Mở công ty tại Singapore thành công 100%: Những điều doanh nghiệp cần biết Featured

Rate this item
(13 votes)

nhung-dieu-can-biet-khi-thanh-lap-cong-ty-tai-singapore

Nằm trong số các quốc gia có nền hành chính tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới như UAE, Mỹ, Canada, Singapore luôn tạo cơ hội tốt nhất cho các Doanh nghiệp thành lập công ty tại Singapore với quy trình tiện lợi, nhanh chóng. Nhưng cũng như các quốc gia khác trên thế giới, Doanh nghiệp mong muốn mở công ty tại Singapore sẽ cần lưu ý một số yêu cầu pháp lý và thông tin có thể gây nhầm lẫn cho Doanh nghiệp.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ những điều Doanh nghiệp cần biết trước khi thành lập công ty tại Singapore, Global Links Asia sẽ cung cấp thông tin tổng quan, giúp Doanh nghiệp nắm được quy trình khi lựa chọn thành lập công ty tại Singapore.

 

1. Doanh nghiệp cần nắm thông tin gì khi thành lập công ty tại Singapore?

1.1 Yêu cầu cần có khi mở công ty tại Singapore

Global Links Asia sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp/ Cá nhân xuyên suốt trong quá trình mở công ty tại Singapore. Điều này nhằm đảm bảo Doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các yêu cầu và quy định khác nhau để thành lập công ty tại Singapore.

Tên công ty 
Vốn điều lệ
 • Vốn điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp tại Singapore là 1 SGD (Có thể được xem như vốn cổ phần)
 • Vốn đầu tư có thể tăng thêm sau khi thành lập công ty tại Singapore. Doanh nghiệp/Cá nhân không thể ủy quyền cho bên thứ ba đăng ký vốn đầu tư
Cổ đông
 • Tối thiểu 1 cổ đông
 • Cổ đông có thể là Doanh nghiệp/ Cá nhân
Giám đốc
 • 1 giám đốc chỉ định tại Singapore
 • Giám đốc chỉ định có thể là người Singapore hay người sở hữu thị thực làm việc tại Singapore như Employment Pass, Permanent Pass, v.v
 • Global Links Asia  sẽ cung cấp dịch vụ giám đốc chỉ định tại Singapore
Thư ký
 • Tối thiểu 1 thư ký
 • Thư ký có thể là người Singapore hay người sở hữu thị thực làm việc tại Singapore như Employment Pass, Permanent Pass, v.v.
 • Global Links Asia  sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tìm kiếm thư ký tại Singapore
Địa chỉ đăng ký tại Singapore
 • Các công ty được yêu cầu có địa chỉ đăng ký tại Singapore
 • Global Links Asia sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại Singapore
Giấy phép
 • Công ty sẽ được yêu cầu giấy phép kinh doanh trong vài lĩnh vực nhất định
Đăng ký GST

 

1.2 Các khoản ưu đãi thuế Doanh nghiệp nhận được khi mở công ty tại Singapore

Các công ty thành lập tại Singapore sẽ được hưởng lợi từ nhiều ưu đãi hấp dẫn về chính sách miễn thuế. Công ty Singapore sẽ được miễn giảm thuế trong 3 năm tài chính (Year Assessment – YA) đầu tiên như sau:

 • 75% thuế giảm với 100,000 SGD lợi nhuận đầu tiên
 • 50% thuế giảm với 100,000 SGD lợi nhuận tiếp theo
 • Mức thuế thu nhập doanh nghiệp 17% tại Singapore cho 201,000 SGD lợi nhuận trở lên

1.3 Dịch vụ giám đốc chỉ định và thư ký Singapore là gì đối với Doanh nghiệp/Cá nhân nước ngoài?

1.3.1 Dịch vụ giám đốc chỉ định khi đăng ký doanh nghiệp tại Singapore

Khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore, Doanh nghiệp sẽ được yêu cầu có 1 giám đốc chỉ định tại quốc gia này. Như vậy, giám đốc chỉ định (Nominee director) là gì và họ sẽ thực hiện vai trò gì trong việc đăng ký doanh nghiệp tại Singapore? Hãy cùng Global Links Asia tìm hiểu trong phần này.

 

Chức vụ Giám đốc chỉ định
Đặc điểm
 • Phải là công dân Singapore/công dân nước ngoài sở hữu thị thực làm việc tại Singapore như Employment Pass (EP) hoặc Permanent Pass (PR)
 • Từ 18 tuổi trở lên không bị cáo buộc phá sản hoặc có tiền án trong quá khứ
 • Global Links Asia sẽ bổ nhiệm người này làm giám đốc chỉ định cho công ty Singapore của Doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Luật doanh nghiệp Singapore.
Vai trò trong   công ty
 • Hoàn toàn không có quyền quyết định liên quan đến hoạt động của công ty Singapore, và tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của công ty Singapore
 • Không được hưởng bất kỳ lợi nhuận, chịu trách nhiệm bất kỳ khoản nợ phát sinh từ hoạt động công ty
 • Doanh nghiệp mới chính là giám đốc thật sự của công ty Singapore (100% cổ phần) và là chủ tài khoản ngân hàng doanh nghiệp Singapore
Thời hạn của dịch vụ giám đốc chỉ định
 • Nếu Doanh nghiệp có mong muốn vận hành công ty tại nước sở tại hoặc quốc gia khác thì cần sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định hằng năm.
 • Nếu Doanh nghiệp cử nhân viên sang Singapore để quản lý công ty thì chỉ cần sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định cho năm đầu tiên. Nhân viên được cử sang Singapore có thể tiến hành xin thị thực làm việc. Khi xin thành công, người xin visa có thể làm giám đốc chỉ định của công ty Singapore
 • Để biết thêm chi tiết, Doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết sau: Visa làm việc tại Singapore 
Khoản đặt cọc (Deposit) cho giám đốc chỉ định
 • Trong trường hợp công ty Singapore ngưng hoạt động và duy trì nhưng không thông báo trước, Global Links Asia sẽ dùng phí đặt cọc này để thực hiện thủ tục đóng công ty Singapore và hanh toán phí cho giám đốc chỉ định
 • Trong trường hợp doanh nghiệp báo trước là ngưng sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định, Global Links Asia sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc trên cho Doanh nghiệp.

1.3.2 Dịch vụ thư ký Singapore khi đăng ký doanh nghiệp tại Singapore

Bên cạnh giám đốc chỉ định, thư ký cũng là 1 yêu cầu bắt buộc đối với Công ty đăng ký doanh nghiệp tại Singapore.

Chức vụ  Thư ký
Đặc điểm 
 • Phải là công dân Singapore/công dân nước ngoài sở hữu thị thực làm việc tại Singapore như Employment Pass (EP) hoặc Permanent Pass (PR), v.v
Vai trò trong công ty
 • Chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho công ty Singapore, giúp công ty thực hiện đúng những quy định chính phủ Singapore đặt ra.
 • Ngoài ra, thư kí cũng là người đại diện cho công ty Singapore nộp những báo hằng năm cho chính phủ Singapore.

2. Doanh nghiệp/Cá nhân nước ngoài có thể lựa chọn loại hình công ty nào khi thành lập công ty tại Singapore?

Có rất nhiều loại hình dành cho Doanh nghiệp mong muốn mở công ty tại Singapore. hay chỉ mong muốn thiết lập sự hiện diện tại Singapore. Nhìn chung, Doanh nghiệp có quyền lựa chọn thành lập công ty con, chi nhánh văn phòng hoặc văn phòng đại diện tại Singapore. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng so sánh nhau để nắm rõ đặc điểm từng loại hình công ty

Loại hình 
công ty 

Công ty con Văn phòng chi nhánh  Văn phòng đại diện
Khái niệm
 • Công ty con là công ty tư nhân, được thành lập tại Singapore với công ty mẹ là cổ đông (Công ty mẹ có thể nắm giữ 100% cổ phần).
 • Được xem như công ty địa phương Singapore do được xem như tách biệt khỏi công ty mẹ theo luật Singapore.
 • Được hưởng các ưu đãi thuế quan từ các hiệp ước cũng như có thể sử dụng quỹ địa phương tại Singapore.
 • Chi nhánh tại Singapore được xem là phần mở rộng của công ty mẹ tại Singapore. Công ty mẹ chịu trách nhiệm cho văn phòng chi nhánh.
 • Được phép tiến hành bất kì hoạt động kinh doanh nào thuộc phạm vi của công ty mẹ.
 • Hoạt động kinh doanh tại Singapore sẽ phải chịu thuế
 • Không được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế mà công ty địa phương và công ty con được hưởng.
 • Văn phòng đại diện là hình thức được các doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn nhằm khám phá thị trường hoặc quản lý công việc của công ty tại Singapore.
 • Không được phép thực hiện bất ký hoạt động kinh doanh có lợi nhuận như ký hợp đồng, buôn bán, cho thuê, mở tín dụng,…
Lưu ý 
 • Tên công ty con phải khác công ty mẹ và được ACRA chấp thuận.
 • Có ít nhất 1 giám đốc là công dân/ thường trú dân hoặc cá nhân nước ngoài sở hữu thị thực làm việc tại Singapore (như Employment Pass, Enter Pass).
 • Yêu cầu địa chỉ đăng ký tại Singapore.
 • Tên văn phòng phải giống tên trụ sở chính và được ACRA chấp thuận.
 • Yêu cầu có 1 người đại diện được ủy quyền là người Singapore
 • Yêu cầu địa chỉ đăng ký tại Singapore.
 • Cần có ít nhất 1 nhân viên từ trụ sở chính của công ty nước ngoài
 • Có thể thuê tối đa 5 nhân viên địa phương.
 • Phải đổi sang văn phòng chi nhánh hoặc công ty con sau 3 năm hoạt động.
 • Nếu Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc bảo hiểm, cần đăng ký văn phòng đại diện với Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS). 
 • Đối với các văn phòng đại diện trong các ngành khác, cần đăng ký với International Enterprise Singapore (IE Singapore).
Loại hình doanh nghiệp 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company -LLC).
 • Doanh nghiệp tư nhân (Sole Propriotership).
 • Công ty hợp danh (Partnership).
   

 

Trong trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty con tại Singapore, Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong các loại hình sau:

loai-hinh-cong-ty-tai-singapore

Các loại hình công ty có thể thành lập tại Singapore

Trong các loại hình nêu trên, loại hình công ty tư nhân hữu hạn (Private Limited Company - PTE LTD) thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company - LLC) là phổ biến nhất đối với Doanh nghiệp/Cá nhân nước ngoài có ý định thành lập công ty tại Singapore. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng so sánh sau để nắm rõ 3 loại hình công ty thuộc loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Loại hình công ty  Công ty tư nhân hữu hạn 

(Private Limited Company)

 Công ty đại chúng

(Public Limited Company)

 Công ty bảo chứng

(Public Company Limited by Guarantee)

Khái niệm
 •  Tối đa 50 cổ đông.
 • Tên công ty kết thúc với đuôi "PTE. LTD.".
 • Cổ đông có thể là cá nhân/ công ty hoặc cả hai.
 • Giám đốc và cổ đông có thể cùng 1 người.
 •  Ít nhất 50 cổ đông 
 • Tên công ty kết thúc với đuôi "LTD".
 • Quy định và quy tắc đặt ra nghiêm ngặt hơn.
 • Đây là loại hình công ty có khả năng huy động vốn từ công chúng.

Right arrow  Chỉ phù hợp cho doanh nghiệp lớn.

 • Ít nhất 2 giám đốc và 2 thành viên khác trong công ty.
 • Loại hình công ty không lợi nhuận (non-profit).
 • Được xem như thực thể pháp lý riêng biệt với cá nhân có liên quan.
 • Công ty có thể kiện.

Ai có thể thành lập

 • Cá nhân/Doanh nghiệp nước ngoài thỏa các yêu cầu trong phần 1.1.
   
Vốn điều lệ tối thiểu
 •  1 SGD
 •  1 SGD
 • Có thể tăng vốn bằng cách bán cổ phiếu, ghi nợ và trái phiếu trên thị trường cổ phiếu.
 •  Không có yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu.
Sở hữu nước ngoài
 •  100%
 •  100%
 •  100%
Mức thuế
 •  Được hưởng chế độ miễn giảm thuế trong 3 năm đánh giá (Year Assessment - YA) đầu tiên.
 •  17%
 •  Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 phần khi từ 50% doanh thu tới từ các thành viên trong công ty.
 • Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn toàn khi công ty trở thành công ty chuyên làm từ thiện (Non-profit company).

Yêu cầu báo cáo mỗi năm

3. Global Links Asia sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp điều gì khi thành lập công ty tại Singapore?

Với bề dày kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ được các đối tác quy mô toàn cầu, hàng trăm khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ, Global Links Asia sẽ hỗ trợ những gì khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore:

Để được tư vấn trực tiếp về việc thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

Hotline: (+84) 0938 531 588

Doanh nghiệp quan tâm về dịch vụ thành lập công ty tại Singapore, liên hệ Global Links Asia để được tư vấn.

Bài viết trên được Công ty Global Links Asia biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinks.asia/vi/ lần đầu vào ngày 21 tháng 09 năm 2022. Bản quyền thuộc Công ty Global Links Asia. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Công ty Global Links Asia.

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS