Chậm nộp/ Không nộp Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp ở Singapore

Rate this item
(1 Vote)

cham-nop-khong-nop-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-o-singapore

Ở Singapore, phần lớn các doanh nghiệp đều nộp thuế đúng hạn; một phần do tinh thần thượng tôn pháp luật ở quốc gia này, một phần khác do sự nghiêm khắc trong hình phạt dành cho các doanh nghiệp chậm nộp/không nộp thuế. Ngoài khoản tiền phạt, Cục Thuế nội địa Singapore (IRAS) còn áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu doanh nghiệp vẫn không thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ gửi đến quý doanh nghiệp thông tin về mức phạt cũng như các biện pháp của IRAS đối với các trường hợp chậm nộp/không nộp thuế doanh nghiệp.

 

Mức phạt cho doanh nghiệp chậm nộp thuế  

 

 

 

Doanh nghiệp cần phải nộp thuế trong vòng 01 tháng kế từ khi nhận Thông báo nộp thuế (Notice of Assessment-NOA).

Doanh nghiệp phải nộp số thuế như trên NOA ngay cả trong trường hợp số thuế trên NOA không đúng và doanh nghiệp đã nộp đơn xem xét lại mức thuế (Objection to NOA). Nếu sau đó số thuế được điều chỉnh, phần thuế dư ra (nếu có) sẽ được hoàn lại cho doanh nghiệp.

Nếu không nộp thuế đúng hạn, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt 5% và khoản phạt thêm 1% cho mỗi tháng tính từ hạn nộp thuế (tối đa 12% số thuế chưa nộp).

Thư thông báo chậm nộp thuế

 

 

 

Doanh nghiệp sẽ được thông báo mức phạt 5% qua Thư Thông báo Phạt Chậm Nộp thuế. Việc thanh toán phải được thực hiện trước thời hạn thông báo trên thư, nếu không Cục Thuế Nội địa Singapore (IRAS) sẽ thi hành các biện pháp cưỡng chế.

Hủy hoặc chấm dứt thanh toán GIRO

 

 

 

Nếu thanh toán qua GIRO  không thành công do không đủ tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc số tiền khấu trừ cao hơn giới hạn, v.v, IRAS sẽ hủy gói GIRO. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ nhận Thư Thông báo Phạt Chậm Nộp thuế và Thư Thông báo Hủy GIRO.

Mức phạt bổ sung 

 

 

Mức phạt bổ sung 1% mỗi tháng có thể được áp dụng nếu thuế vẫn chưa được thanh toán sau 60 ngày từ khi áp dụng mức phạt 5%. Mức phạt 1% sẽ được áp dụng cho mỗi tháng nợ thuế, tối đa là 12% số tiền thuế còn thiếu (bao gồm cả mức phạt 5% chậm nộp).

Các biện pháp cưỡng chế

 

 

 

 Nếu doanh nghiệp vẫn không nộp thuế đầy đủ, IRAS có thể thi hành các biện pháp cưỡng chế sau để thu hồi nợ thuế:

  •  Chỉ định các tổ chức/cá nhân bên thứ 3 (như ngân hàng, người thuê nhà hoặc luật sư của doanh nghiệp) thay doanh nghiệp nộp thuế cho IRAS; và/hoặc
  •  Chỉ định các tổ chức/cá nhân bên thứ 3 (như ngân hàng, người thuê nhà hoặc luật sư của doanh nghiệp) thay doanh nghiệp nộp thuế cho IRAS; và/hoặc
  •  Khởi kiện doanh nghiệp
  •  

Ngoài các biện pháp thu hồi nợ thuế, IRAS có thể đồng thời áp dụng thêm mức phạt 1% đối với thuế quá hạn cho mỗi tháng nợ thuế.

Bãi bỏ chỉ định nộp thuế

 

 

 

Chỉ định nộp thuế đối với các bên thứ 3 chỉ được bãi bỏ sau khi thuế và tiền phạt đã được nộp, hoặc khi đã thỏa thuận thanh toán với IRAS.

Đối với các ngân hàng được chỉ định nộp thuế thay, yêu cầu bãi bỏ chỉ định nộp thuế không thể xử lý vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ. Các yêu cầu bãi bỏ chỉ định nộp thuế cho ngân hàng nộp sau 2 giờ chiều vào các ngày trong tuần sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Kiểm tra số dư thuế và thực hiện thanh toán

 

 

 

Doanh nghiệp có thể đăng nhập vào myTax Portal và chọn "View Account Summary” (Xem Tóm tắt tài khoản) để kiểm tra số dư hiện tại.

Vui lòng tham khảo Corporate Tax Payments (Thanh toán thuế doanh nghiệp) để biết các phương thức thanh toán hiện có.

Đề nghị xin miễn phạt chậm nộp thuế

 

 

 

Doanh nghiệp có thể xin miễn phạt chậm nộp thuế thông qua myTax Portal và sẽ chỉ được xem xét nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

          1. Doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ thuế quá hạn, đúng thời hạn nêu trong Thư Thông báo Phạt Chậm Nộp thuế; và

          2. a. Đây là lần đầu doanh nghiệp khiếu nại; hoặc

              b. Doanh nghiệp đã nộp báo cáo thuế và nộp thuế đúng hạn trong hai năm gần nhất.

 

Quý doanh nghiệp có thể thấy được dù Chính phủ Singapore có rất nhiều chính sách khuyến khích tinh thần khởi nghiệp như trợ cấp, ưu đãi thuế thu nhập, v.v nhưng một khi doanh nghiệp vi phạm pháp luật, nhất là luật thuế, Chính phủ sẽ xử phạt không khoan nhượng để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp.

Doanh nghiệp cần thận trọng và chú ý đến vấn đề nộp báo cáo thuế, nộp thuế đúng hạn và nắm rõ cũng như cập nhật các quy định về thuế để hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi.

 

 

Để được tư vấn trực tiếp về thành lập công ty và hệ thống thuế tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Hotline: (+84) 0938 531 588 / (+65) 3163 4102

EmailTony.Ho@globallinks.asia

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS