Chính sách Thuế Singapore đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài Featured

Rate this item
(7 votes)

chinh-sach-thue-singapore-doi-voi-thu-nhap-co-nguon-goc-nuoc-ngoai

Global Links Asia giải thích các quy định/chính sách về thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài dành cho các công ty Singapore. Lưu ý rằng các thông tin cung cấp duy nhất cho mục đích chung và không có nghĩa thay thế cho các tư vấn thuế chuyên nghiệp. Để xác định xem thu nhập nào là đối tượng chịu thuế tại Singapore, chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau:

1. Thu nhập của bạn có phải là thu nhập có nguồn gốc nước ngoài?

2. Thu nhập này có được nhận tại Singapore hay không?

3. Thu nhập này có phải chịu thuế ở nước ngoài không?

 

 

1. Thu nhập của bạn có phải là thu nhập có nguồn gốc nước ngoài hay không?

Theo Pháp lệnh Thuế Singapore, một pháp nhân bị đánh thuế lợi nhuận khi có các điều kiện sau đây:

1. Pháp nhận thực hiện các hoạt động thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh tại Singapore;

2. Các hoạt động thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh sinh lợi nhuận;

3. Lợi nhuận có nguồn gốc tại Singapore; và

4. Lợi nhuận có nguồn gốc nước ngoài nhưng "được nhận" tại Singapore. 

 

Hai điều kiện đầu tiên rất rõ ràng, tuy nhiên, khái niệm về nguồn gốc đối với những nguồn thu nhập có thể phức tạp và gây tranh cãi. Không có quy tắc chung nào có thể áp dụng cho mọi tình huống. Có hay không lợi nhuận phát sinh hoặc có nguồn gốc từ Singapore phụ thuộc vào bản chất của lợi nhuận và các giao dịch làm phát sinh lợi nhuận đó. Với nhiều trường hợp khác, các nguyên tắc chung sau đây đóng một vai trò quan trọng khi xác định địa điểm của nguồn thu nhập:

1. Nguyên tắc cơ bản là làm sao nhận biết được những gì người nộp thuế đã thực hiện và địa điểm thực hiện để tạo ra lợi nhuận. Nói cách khác, cách tiếp cận thích hợp là xác định các hoạt động đã tạo ra lợi nhuận liên quan và xác định nơi những hoạt động đó đã diễn ra.

2. Thường thì trụ sở kinh doanh đặt tại Singapore và không có sự hiện diện của doanh nghiệp ở nước ngoài, lợi nhuận thu được của doanh nghiệp đó có khả năng được coi là có nguồn gốc ở Singapore.

3. Một trong những yếu tố quyết định địa điểm phát sinh ralợi nhuận từ việc kinh doanh hàng hóa là nơi các hợp đồng mua bán có hiệu lực. "Có hiệu lực" không chỉ có nghĩa là hợp đồng được thực hiện một cách hợp pháp. "Có hiệu lực" cũng bao gồm việc đàm phán, ký kết và thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

4. Khi một doanh nghiệp được hưởng hoa hồng từ việc đảm bảo người mua cho sản phẩm hoặc nhà cung cấp cho sản phẩm đó theo yêu cầu của khách hàng, các hoạt động làm phát sinh hoa hồng là sự sắp xếp giữa những người điều hành để thực hiện giao dịch. Nguồn của thu nhập trên là nơi mà các hoạt động tạo ra hoa hồng được thực hiện. Nếu hoạt động này được thực hiện tại Singapore, thu nhập sẽ được coi như có nguồn gốc ở Singapore.

 

Trong khi xem xét các sự kiện liên quan, bản chất của các hoạt động quan trọng hơn số lượng các hoạt động đó. Đó là nguyên nhân cũng như có sự tác động lên các hoạt động trên và cũng là chính là nhân tố quyết định.

 

IRAS

2. Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài có "được nhận" tại Singapore hay không?

Giả sử một thu nhập nào đó đã được xem xét là thu nhập có nguồn gốc nước ngoài, nhưng nếu thu nhập này không được nhận tại Singapore, thì thu nhập này được miễn thuế. Hiện đã có nhiều tranh luận về những yếu tố cấu thành thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài "được nhận tại Singapore". Để tránh gây khó khăn cho đối tượng nộp thuế, Cơ quan Doanh thu nội địa của Singapore (IRAS) đã nỗ lực để làm rõ ý nghĩa các yếu tố này và chúng ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của công ty như thế nào. Theo lý giải của IRAS, thu nhập có nguồn gốc nước ngoài "nhận tại Singapore" ngụ ý những điều sau đây:

Dòng vốn đi vào Singapore

Theo sự lý giải của IRAS phần 10 (25) (a), nói rằng: "bất cứ số tiền từ bất kỳ thu nhập phát sinh từ bên ngoài Singapore được nộp vào, chuyển vào hoặc mang vào Singapore". Câu này muốn nói đến tiền, cổ tức hoặc các hình thức thanh toán khác bằng tiền được trả vào tài khoản ngân hàng của một công ty Singapore từ một nguồn ở nước ngoài. Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài "nhận tại Singapore" cũng có thể là tiền mặt, séc và các loại phiếu tiền khác được mang vào Singapore và được nhận bởi công ty đó. Số tiền nhận được này phải là kết quả của hoạt động kinh doanh của công ty, chẳng hạn như bán hàng, phí dịch vụ, vv tham vấn...và đóng góp vào doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty

Thanh toán các khoản nợ

Mục 10 (25) (b) của IRAS chỉ rõ rằng: "bất cứ số tiền từ bất kỳ thu nhập phát sinh bên ngoài Singapore được áp dụng và chi trả cho bất kỳ khoản nợ phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh được thực hiện tại Singapore".

Nếu công ty của bạn còn thiếu nợ tiền ở Singapore, cho dù là thiếu nợ với nhà cung cấp, ngân hàng hay là kết quả của thủ tục tố tụng pháp lý, và bạn sử dụng thu nhập có được ở nước ngoài để trả tất cả hoặc một phần của khoản nợ, số tiền được sử dụng đó cũng được coi là "thu nhập được nhận ở Singapore ". Số tiền này có thể đã nằm trong một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, trong một thời gian dài. Tuy nhiên, một khi bạn sử dụng nó để giải quyết nợ ở Singapore, nó được tính là "nhận tại Singapore". Điểm mấu chốt ở đây là các khoản nợ đã được trả hết bên Singapore, không phải ở nước ngoài. Để thực hiện điều này , số tiền bằng cách nào đó phải được đưa vào Singapore.

Hàng hóa và Động sản

Mục 10 (25) (c) chỉ ra: "bất kỳ số tiền từ bất kỳ thu nhập phát sinh từ bên ngoài Singapore được dùng để mua bất kỳ động sản, được xem như là nhận tại Singapore". Động sản chỉ các mặt hàng có thể được di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trái ngược với bất động sản, ví dụ như là đất đai hoặc các loại tài sản cố định không thể di chuyển.

Đối với một cá nhân, động sản là đồ dùng cá nhân của người đó. Đối với công ty, đó có thể là hàng hóa, nguyên liệu, thiết bị và các động sản khác được kết nối trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn sử dụng các quỹ có nguồn gốc và được lưu giữ tại nước ngoài, để mua thiết bị ở nước ngoài và sau đóchuyển những mặt hàng đó sang Singapore, thì số tiền được sử dụng cho những mua bán này trở thành "thu nhập được nhận ở Singapore".

Một mối quan tâm là IRAS có thể tính phí bao nhiêu đối với những hàng hóa có thể đã khấu hao giá trị. IRAS đã làm rõ rằng việc đánh thuế sẽ căn cứ vào số tiền đã được thanh toán cho động sản chứ không dựa vàogiá trị sổ sách hoặc giá trị tài sản ròng tại bất kỳ một ngày nhất định nào đó

IRAS cũng đã công bố các giải thích sau đây để giải quyết các mối quan tâm khác nhau:

• Tại Singapore - thu nhập có nguồn gốc nước ngoài chỉ chịu thuế nếu nó áp dụng cho một công ty có trụ sở tại Singapore. Các công ty nước ngoài không có văn phòng Singapore có thể sử dụng các ngân hàng tại Singapore và các tổ chức quản lý quỹ mà không sợ bị đánh thuế.

• Đầu tư nước ngoài - bạn có thể sử dụng thu nhập có được từ nước ngoài để đầu tư vào tài sản bổ sung miễn là những tài sản này nằm bên ngoài Singapore. Tuy nhiên, công ty của bạn không thể sử dụng những khoản đầu tư hoặc chi phí đó làm cơ sở để yêu cầu bồi thường cho các khoản khấu trừ thuế tại Singapore.

• Vốn phi thu nhập - IRAS sẵn sàng miễn thuế cho nguồn vốn phi thu nhập nếu bạn có thể cung cấp bằng chứng rằng khoản vốn liên quan đếncác thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Để làm điều này, bạn nên xác định rõ các khoản thu nhập, phi thu nhập, và cung cấp ngày tháng mà số tiền phi thu nhập được nộp vào Singapore. Bạn phải chứng minh rằng các khoản thu nhập không được dùng tới

• Doanh nghiệp có thể chỉ ra rằng tiền được gửi sang Singapore không lớn hơn khoản vốn trừ đi các khoản lỗ phát sinh nào. IRAS cũng sẽ tạo điều kiện cho phép bạn khai báo bất kỳ tổn thất ở nước ngoài đối với thu nhập nước ngoài được nhận ở Singapore.

 

 tax

 

3. Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được nhận tại Singapore có phải chịu thuế ở nước ngoài hay không?

Giả sử thu nhập có nguồn gốc nước ngoài của công ty của bạn được coi là "nhận tại Singapore" theo Check 2 ở trên, việc thu nhập này có là đối tượng chịu thuế tại Singapore hay không còn phụ thuộc vào việc liệu thu nhập đó có phải là đối tượng chịu thuế ở nước ngoài hay không. Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được nhận tại Singapore có thể được miễn thuế nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng:

• Mức thuế suất cơ bản ở nước ngoài (nơi thu nhập nhận được) ít nhất là 15%; và

• Thu nhập nước ngoài trên đã bị chịu thuế theo luật nước sở tại (nơi thu nhập được nhận).

Nếu thu nhập có nguồn gốc nước ngoài của bạn nhận được ở Singapore không đáp ứng các điều kiện trên, thì thu nhập nói trên là đối tượng chịu thuế tại Singapore. Tuy nhiên, IRAS sẽ cung cấp cho bạn một khoản tín dụng thuế dành đối với các loại nào thuế đã được nộp tại nước ngoài thậm chí trong trường hợp không có quy định đánh thuế 2 lần. Singapore muốn đảm bảo rằng thu nhập doanh nghiệp không phải bị đánh thuế 2 lần.

 

TÓM TẮT

Ta thấy rõ ràng từ những lập luận trên, không phải dễ dàng để xác định các địa điểm của nguồn thu nhập doanh nghiệp. Nếu mục tiêu của bạn là tránh phải nộp tất cả các loại thuế thu nhập, thì sẽ rất khó khăn nếu công ty bạn thành lập tại Singapore.

 

Income tax Singapore

 

Nếu bạn có những câu hỏi về thuế đối với doanh nghiệp hoạt động tại Singapore, vui lòng xem thêm:

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-singapore/cac-cau-hoi-thuong-gap/content/1010-cau-hoi-ve-thue

Xem thêm Hướng dẫn thuê văn phòng tại Singapore:

http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/ho-tro-kinh-doanh-tai-singapore/huong-dan-thue-van-phong-tai-singapore

Để được tư vấn trực tiếp về kinh doanh, thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938 531 588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS