Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở Singapore Featured

Rate this item
(8 votes)

thue-hang-hoa-va-dich-vu-gst-o-singapore-1Thuế luôn là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, bất kể doanh nghệp sở hữu công ty tại quốc gia nào trên thế giới. Đối với doanh nghiệp sở hữu công ty được thành lập tại Singapore, bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) cũng là một loại thuế quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm rõ.

Bài viết dưới đây Global Links Asia cung cấp thông tin tổng quan về các điểm nổi bật liên quan đến thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) ở Singapore, bao gồm: định nghĩa GST, các yêu cầu đăng ký, ưu và nhược điểm của việc đăng ký thuế GST, khai báo thuế GST và các khung chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp

 

Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Services Tax - GST) tương tự như thuế giá trị gia tăng (VAT) ở nhiều quốc gia khác và là một hình thức thuế tương đối mới ở Singapore. GST được triển khai thực hiện từ ngày 1/4/1994 tại Singapore. Luật thuế GST được mô phỏng dựa theo pháp luật về thuế GTGT của Anh và thuế GST của New Zealand. Cục doanh thu nội địa Singapore (IRAS) hoạt động như một cơ quan của chính phủ, quản lý, đánh giá, truy thu và thực thi việc thanh toán thuế GST. Việc ban hành GST được xem như một cách để giảm bớt gánh nặng thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân trong khi vẫn duy trì một mức doanh thu ổn định cho chính phủ. GST là một loại thuế gián tiếp vì được đánh trên mức chi tiêu. Thuế suất GST hiện tại là 7%.

I. Thuế GST là gì?

 

 

 

Được xem như thuế giá trị gia tăng (VAT) ở nhiều quốc gia khác, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là một loại thuế tiêu thụ, được tính dựa theo nguồn cung hàng hóa và dịch vụ ở Singapore và nguồn hàng nhập khẩu vào Singapore. GST là một loại thuế gián tiếp, dưới hình thức thuế tương đối (hiện tại là 7%) áp dụng trên giá bán hàng hóa và dịch vụ, được cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh GST ở Singapore

Thuế GST đánh trên người tiêu dùng cuối cùng, vì thế GST thường không được tính vào chi phí doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể hiểu đơn thuần chỉ như một cơ quan thu thuế thay mặt cho Cục thuế Singapore.

II. Thuế GST có ý nghĩa gì với doanh nghiệp Singapore?

 

 

 

Nếu như đăng ký thuế GST, doanh nghiệp được yêu cầu phải thu thuế GST từ khách hàng của mình dựa theo hàng hóa và dịch vụ doanh nghiệp cung cấp và sau đó nộp lại thuế thu được cho cơ quan thuế.
Ví dụ, nếu doanh nghiệp cung cấp một dịch vụ cho một khách hàng nào đó ở Singapore với giá là 100$, doanh nghiệp phải viết hóa đơn cho khách hàng 107$ (100$ cho dịch vụ cung cấp và 7% thuế GST). Phần thuế GST trên hóa đơn này là doanh nghiệp thu hộ cho cơ quan thuế từ khách hàng, sau đó phải được gửi đến Cục thuế Singapore theo quý, thông qua việc nộp thuế GST.

III. Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký thuế GST?

 

 

 

GST là một loại thuế tự đánh giá và các doanh nghiệp được yêu cầu phải liên tục đánh giá sự cần thiết trong việc đăng ký thuế GST. Việc đăng ký thuế GST có hai trường hợp: Đăng ký bắt buộcđăng ký tự nguyện.

1. Đăng ký bắt buộc

 

 

 

Việc đăng ký thuế GST là bắt buộc khi:

 • Doanh thu chịu thuế của doanh nghiệp trong 12 tháng trước đó hơn 1 triệu SGD (cơ sở hồi tố); hoặc
 • Doanh nghiệp có doanh thu hiện tại hoặc doanh thu kỳ vọng vượt hơn 1 triệu SGD trong 12 tháng kế tiếp (cơ sở tiềm năng).

Chú ý rằng việc không đăng kí sẽ bị phạt. Có những điều khoản nhằm chống việc trốn đăng ký, những quy định này nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp thành lập và hoạt động mà cố ý chỉ giữ mức doanh thu ít hơn ngưỡng quy định để trốn tránh việc đăng ký GST.

2. Đăng ký tự nguyện

 

 

 

Doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký thuế GST tự nguyện nếu doanh nghiệp không thuộc diện đăng ký bắt buộc và phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh thu hằng năm không lớn hơn 1 triệu SGD, hoặc
 • Doanh nghiệp chỉ cung cấp hàng hóa bên ngoài lãnh thổ Singapore (bên ngoài phạm vi cung cấp), hoặc
 • Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính thuộc dạng miễn thuế và được xem như là các dịch vụ quốc tế.

Ưu điểm của việc đăng ký tự nguyện là doanh nghiệp có thể được hưởng những lợi ích của việc công bố thuế đầu vào phát sinh trong suốt quá trình kinh doanh


Đặc biệt là khi doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ với mức thuế GST 0% (các dịch vụ xuất khẩu hay quốc tế). Chú ý rằng, khi đã đăng ký tự nguyện, doanh nghiệp buộc phải duy trì việc đăng ký ít nhất là 2 năm và doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ ít nhất trong vòng 5 năm, ngay cả khi doanh nghiệp ngừng hoạt động và hủy bỏ việc đăng ký. Doanh nghiệp cũng có thể phải tuân thủ mọi điều kiện bổ sung mà cơ quan thuế đưa ra.

IV. Miễn đăng ký

 

 

 

Nếu doanh nghiệp chỉ cung cấp các dịch vụ có tỷ suất thuế 0%, doanh nghiệp có thể nộp đơn xin miễn đăng ký GST, ngay cả khi doanh thu tính thuế vượt quá mức quy định phải đăng ký. Điều này cho phép doanh nghiệp tránh được các thủ tục hành chính nếu đăng ký thuế GST, vì chỉ cần khai báo lại và không phải nộp thuế cho IRAS, bởi vì chi phí chính là thuế đầu vào. IRAS sẽ chấp thuận miễn đăng ký, nếu hơn 90% các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp có tỷ suất thuế 0% và nếu như thuế đầu vào cao hơn thuế đầu ra.

V. Hủy đăng ký

 

 

 

Doanh nghiệp có thể hủy đăng ký khi doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc bị bán cho chủ khác hoặc khi con số doanh thu không vượt quá 1 triệu SGD. Doanh nghiệp phải nộp mẫu đơn đăng ký, cùng với các tài liệu liên quan cho cơ quan thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc.

 thue-gst-o-singapore

VI. Các câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế GST

 

 

 

1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thu thuế GST? 

Không. Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký thuế GST và thu thuế GST chỉ khi doanh thu hằng năm hơn 1 triệu SGD.

2. Khi thu thuế GST từ khách hàng, các doanh nghiệp có thể khấu trừ phần thuế GST từ các nhà cung cấp hay không?
Đúng. Thuế GST mà doanh nghiệp thu của khách hàng, được xem như thuế đầu ra trong khi thuế GST mà các nhà cung cấp thu của doanh nghiệp được gọi là thuế đầu vào. Phần mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế là phần chênh lệch giữa thuế đầu ra và thuế đầu vào.

3. Nếu doanh nghệp không đăng ký thuế GST thì có được thu thuế GST không? 

Không. Thuế GST chỉ được thu bởi những doanh nghiệp đã đăng ký thuế GST.  

4. Một công ty phải thu thuế GST khi xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ ra khỏi Singapore? 

Không. Hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu được xem là nguồn hàng có tỷ suất thuế 0% và không áp dụng thuế GST.

5. Doanh nghiệp đăng ký thuế GST tự nguyện có nhận được lợi ích gì?

Việc này sẽ còn tùy thuộc. Nếu một doanh nghiệp bị bắt buộc phải đăng ký thuế GST thì không có sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên xem xét các ưu - nhược điểm của việc đăng ký thuế GST như sau:

5.1 Lợi ích
Đối với Chính phủ:

 • GST tạo ra nguồn thuế thu nhập ổn định mà Chính phủ có thể dự đoán được trong cả hai môi trường kinh tế mạnh và suy thoái
 • Là một loại thuế hiệu quả do các chi phí tương đối thấp của các thủ tục hành chính và việc thu thuế
 • Cho phép Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Điều này dẫn đến sự phát triển chung của nền kinh tế

Đối với các doanh nghiệp và cá nhân:

 • Hầu hết các doanh nghiệp lớn đều phải đăng ký GST - điều này nghĩa là một doanh nghiệp khi đã đăng ký GST thì thường được khách hàng nhận diện là một doanh nghiệp đã thành lập và có một quy mô nhất định
 • GST là một hệ thống thuế công bằng hơn. Nó đánh thuế những người tự kinh doanh và người làm nhận lương chỉ khi nào họ chi tiêu tiền
 • Thuế GST chỉ áp dụng cho việc chi tiêu. Tiết kiệm và đầu tư không bị đánh thuế. Điều này sẽ khuyến khích người dân tiết kiệm và đầu tư vào hoạt động sản xuất
 • Chi phí kinh doanh giảm xuống, góp phần làm giảm giá thành. Các doanh nghiệp sẽ không chịu mức thuế chi phí do cơ chế tín dụng đa cấp bởi vì người thực trả thuế là người tiêu dùng cuối cùng

5.2 Hạn chế

Hạn chế của việc đăng ký thuế GST là gánh nặng hành chính, đi kèm là các nhiệm vụ và trách nhiệm của việc đăng ký thuế GST
Thứ nhất, hoặc là phải học những vấn đề phức tạp của thuế GST, hoặc phải trả tiền cho một kế toán để thực hiện công việc này mà trong một số trường hợp, đây có thể là một khoản chi phí rất cao
Một doanh nghiệp đăng ký thuế GST có thể tăng giá bán lên 7%. Nếu các khách hàng của doanh nghiệp này không đăng ký thuế GST, sẽ không được hoàn lại thuế mà doanh nghiệp đã thu trước đó. Vì vậy, mặc dù chi phí cùa doanh nghiệp được giảm, do đã có phần bù của thuế GST, nhưng khách hàng có thể không hài lòng.
Thuế GST có thể là một gánh nặng với nhóm doanh nghiệp, cá nhân có doanh thu thấp, nhất là trong giai đoạn lạm phát cao, vì khi đó, thuế 7% được đánh trên mức giá tăng hằng ngày của hàng hóa.

6. Loại hàng hóa và dịch vụ nào sẽ phải chịu thuế GST? 

Thuế GST được tính vào nguồn cung hàng chịu thuế. Một nguồn hàng chịu thuế là một nguồn hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp tại Singapore, khác với một nguồn hàng được miễn thuế. Một nguồn hàng chịu thuế có thể áp mức thuế tiêu chuẩn (7%) hoặc là mức thuế 0%

Hầu hết các hàng hóa được bán trong nội địa hoặc các dịch vụ được cung cấp nội địa là các nguồn hàng chịu mức thuế tiêu chuẩn
Nguồn hàng hóa dịch vụ tỷ suất 0% (Zero-rated supplies of goods and services) chịu thuế GST 0%. Một doanh nghiệp có nguồn hàng 0% vẫn có quyền yêu cầu hoàn lại một khoản tiền thuế đầu vào khi đã chi trả mua nguyên liệu đầu vào
GST không tính trên các nguồn hàng miễn thuế, gồm có hai dịch vụ: bán và cho thuê các khu đất dân cư, và dịch vụ tài chính
Sự khác nhau giữa nguồn hàng có mức thuế 0% (zero-rated supplies) và hàng hóa miễn thuế là hàng hóa miễn thuế không thể yêu cầu hoàn thuế GST đầu vào
Nhìn chung, các nguồn cung cấp liên quan đến nguồn cung hàng hóa không chịu tác động của thuế GST gồm có:

 • Chuyển nhượng kinh doanh liên tục
 • Giao dịch cá nhân
 • Bán hàng cho quốc gia thứ ba - bán hàng hóa từ một nơi ngoài lãnh thổ Singapore đến một nơi khác cũng bên ngoài Singapore
 • Doanh thu được tạo ra trong Zero GST Warehouse (Nhà kho GST 0%)

 7. Quy trình/thủ tục đăng ký thuế GST như thế nào? 

Mẫu đăng ký thuế GST (GST F1) và những tài liệu hỗ trợ cần thiết phải được gửi đến cơ quan thuế. Một mẫu khác nữa (GST F3) cung cấp chi tiết tất cả các đối tác thành viên phải được hoàn thành, trong trường hợp có quan hệ đối tác.
Có một mẫu đơn/quy trình riêng biệt dành cho các doanh nghiệp nước ngoài, đăng ký theo nhóm hoặc đăng ký riêng lẻ. Những người nước ngoài đăng ký phải có một cơ quan hoặc doanh nghiệp địa phương đại diện, có giấy tờ đi kèm với đơn đăng ký
Quy trình đăng ký sẽ mất khoảng 3 tuần. Khi đăng ký GST thành công, doanh nghiệp sẽ nhận được thư thông báo về việc đăng ký GST. Thư này sẽ bao gồm mã số thuế GST, kỳ hạn nộp và hạn nộp cũng như các hướng dẫn khác. Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế điện tử.

8. Nộp, thu và thực hện thuế GST như thế nào? 

 • Là một doanh nghiệp đã đăng ký GST, doanh nghiệp có trách nhiệm thu thuế GST trên hàng hóa và dịch vụ cung cấp, và nộp lại thuế GST cho IRAS.
 • Doanh nghiệp có thể tính thuế GST trên giá bán hoặc bằng cách cung cấp giá đã bao gồm thuế GST
 • Khi kinh doanh thương mại, doanh nghiệp phải thể hiện và báo giá đã gồm GST ở tất cả các nơi hiển thị giá, quảng cáo, truyền thông ra công chúng... bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Nếu không hiển thị giá đã bao gồm GST cho công chúng sẽ bị xem như vi phạm pháp luật và bị xử phạt. Tuy nhiên, đối với hàng hóa và dịch vụ chịu phí dịch vụ (trong ngành hàng thực phẩm & nước uống F&B), giá hiển thị có thể không bao gồm thuế GST
 • Khi thanh toán cho khách hàng, phải xuất hóa đơn thuế khi khách hàng cũng là một cá thể đã đăng ký thuế GST để sau đó có thể sử dụng hóa đơn này như một chứng từ để yêu cầu hoàn lại thuế đầu vào khi mua hàng có mức đánh thuế chuẩn. Hóa đơn này chứa các thông tin về hàng hóa được bán và thuế GST được tính tương ứng và có thể được sử dụng thay thế cho hóa đơn bình thướng. Hóa đơn thuế (Tax invoices) phải được lưu giữ ít nhất 5 năm như hồ sơ của doanh nghiệp. Lưu ý, các hóa đơn thuế không yêu cầu nộp cùng lúc với tờ khai thuế GST. Nhìn chung, hóa đơn thuế sẽ được xuất trong vòng 30 ngày kể từ khi hàng hóa được bán. Hóa đơn thuế không cần được xuất cho hàng 0% thuế, hàng miễn thuế và các khách hàng không đăng ký GST
 • Khi được trả thuế GST, doanh nghiệp phải in hóa đơn biên nhận cho người đóng thuế nếu doanh nghiệp không xuất hóa đơn thuế hoặc hóa đơn thuế đơn giản
 • Doanh nghiệp phải lưu giữ tất cả chứng từ trong tất cả các giao dịch kinh doanh vì sẽ ảnh hướng đến việc khai báo thuế sau này. Ngoài ra, lưu trữ một tài khoản GST (tóm tắt tổng số thuế đầu vào và đầu ra trong từng kỳ kế toán) sẽ giúp cho việc khai báo thuế dễ dàng hơn
 • Nên thực hiện khai báo thuế đầu vào trong kỳ kế toán theo ngày trên hóa đơn thuế hoặc giấy phép nhập khẩu

9. Nộp hồ sơ khai báo thuế như thế nào? 

Khi doanh nghiệp đã đăng ký thuế GST, doanh nghiệp được yêu cầu phải nộp tờ khai (GST F5) để các cơ quan thuế dựa theo chu kỳ kế toán, thông thường là theo quý. Trong phần khai báo, doanh nghiệp sẽ nêu ra tổng giá trị hàng bán nội địa, hàng xuất khẩu và hàng mua từ các doanh nghiệp cũng đăng ký thuế GST, phần thuế GST thu được và phần thuế yêu cầu hoàn lại cho kỳ kế toán đó.
Hiện tại, các doanh nghiệp thực hiện khai báo thuế điện tử. Khi doanh nghiệp đã bắt đầu khai báo thuế điện tử GST F5, lần khai báo kế tiếp sẽ được thực hiện trực tuyến vào cuối mỗi kì kế toán. Doanh nghiệp có thể khai báo điện tử GST F5 một ngày sau khi kết thúc kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng IRAS nhận được khai báo không trễ hơn một tháng sau khi kết thúc kỳ kế toán theo quy định của doanh nghiệp. Nếu không khai báo thuế theo các thời hạn nói trên, doanh nghiệp phải khai báo "không". Các doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu khai báo thuế trễ, kể cả thuế GST ròng được khai báo là một số tiền phải nộp hay một số tiền được hoàn lại.
Doanh nghiệp phải nộp thuế GST ròng trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc kỳ kế toán. Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu nộp thuế trễ. Thuế GST thường sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo (biên nhận) hoàn thuế.

10. Có chương trình GST nào để hỗ trợ doanh nghiệp không?

Bên cạnh các chương trình ưu đãi thuế, chính phủ Singapore đã ban hành một vài đề án hỗ trợ liên quan đến GST. Những đề án này nhìn chung giúp cho việc giảm nhẹ dòng tiền cho doanh nghiệp và góp phần tạo ra môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, giúp Singapore trở thành một trong những địa điểm lý tưởng để kinh doanh:

 • Đề án Tourist refund Sheme: Khách du lịch khi mua hàng hóa tại Singapore từ các cửa hàng, nhà bán lẻ có đăng ký thuế GST được hoàn lại thuế GST đã thanh toán trong lúc mua hàng hóa khi mang hàng hóa ra khỏi Singapore
 • Đề án Cash Accounting Scheme: là chương trình đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, có doanh thu hằng năm không vượt quá 1 triệu SGD
 • Theo đề án GM (Gross Margin), thuế GST chỉ được tính vào tổng lợi nhuận hàng hóa
 • Đề án Major Exporter Scheme: được triển khai để giúp dòng tiền của các doanh nghiệp xuất khẩu lớn - những doanh nghiệp có giá trị nhập khẩu đáng kể
 • Theo đề án Approved Contract Manufacturer and Trader, doanh nghiệp không phải trả thuế GST khi được giới thiệu bởi một khách hàng nước ngoài để giao hàng hóa cuối cùng đến tay người tiêu dùng ở Singapore. Theo đề án Cho phép mua bán dầu biển (Approved Marine Fuel trader), doanh nghiệp không phải nộp thuế GST khi mua nhiên liệu dầu biển từ một nhà cung cấp địa phương cũng đăng ký GST
 • Đề án Hand Carried Exports: dành cho doanh nghiệp mong muốn thuế GST 0% nếu hàng hóa được bán cho một khách hàng nước ngoài và hàng hóa đó của doanh nghiệp đó sẽ được xác tay ra khỏi Singapore qua sân bay quốc tế Changi
 • Theo đề án Zero GST Warehouse: các doanh nghiệp có thể chuyển nhà kho sang diện nhà kho có thuế 0% để giảm thiểu thủ tục hành chính và quy trình thuế GST
 • Đề án Approved Third Party Logistics: cho phép doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cho chính mình hoặc thông lệ nước ngoài mà không phải trả thuế GST nhập khẩu

11. Có hướng dẫn nào về GST cho từng ngành cụ thể không?

Cục thuế Singapore đã chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thuế GST cho từng ngành, với thông tin cụ thể thuế GST ảnh hưởng đến từng lĩnh vực như thế nào

thue-gia-tri-gia-tang-tai-Singapore

Với những lợi thế về nền kinh tế - tài chính và những ưu đãi từ chính phủ Singapore nhằm thu hút đầu tư, Singapore là một thị trường đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư và mở rộng thị trường kinh doanh.

Thành lập công ty tại Singapore là một phương án đã và đang được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm nhằm tận dụng các ưu đãi về thuế, hệ thống ngân hàng- tài chính minh bạch, hỗ trợ tích cực từ chính phủ cũng như sự uy tín từ một thị trường phát triển bậc nhất khu vực.

Tuy nhiên, việc thâm nhập một thị trường mới không phải bao giờ cũng dễ dàng. Global Links Asia với các chuyên gia tư vấn cùng hệ thống mạng lưới đối tác uy tín tại Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, New Zealand, v.v. sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp có mong muốn đầu tư và thành lập công ty tại nước ngoài. Để tìm hiểu thêm các quy định và thủ tục xin vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938 531 588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS