Vai trò của giám đốc chỉ định (Nominee Director) trong công ty Singapore

Rate this item
(4 votes)

vai-tro-giam-doc-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo luật Doanh nghiệp tại Singapore, giám đốc chỉ định (Nominee Director) là một trong những yêu cầu bắt buộc để thành lập công ty tại Singapore đối với chủ sở hữu là người nước ngoài bên cạnh thư ký Singapore và địa chỉ văn phòng đăng ký tại Singapore. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi có ý định thành lập công ty tại Singapore đều quan tâm đến việc giám đốc chỉ định Singapore có trách nhiệm hoặc tầm ảnh hưởng như thế nào đối với công ty thành lập tại Singapore.
Vì vậy, bài viết sau Global Links Asia cung cấp thông tin về vai trò và tầm quan trọng của giám đốc chỉ định (Nominee Director) đối với công ty Singapore mà doanh nghiệp sở hữu. 

 

I. Vai trò của giám đốc chỉ định trong công ty Singapore:

1. Thực hiện Trách nhiệm ủy thác (Fiduciary duties):

 

 

 

 

 

 

Giám đốc chỉ định sẽ đứng tên trên mặt pháp lý và giấy tờ của công ty Singapore – thực hiện theo sự ủy thác của chủ sở hữu (người nắm giữ cổ phần của công ty). Cụ thể, giám đốc chỉ định cần tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận được quy định trong Luật Doanh Nghiệp.  

2. Lưu giữ Sổ sách pháp định:

 

 

Công ty Singapore cần phải lưu giữ sổ sách pháp định tại văn phòng đăng ký của công ty. Ngoài ra, các văn kiện khác như biên bản họp ban giám đốc hoặc biên bản họp hội đồng cổ đông đều phải được lưu giữ cẩn thận, trong đó các thành viên trong ban cổ đông được phép kiểm tra nội dung của biên bản họp cổ đông.

3. Kê khai sổ sách theo luật định:

 

 

Những thay đổi trong các văn kiện, thông tin pháp định (ví dụ như: thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đăng ký, quyết định bổ nhiệm hoặc từ chức giám đốc, thư ký, kiểm toán viên hoặc thông báo phân chia cổ phần, v.v...) cần phải được chuẩn bị theo mẫu quy định, sau đó thông báo và nộp cho ACRA trong thời hạn nhất định dựa theo Luật doanh nghiệp Singapore (Companies Act).

Bên cạnh đó, hằng năm công ty tại Singapore cần nộp những báo cáo cho Cục quản lý doanh nghiệp Singapore (ACRA) và Cục doanh thu nội địa Singapore (IRAS) , những báo cáo này cần phải có chữ ký của giám đốc chỉ định người Singapore.

Những báo cáo thường niên cần nộp:

GLAC-icon-tag1Báo cáo thường niên (AR)

GLAC-icon-tag1Biên bản họp hội đồng thường niên (AGM)

GLAC-icon-tag1Doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)

GLAC-icon-tag1Tờ khai thuế (Form C/C-S)

GLAC-icon-tip1 Lưu ýNếu công ty thành lập tại Singapore thuộc các loại hình công ty tư nhân được miễn thuế thì không cần phải nộp những báo cáo trên cho ACRA và IRAS.

hinh-icon-arrow-1 Công ty tư nhân được miễn thuế phải nộp cho ACRA "Giấy chứng nhận công ty tư nhân được miễn thuế - exempt private company certificate", trong đó phải nêu rõ công ty có khả năng đáp ứng các khoản nợ của mình khi đến hạn.

 

II. Dịch vụ Giám đốc chỉ định tại Singapore:

 

 

 

Global Links Asia cung cấp dịch vụ giám đốc chỉ định để đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu thành lập công ty tại Singapore tuân thủ theo Luật doanh nghiệp Singapore. Giám đốc chỉ định đại diện cho công ty doanh nghiệp trên giấy tờ hành chính của công ty. Tuy nhiên, sẽ có hợp đồng được ký kết để đảm bảo quyền lợi giữa chủ doanh nghiệp (người sở hữu cổ phần của công ty) với giám đốc chỉ định Singapore, hợp đồng quy định rõ: 

GLAC-icon-tag1Giám đốc chỉ định không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mọi giao dịch đều do doanh nghiệp chủ động thực hiện.
GLAC-icon-tag1Giám đốc chỉ định có trách nhiệm nhắc nhở và hỗ trợ chủ kinh doanh tiến hành các nghĩa vụ của người Giám đốc theo Bộ luật Công ty nhằm thỏa luật định Chính phủ. 

v.v.

Bài viết tham khảo:

Quy trình thành lập công ty tại Singapore

Dịch vụ giám đốc chỉ định tại Singapore

Dịch vụ thư ký công ty Singapore

Global Links Asia cung cấp dịch vụ Giám đốc chỉ định cho công ty thành lập tại Singapore, bổ nhiệm công dân có quốc tịch Singapore làm giám đốc chỉ định cho công ty doanh nghiệp thành lập tại Singapore.

Để được tư vấn trực tiếp về thuế và các quan tâm khác về thành lập công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ:

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS