảng pháp luật được điều chỉnh và ghi nhận bao gồm: Pháp luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, Sở hữu trí tuệ, Trao đổi ngoại hối, Thuế, Luật bảo vệ người tiêu dùng, các vấn đề chiến lược.

Nguồn:Singapore Ministry of Law, Ministry of Manpower, Ministry of Finance, Ministry of Trade and Industry, Competition Commission of Singapore (CCS), Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Intellectual Property Office of Singapore (IPO), Singapore Exchange Limited (SGX), The Monetary Authority of Singapore (MAS), Income Tax Act of Singapore, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)Ministry of Manpower (MOM), Monetary Authority of Singapore(MAS), Department of Foreign Affairs and Trade

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

PAYMENT METHODS

Liên hệ qua email

Liên hệ qua email

Liên hệ qua viber

Liên hệ qua whatsapp

Liên hệ qua telegram

Feel free to contact us via:

Viet Nam office: Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Singapore office: 350 Orchard Road #11-08, Shaw House, Singapore 238868

Hotline: (+84) 938531588 / (+65) 8355 1210

Email: info@globallinks.asia

Liên hệ qua telegram Liên hệ qua viber Liên hệ qua whatsapp