Doanh nghiệp Singapore có phải đóng thuế (thuế nhà thầu) trên các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam?

Rate this item
(3 votes)

Khi công ty tại Singapore tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. 

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tìm hiểu những cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp tại Singapore có trách nhiệm chịu thuế nhà thầu với thu nhập phát sinh tại Việt Nam như thế nào.

Đọc thêm  

 

Những trường hợp tổ chức/ doanh nghiệp/ cá nhân Singapore chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam

Doanh nghiệp Singapore kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với công ty ở Singapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại thị trường Việt Nam thì thu nhập phát sinh từ dịch vụ quảng cáo này của công ty ở Singapore ngoài việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore sẽ phải chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

 

Tổ chức/ doanh nghiệp/ cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa tổ chức/ doanh nghiệp/ cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ: Doanh nghiệp X ở Singapore ký hợp đồng mua vải của doanh nghiệp Việt Nam A, đồng thời chỉ định doanh nghiệp A giao hàng cho doanh nghiệp Việt Nam B (theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật). Doanh nghiệp X có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa doanh nghiệp X với doanh nghiệp B (doanh nghiệp X bán vải cho doanh nghiệp B), doanh nghiệp X do có phát sinh thu nhập tại Việt Nam=> Thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Vậy thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu không phải là một sắc thuế tại Việt Nam, ý nghĩa của chữ thuế nhà thầu (withholding tax/ foreign contractor tax) là để thể hiện rằng: nhà thầu nước ngoài khi thực hiện các hoạt động phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Nghĩa vụ thuế này bao gồm: nghĩa vụ thuế GTGT (Giá Trị Gia tăng) và nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tỉ lệ GTGT và tỉ lệ TNDN là đa dạng và phụ thuộc vào các hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
=> Tóm lại, các doanh nghiệp Singapore khi cung cấp các dịch vụ, tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát sinh các nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cần lưu ý điều này để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình.

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS