Chính sách ưu đãi thuế cho SMEs tại Singapore

Rate this item
(4 votes)

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh và phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Singapore luôn ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách miễn giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp ở Singapore.

Đọc thêm 

 

Miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

 

 

 

Chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng từ năm đánh giá (Year of Assessment) 2005 nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương.

Theo báo cáo Ngân sách 2018, sẽ có thay đồi trong chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, do ngày càng có nhiều nguồn hỗ trợ khác giúp phát triển doanh nghiệp. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ năm đánh giá 2020 cho tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện xin miễn thuế.

Với những thay đổi này, các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được miễn thuế cho ba năm đánh giá đầu tiên liên tiếp. Cụ thể:

Từ năm đánh giá 2020 về sau:
·  Được miễn 75% thuế với 100,000 SGD đầu tiên trong thu nhập chịu thuế; và
· Được miễn 50% thuế với 100,000 SGD tiếp theo trong thu nhập chịu thuế.

Từ năm đánh giá 2019 về trước:
·Được miễn thuế hoàn toàn với 100,000 SGD đầu tiên trong thu nhập chịu thuế; và
· Được miễn 50% thuế với 200,000 SGD tiếp theo trong thu nhập chịu thuế.

Lưu ý: Chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập chỉ áp dụng cho ba năm đánh giá đầu tiên. Từ năm đánh giá thứ tư, doanh nghiệp có thể hưởng chính sách giảm thuế một phần nếu đủ điều kiện.

Điều kiện xin miễn giảm thuế cho doanh nghiệp mới thành lập 

Chính sách miễn thuế được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp mới thành lập ngoại trừ hai loại hình doanh nghiệp sau đây:

·       Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu theo mô hình đầu tư holdings*; và

·       Doanh nghiệp phát triển bất động sản nhằm bán ra, đầu tư hay cho cả 2 mục đích trên.

* Những doanh nghiệp này sẽ được hưởng chính sách miễn thuế một phần.

 

Để được hưởng chính sách miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

1.    Doanh nghiệp phải được thành lập ở Singapore;

2.    Doanh nghiệp phải là đối tượng cư trú tại Singapore vào năm đánh giá đó;

3.    Vốn cổ đông của doanh nghiệp được nắm giữ trực tiếp bởi không quá 20 cổ đông trong suốt năm tài chính trước năm đánh giá đó, với:

                        i.tất cả cổ đông là cá nhân; hoặc

                       ii.ít nhất một cổ đông là cá nhân nắm giữ ít nhất 10% cổ phiếu thông thường doanh nghiệp đã phát hành.

Cách xác định năm đánh giá đầu tiên

 

 

 

Chính sách miễn thuế được áp dụng cho 3 năm đánh giá đầu tiên liên tiếp. Năm đánh giá đầu tiên là năm đánh giá ngay sau năm tài chính mà doanh nghiệp được thành lập.

Năm đánh giá đầu tiên được xác định dựa vào thời điểm kết thúc năm tài chínhngày khóa sổ kỳ kế toán đầu tiên. Vì vậy, năm đánh giá đầu tiên của các doanh nghiệp được thành lập cùng ngày có thể khác nhau.

Bảng dưới đây cho thấy 3 ví dụ của các doanh nghiệp có cùng ngày thành lập (1 tháng 7 năm 2014) với kỳ kế toán đầu tiên khác nhau (=, < hoặc > 12 tháng).

 

chinh-sach-mien-giam-thue-singapore

chinh-sach-mien-giam-thue-singapore-2

 

Chính sách miễn giảm thuế một phần (PTE) cho doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp có thể hưởng chính sách miễn thuế một phần, trừ khi họ đã xin miễn thuế cho doanh nghiệp mới thành lập.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng chính sách miễn thuế sau:

Từ năm đánh giá 2020 về sau:
·Được miễn 75% thuế với 10,000SGD đầu tiên trong thu nhập chịu thuế; và
· Được miễn 50% thuế với 190,000SGD tiếp theo trong thu nhập chịu thuế.

Từ năm đánh giá 2019 về trước:
·Được miễn 75% thuế với 10,000SGD đầu tiên trong thu nhập chịu thuế; và
· Được miễn 50% thuế với 290,000SGD tiếp theo trong thu nhập chịu thuế.

 

Quy định khấu trừ chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp hoạt động (tạo ra lợi nhuận)

Chỉ những chi phí phát sinh sau khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động (có lợi nhuận) mới được ghi nhận đế khấu trừ thuế.

Bù lại, chi phí phát sinh một năm trước ngày đầu của năm tài chính - thời điểm doanh nghiệp thu về những khoản tiền đầu tiên từ việc kinh doanh - sẽ được trừ vào thu nhập trước khi tính thu nhập chịu thuế

Ví dụ

Doanh nghiệp A thành lập ngày 01/07/2014 và kết toán vào tháng 12. Giả định rằng họ thu được lợi nhuận đầu tiên từ kinh doanh vào 01/09/2016 (trước YA 2017), chi phí phát sinh trong khoảng thời gian từ 01/06/2015 đến 31/12/2015 (tức một năm trước 01/01/2016 - ngày đầu tiên của năm tài chính mà doanh nghiệp A bắt đầu có thu nhập) cũng sẽ được trừ vào thu nhập trước khi tính thu nhập chịu thuế vào YA 2017.

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS