Một số thay đổi về quy định kiểm toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore. Featured

Rate this item
(0 votes)

mot-so-thay-doi-ve-quy-dinh-kiem-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-singapore

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 sẽ có một số thay đổi về các quy định kiểm toán dành cho các công ty vừa và nhỏ tại Singapore.


Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp cho doanh nghiệp có ý định thành lập công ty tại Singapore các thông tin chi tiết cũng như điều kiện công ty Singapore được miễn kiểm toán.

 

 

 

Một số khái niệm cần biết:

  • Công ty tư nhân được miễn giảm thuế (exempt private company): là công ty tư nhân có ít hơn 20 cổ đông và không có cổ đông là pháp nhân.
  • Công ty tư nhân (private company): là công ty tư nhân có trên 20 cổ đông hoặc có cổ đông là pháp nhân.

I. Các điều kiện để được miễn kiểm toán

 

 

 

Trước đây, để được miễn kiểm toán, doanh nghiệp phải là công ty tư nhân được miễn thuế (exempt private company) và có doanh thu hàng năm ít hơn 5 triệu SGD. Tuy nhiên, với quy định mới được ban hành bởi Cơ Quan Quản Lý Kế Toán và Doanh Nghiệp Singapore (ACRA), nếu doanh nghiệp hội đủ các tiêu chí để được xét như một công ty nhỏ (a small company), doanh nghiệp đó sẽ được miễn kiểm toán.

GLAC-icon-note1 Đối với công ty thuộc một tập đoàn (a group), để được miễn kiểm toán thì phải đáp ứng được các tiêu chí sau:

a. Công ty con phải được xét như công ty nhỏ; và

b. Tập đoàn đó cũng phải được xét như một tập đoàn nhỏ (small group): đáp ứng được 2 trong 3 tiêu chí nêu trên trong 2 năm tài chính liên tiếp gần nhất.

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP
   GLAC-icon-color2 Đối với công ty thành lập trước ngày 01/07/2015: nếu các công ty này đáp ứng được các tiêu chí để trở thành công ty nhỏ vào năm tài chính 2015 hoặc năm tài chính 2016 thì sẽ được miễn kiểm toán.
   GLAC-icon-color2 Đối với công ty thành lập sau ngày 01/07/2015: nếu các công ty này đáp ứng được tiêu chí trở thành công ty nhỏ vào một trong hai năm đầu tiên kể từ ngày thành lập, công ty đó sẽ được miễn kiểm toán.

 

II. Các trường hợp không được miễn kiểm toán

 

 

 

 Nếu doanh nghiệp được xét vào một trong hai trường hợp trên, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán ít nhất 2 năm liên tiếp và chi phí cho một lần kiểm toán là rất cao (từ $3,000 trở lên).

 Giả sử doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện trở thành công ty nhỏ trong 2 năm tài chính liên tiếp (2015 - 2016):
        GLAC-icon-tag Năm 2017: nếu không đáp ứng đủ điều kiện để trở thành công ty nhỏ, doanh nghiệp vẫn được miễn kiểm toán.
        GLAC-icon-tag Năm 2018: nếu không đáp ứng được điều kiện để trở thành công ty nhỏ, doanh nghiệp vẫn được miễn kiểm toán.
       GLAC-icon-tag Năm 2019: dù đáp ứng đủ điều kiện để trở thành một công ty nhỏ, doanh nghiệp vẫn phải kiểm toán. (do 2 năm tài chính liên tiếp trước đó không đạt được yêu cầu miễn kiểm toán).

Ảnh minh họa

Mot-so-thay-doi-ve-quy-dinh-kiem-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-singapore-1

 III. Các câu hỏi thường gặp

 

 

GLAC-icon-number1 Khi nào thì quy định về việc miễn kiểm toán cho các công ty nhỏ có hiệu lực?
A: Việc miễn kiểm toán sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

GLAC-icon-number2 Làm sao để một công ty thành lập sau ngày 01/07/2015 được xét như là một công ty nhỏ? Bởi vì công ty mới được thành lập nên sẽ không có bất kỳ thông tin nào để đánh giá trong 2 năm tài chính trước đó?
A: Để được miễn kiểm toán, công ty phải đáp ứng được các chỉ tiêu để trở thành công ty nhỏ vào năm tài chính đầu tiên hoặc năm tài chính thứ hai sau khi thành lập. Ví dụ: nếu trong năm 2015 (năm tài chính đầu tiên) doanh nghiệp không đạt được tiêu chí để trở thành "công ty nhỏ" thì doanh nghiệp vẫn còn cơ hội trong năm tài chính thứ hai (năm 2016). Nếu trong năm 2016 doanh nghiệp đạt được tiêu chí để trở thành công ty nhỏ thì doanh nghiệp sẽ được miễn kiểm toán.

GLAC-icon-number3 Tổng doanh thu hằng năm và tổng tài sản hiện hành của công ty được xác định như thế nào?
A: Tổng doanh thu hàng năm và tổng tài sản hiện hành của một doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên các quy định về Chuẩn Mực Kế Toán tại Singapore và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

GLAC-icon-number4 Làm thế nào để một doanh nghiệp xác định tổng số nhân viên của họ?
A: theo quy định của ACRA thì doanh nghiệp chỉ cần xác định tổng số nhân viên chính thức làm việc cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính đó.

GLAC-icon-number5 Nếu một công ty có cổ đông là pháp nhân và đáp ứng các tiêu chí trên, thì công ty đó có được miễn kiểm toán hay không?
A: Theo quy định mới nhất của ACRA thì một công ty tư nhân có cổ đông là pháp nhân nhưng đáp ứng các tiêu chí trên vẫn có thể được miễn kiểm toán.

GLAC-icon-number6 Nếu công ty mẹ/ tập đoàn (a holding company) đã kiểm toán và báo cáo tài chính cho tất cả các công ty con thì công ty con có phải làm báo cáo kiểm toán một lần nữa không (dù công ty con này đã đạt được các tiêu chí để trở thành công ty nhỏ)?
A: Để công ty con được miễn kiểm toán thì công ty mẹ/ tập đoàn mẹ phải được xét duyệt như một tập đoàn nhỏ (small group) bằng cách đáp ứng các điều kiện được kể trên. Vì vậy, dù công ty con đáp ứng đủ điều kiện để trở tành công ty nhỏ nhưng công ty mẹ/ tập đoàn mà nó thuộc về không đáp ứng được điều kiện để được xem như một tập đoàn nhỏ thì công ty con vẫn phải là báo cáo kiểm toán.

GLAC-icon-number7 Miễn kiểm toán có áp dụng cho các công ty có cổ phần hoặc 100% vốn nước ngoài không?
A: Miễn kiểm toán chỉ áp dụng với các công ty Singapore. Tuy nhiên, với một tập đoàn thì cần phải xem xét tất cả các công ty con bao gồm các công ty con có vốn nước ngoài để xác định tập đoàn đó có được miễn kiểm toán hay không.

GLAC-icon-number8 Các tiêu chí để xét duyệt cho công ty nhỏ có ảnh hưởng gì đến việc nộp báo cáo tài chính với cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán (ACRA)?
A: Không. Các tiêu chí để xét duyệt cho công ty nhỏ không ảnh hưởng đến việc báo cáo tài chính với cơ quan ACRA.

Để biết biết thêm thông tin về Chuẩn Mực Kế Toán và Kiểm Toán tại Singapore, tham khảo thêm tại: http://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty/ho-tro-kinh-doanh-tai-singapore/huong-dan-thue-ke-toan/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam-cho-cong-ty-singapore

Để được tư vấn trực tiếp về kinh doanh, kế toán, thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS