Lợi ích khi đăng ký Giấy chứng nhận cư trú thuế (COR) cho công ty tại Singapore

Rate this item
(3 votes)

loi-ich-khi-dang-ky-giay-chung-nhan-cu-tru-thue-cor-cho-cong-ty-tai-singapore

Công ty sẽ được phân thành “Công ty cư trú thuế” hoặc “Công ty không cư trú thuế” như được đề cập trong bài viết “Tình trạng cư trú thuế của công ty tại Singapore”. Chắc hẳn nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh tại nước ngoài sẽ hiểu rõ được khái niệm "Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTAs)", hiệp định giúp doanh nghiệp tránh bị đánh thuế ở cả hai quốc gia. Thực tế, chỉ những "công ty cư trú thuế" mới nhận được lợi thế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTAs), tuy nhiên, để nhận được lợi thế trên công ty cư trú thuế cần phải apply COR - Giấy chứng nhận cư trú thuế tại Singapore.

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ được khái niệm của COR và lợi ích COR mang lại cho doanh nghiệp, doanh nghiệp đọc qua bài viết dưới đây Global Links Asia.

 

Khái niệm giấy chứng nhận cư trú thuế (COR)

 

 

 

COR (Certificate of Residency) - Chứng nhận xác nhận công ty là đối tượng cư trú thuế tại Singapore với mục đích nhận lợi ích thuế theo Thỏa thuận tránh bị đánh thuế 2 lần (DTAs - Avoidance of Trouble Taxation Agreements). Tham khảo thông tin về DTAs trên IRAS tại đây

DTAs là thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia nhằm giúp doanh nghiệp tránh bị đánh thuế 2 lần tại quốc gia thu nhập kiếm được và quốc gia thu nhập được nhận

Lí do nên apply COR

 

 

 

Lưu ý:

  • Công ty cư trú thuế tại Singapore phải đáp ứng điều kiện bổ sung để nhận được điều khoản giảm thuế (Limitation of Relief) theo DTAs.
  • COR được yêu cầu phải  gửi đến cơ quan thuế của bên đối tác trong hiệp ước để chứng minh rằng công ty là cư trú thuế tại Singapore.

Điều kiện để đăng ký COR

 

 

 

GLAC-icon-check1 Phải là cá nhân cư trú thuế tại Singapore mới có thể apply COR

GLAC-icon-check1 Những trường hợp dưới đây sẽ không apply được COR, tùy một vài điều kiện đặc biệt 

Công ty chỉ định 

Công ty chỉ định không đủ điều kiện để đăng kí COR bởi vì công ty này không phải là chủ sở hữu của thu nhập kiếm được bởi vì công ty chỉ định đóng vai trò quản lý cổ phiếu thay mặt cho các chủ sở hữu.

 

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài với nguồn thu nhập thụ động và hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài không đủ điều kiện để đăng ký COR.

Tuy nhiên, IRAS có thể ban hành COR nếu các công ty này có thể đáp ứng:

  • Việc kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện tại Singapore; và
  • Công ty có các điều kiện hợp lệ để thành lập công ty tại Singapore

Để đáp ứng được những điều kiện trên, công ty đó phải chứng minh rằng những quyết định về các vấn đề chiến lược được thực hiện tại Singapore, ví dụ bằng cách trình bày với IRAS rằng các cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức tại Singapore. Ngoài ra, công ty cũng cần phải:

  • Có các công ty liên quan là đối tượng cư trú tại Singapore; hoặc nhận hỗ trợ hoặc dịch vụ hành chính từ công ty có liên quan tại Singapore; hoặc có ít nhât 1 giám đốc có quốc tịch Singapore nắm giữ chức vụ điều hành và không phải là giám đốc chỉ định (Nominee Director); hoặc là có ít nhất một nhân viên chủ chốt ( CEO, CFO, COO) có quốc tịch Singapore.

 

Công ty không thành lập tại Singapore

Công ty không thành lập tại Singapore và chi nhánh tại Singapore của các công ty nước ngoài không đủ điều kiện để đăng kí COR trừ các trường hợp ngoại lệ dưới đây, vì các công ty này không được kiểm soát và quản lý tại Singapore.

Đối với  chi nhánh tại Singapore của công ty nước ngoài, họ phải được kiểm soát và quản lý bởi công ty mẹ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, IRAS vẫn cho phép doanh nghiệp apply COR nếu đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:

  • Việc kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện tại Singapore  (tức là chi nhánh Singapore đang thực hiện kiểm soát và quản lý toàn bộ công ty); và
  • Công ty có lý do hợp lệ để không thành lập tại Singapore.

Những bài viết tham khảo:

Tình trạng cư trú thuế của công ty tại Singapore

Thuế thu nhập cho người nước ngoài tại Singapore

Thành lập công ty tại Singapore

 

Doanh nghiệp có nhu cầu apply COR có thể liên hệ trực tiếp Global Links Asia để biết thêm thông tin chi tiết:

Hotline: (+84) 0938 531 588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS