Dịch vụ Thư ký công ty thành lập tại Singapore

Rate this item
(7 votes)

thu-ky-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp tại Singapore, mỗi công ty Singapore sau khi thành lập trong vòng 6 tháng bắt buộc phải bổ nhiệm một cá nhân có quốc tịch Singapore và am hiểu về Luật doanh nghiệp tại Singapore để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của chính phủ Singapore.

Bài viết sau đây của Global Links Asia sẽ nêu rõ yêu cầu theo luật định cần bổ nhiệm thư ký và trách nhiệm chung của thư ký đối với doanh nghiệp.

 

 

Bổ nhiệm thư ký cho công ty Singapore

 

 

 

Theo điều mục 88 của Đạo luật Công ty (đã được sửa đổi) 2014 quy định tất cả công ty được thành lập tại Singapore phải bổ nhiệm một thư ký công ty và phải thỏa điều kiện sau:

-       Là cá nhân

-       Sở hữu quốc tịch Singapore

 • Doanh nghiệp khi bổ nhiệm một cá nhân để đảm nhiệm vai trò thư ký cho công ty phải đảm bảo cá nhân này có kinh nghiệm, trình độ và chuyên môn liên quan đến luật doanh nghiệp tại Singapore.
 • Doanh nghiệp không thể chỉ định cá nhân có lệnh tranh chấp với Nhà đăng ký (The Registrar) và vi phạm bất kỳ phần nào có liên quan trong Đạo luật.
 • Vị trí thư ký công ty không được bỏ trống quá 6 tháng bất cứ thời điểm nào.

Vai trò và trách nhiệm của thư ký công ty

 

 

 

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tại Singapore tuân thủ Luật Doanh Nghiệp Singapore trong suốt quá trình hoạt động
 • Nhắc nhở giải quyết công việc kịp thời theo các thời hạn luật định
 • Duy trì sổ đăng ký theo luật định
 • Đảm bảo các hồ sơ công ty được kê khai với thông tin chính xác và đúng thời gian
 • Cung cấp thông báo về các cuộc họp cho nhân viên và giám đốc
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ yêu cầu khi cần thiết
 • Đảm bảo rằng những người điều hành hoặc người có thẩm quyền có thể kiểm tra và rà soát hồ sơ công ty bất cứ lúc nào
 • Lưu trữ và sử dụng con dấu công ty khi được cấp phép

 

thu-ky-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

 

Global Links Asia cung cấp dịch vụ thư ký cho công ty doanh nghiệp tại Singapore như sau:

Bổ nhiệm cá nhân có quốc tịch Singapore làm thư ký cho công ty của doanh nghiệp tại Singapore

Nhắc nhở doanh nghiệp về những mốc thời gian nộp báo cáo thường niên và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ theo luật định tại Singapore

 •  Bảo vệ, cập nhật và duy trì sổ sách, biên bản và các hồ sơ pháp lý khác của công ty
 •  Tư vấn và khuyến cáo phí tổn từ các dịch vụ không thường xuyên của công ty

Lưu ý các yêu cầu đối với những dịch vụ không thường xuyên sẽ được tính dựa trên từng yêu cầu khác nhau.

 

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ thành lập công ty tại Singapore

Dịch vụ giám đốc chỉ định (Nominee Director) công ty tại Singapore

Vai trò của giám đốc người nước ngoài đối với công ty Singapore

 

Để tìm hiểu về thủ tục và quy trình thành lập công ty tại Singapore, liên hệ để biết thông tin chi tiết: 

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS