Dịch vụ kiểm toán tại Singapore

Rate this item
(4 votes)

dịch vụ kiểm toán tại Singapore

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa, việc duy trì và nâng cao chất lượng kiểm toán trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự bền vững và minh bạch của Doanh nghiệp. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của các Doanh nghiệp tại Singapore, dịch vụ kiểm toán trở thành công cụ hữu ích giúp đánh giá và tối ưu hóa quá trình quản lý, cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Bài viết dưới đây, Global Links Asia sẽ chia sẻ về những lợi ích mà một dịch vụ kiểm toán công ty Singapore chất lượng có thể mang lại cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và những thay đổi mới nhất về quy định kiểm toán của chính phủ Singapore.

1. Dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là hoạt động kiểm tra chuyên nghiệp về thông tin tài chính, hồ sơ và quy trình trong một doanh nghiệp. Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên có trình độ, dịch vụ kiểm toán giúp Doanh nghiệp duy trì tính chính xác và tuân thủ các quy định, đồng thời cung cấp sự đảm bảo cho các doanh nhân và nhà đầu tư rằng Doanh nghiệp có thể tồn tại được.

Kiểm toán theo luật định tại Singapore là gì?

Đối với các Doanh nghiệp, bắt buộc phải bổ nhiệm kiểm toán viên trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký hoặc thành lập công ty tại Singapore. Các Doanh nghiệp được miễn trừ kiểm toán theo quy định s205B và 205C luật doanh nghiệp được miễn khỏi các yêu cầu kiểm toán.

Theo luật doanh nghiệp ở Singapore, công ty phải thực hiện kiểm toán hàng năm. Kiểm toán phải được thực hiện bởi Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore (Accounting and Corporate Regulatory Authority (“ACRA”)). Cuộc kiểm toán phải đảm bảo tính độc lập và tuân thủ theo quy định về chuẩn mực kiểm toán của Singapore (SSAs).

Báo cáo tài chính phải được kiểm toán hợp lệ từ 14 ngày trở lên trước khi trình bày tại cuộc họp cổ đông thường niên.

Trường hợp báo cáo tài chính kiểm toán dưới 14 ngày trừ khi nhận được thông báo kiểm toán theo yêu cầu trước công ty tại cuộc họp cổ đông thường niên dưới 14 ngày. Theo yêu cầu của mục này và báo cáo kiểm toán theo yêu cầu phải được đính kèm hoặc xác nhận trên các báo cáo tài chính đó.

Global Links Asia cung cấp các dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Kiểm toán tuân thủ;
 • Kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Quy định kiểm toán tại Singapore

Không phải công ty nào ở Singapore cũng phải thực hiện kiểm toán cuối năm. Vì vậy, trước hết Doanh nghiệp cần nắm bắt được quy trình kiểm toán được ban hành bởi Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore (ACRA).

Theo luật doanh nghiệp (sửa đổi giai đoạn 1) năm 2014 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015, Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore (ACRA) đã ban hành quy định mới đối với công ty được miễn kiểm toán.

2.1 Khái niệm công ty nhỏ (Small company) là gì khi nói về kiểm toán Singapore?

“Công ty nhỏ” (small company) là một khái niệm mới do ACRA Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán Singapore ban hành để xem xét là công ty được miễn kiểm toán. Khái niệm đó cũng thay thế cho quy định về công ty miễn kiểm toán khi có doanh thu dưới 5 triệu đô la Singapore mỗi năm và không quá 20 cổ đông và trong đó không có pháp nhân.

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về “công ty nhỏ” sẽ được xem xét miễn kiểm toán, nhằm giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể giảm bớt gánh nặng về chi phí kiểm toán hàng năm.

2.2 Loại hình công ty nào tại Singapore được miễn kiễm toán theo quy định mới của ACRA?

Công ty (có năm tài chính từ 01/07/2015 trở về sau) được xem xét miễn kiểm toán nếu đạt được những điều kiện là công ty nhỏ (a small company) dưới đây:

a. Công ty phải là công ty tư nhân với năm tài chính từ ngày 01/07/2015

b. Đạt được 2 trên 3 điều kiện trong 2 năm tài chính

 • Tổng doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô Singapore;
 • Tổng tài sản dưới 10 triệu đô Singapore;
 • Tổng nhân viên công ty dưới 50 người.

Đối với công ty thuộc tập đoàn, để được xem xét là công ty nhỏ. Cần đặt được những điều kiện sau: 

a. Công ty phải đủ điều kiện là công ty nhỏ xét trên góc độ độc lập

b. Tập đoàn đó cần được xem là tập đoàn nhỏ (small group): đáp ứng 2 trên 3 tiêu chí trên cơ sở hợp nhất trong 2 năm liên tiếp:

 • Tổng doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô Singapore;
 • Tổng tài sản dưới 10 triệu đô Singapore;
 • Tổng nhân viên công ty dưới 50 người.

Đối với công ty không hoạt động sẽ được miễn kiểm toán nếu

(a) không hoạt động kể từ thời điểm hình thành;

(b) nó đã không hoạt động kể từ cuối năm tài chính trước đó.

Đối với các công ty đã được thành lập trước ngày 01/07/2015

Nếu các công ty đáp ứng được các tiêu chí trở thành công ty nhỏ vào năm tài chính 2015 hoặc năm tài chính 2016 thì sẽ được miễn kiểm toán.

3. Các chuẩn mực kiểm toán tại Singapore

Việc thực hiện kiểm toán và các tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên được quy định cụ thể tại chuẩn mực kiểm toán Singapore (SSAs).

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cần phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán để đảm bảo báo cáo tài chính được trình bày đầy đủ, hợp lý và đúng quy định.

Hoạt động doanh nghiệp ở Singapore đòi hỏi tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực kế toán cụ thể, do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Singapore (ASC) ban hành. Hai chuẩn mực chính bao gồm:

 • Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Singapore (SFRS): Dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Đây là chuẩn mực chính thống cho đa số Doanh nghiệp tại Singapore, đảm bảo tính minh bạch và đồng nhất trong trình bày thông tin tài chính.
 • Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Singapore dành cho Doanh nghiệp nhỏ (SFRS for Small Entities): Cấu trúc dựa trên IFRS dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (IFRS for SMEs). Chuẩn mực này cung cấp các quy định đơn giản hơn, phù hợp với Doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, giúp giảm bớt gánh nặng trong việc tuân thủ quy định kế toán.

Việc lựa chọn áp dụng SFRS hay SFRS cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào quy mô, loại hình và tình trạng hoạt động của từng Doanh nghiệp. Dù vậy, cả hai chuẩn mực đều hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo tính trung thực, hợp lý và khả năng so sánh của thông tin tài chính, góp phần thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch và đáng tin cậy tại Singapore.

Với đội ngũ chuyên gia kiểm toán viên với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, Global Links Asia tự tin cung cấp cho Doanh nghiệp Singapore những hỗ trợ tốt nhất trong việc lựa chọn chuẩn mực kiểm toán tại Singapore.

4. Tại sao dịch vụ kiểm toán lại quan trọng?

Kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của việc công bố tài chính của công ty cho các nhà đầu tư, bởi:

 • Đảm bảo sự minh bạch về số liệu và tuân thủ trình bày sổ sách, báo cáo theo đúng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) hay chuẩn mực kế toán Singapore (SFRS);
 • Phát hiện những sơ hở, sai sót trong việc ghi nhận sổ sách kế toán;
 • Phát hiện nhanh chóng những vấn đề mới liên quan đến gian lận số liệu, báo cáo tài chính, các hành vi rửa tiền (nếu có) và đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro có sai sót trọng yếu;
 • Báo cáo của kiểm toán viên mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như nâng cao độ tin cậy về số liệu và báo cáo tài chính tài chính. Đảm bảo báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phát hiện các sai sót trọng yếu dựa trên đánh giá của kiểm toán viên về bằng chứng thu thập được thông qua quá trình kiểm toán.

Do đó, kiểm toán là một hoạt động quan trọng đối với mọi Doanh nghiệp, tổ chức, không chỉ các Doanh nghiệp lớn mà cả các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Liên hệ với Global Links Asia để được tư vấn, hỗ trợ các dịch vụ kiểm toán công ty Singapore chất lượng cao, giúp Doanh nghiệp, tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh.

5. Global Links Asia hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình kiểm toán công ty Singapore như thế nào?

Global Links Asia đã và đang làm việc với một số công ty kiểm toán hàng đầu tại Singapore trong nhiều năm qua. Vì vậy tùy theo nhu cầu của Doanh nghiệp mà Global Links Asia sẽ đề xuất công ty kiểm toán phù hợp - phụ thuộc vào quy mô và tính phức tạp của Doanh nghiệp.

Hiểu được những lo lắng của doanh nghiệp trong công tác kế toán - kiểm toán, Global Links Asia cung cấp dịch vụ kế toán theo tháng hoặc theo năm trọn gói Singapore, dịch vụ giám đốc chỉ định tại Singapore và các dịch vụ liên quan khác nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm toán công ty tại Singapore, bao gồm:

 • Tư vấn về các quy định kiểm toán tại Singapore, bao gồm các chuẩn mực kiểm toán (SSAs), các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Singapore (MAS), v.v.
 • Xem xét sổ sách, tài khoản và tính hình tài chính của công ty, sau đó sẽ đưa ra đối tác kiểm toán phù hợp giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và vẫn mang lại kết quả chất lượng.
 • Giúp Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ kiểm toán, bao gồm các báo cáo tài chính, các chứng từ, sổ sách kế toán, v.v.
 • Giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp về quá trình kiểm toán, giúp Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quá trình này và phối hợp tốt hơn với kiểm toán viên.

Ngoài ra, Global Links Asia còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho Doanh nghiệp Singapore trong quá trình kiểm toán, bao gồm: tư vấn về thuế và kế toán doanh nghiệp, các vấn đề thuế liên quan đến kiểm toán, bao gồm việc xác định thu nhập chịu thuế, khấu trừ thuế, v.v. của Doanh nghiệp Singapore

Với sự hỗ trợ của Global Links Asia, Doanh nghiệp Singapore có thể yên tâm rằng quá trình kiểm toán của Doanh nghiệp sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp Doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

6. Những câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán công ty tại Singapore?

6.1 Kiểm toán theo luật định tại Singapore là gì?

Theo luật doanh nghiệp ở Singapore, công ty Singapore phải thực hiện kiểm toán hàng năm trừ những Doanh nghiệp được miễn kiểm toán.

6.2 Dịch vụ kiểm toán có bắt buộc ở Singapore không?

Các công ty đều phải tiến hành kiểm toán mỗi năm một lần trừ các công ty được miễn kiểm toán.

Báo cáo tài chính phải được kiểm toán hợp lệ không ít hơn 14 ngày trước khi trình bày trước công ty tại cuộc họp cổ đông thường niên, trừ khi nhận được thông báo khác.

6.3 Khi nào Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kiểm toán Doanh nghiệp tại Singapore?

Tùy theo nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp mà quyết định sử dụng dịch vụ kiểm toán khi có yêu cầu. Theo quy định được Luật doanh nghiệp quy định, các Doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng dịch vụ kiểm toán sau khi kết thúc năm tài chính và trước khi tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên để đảm bảo báo cáo tài chính được kiểm toán theo luật định.

6.4 Những công ty nào được miễn kiểm toán tại Singapore?

Các công ty được xem xét miễn kiểm toán nếu đạt được những điều kiện là công ty nhỏ

 • Công ty phải là công ty tư nhân
 • Đạt được 2 trên 3 điều kiện trong 2 năm tài chính
  • Tổng doanh thu hàng năm dưới 10 triệu đô Singapore;
  • Tổng tài sản dưới 10 triệu đô Singapore;
  • Tổng nhân viên công ty dưới 50 người.

Bài viết trên được Công ty Global Links Asia biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinks.asia/vi/ lần đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Bản quyền thuộc Công ty Global Links Asia. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Công ty Global Links Asia.

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS