Nhiệm vụ và phạm vi ảnh hưởng của Nominee Director là gì?

Rate this item
(9 votes)

Công ty Singapore cần có Giám đốc chỉ định là công dân Singapore hoặc người nước ngoài sở hữu thị thực làm việc tại Singapore.

Nếu doanh nghiệp không tìm được người thích hợp làm giám đốc chỉ định có thể sử dụng dịch vụ Giám đốc chỉ định (Nominee Director) của Global Links Asia (doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này ngắn hạn hoặc hàng năm tùy theo nhu cầu) như sau:

  • Nếu doanh nghiệp không chuyển đến Singapore để quản lý công ty, cần sử dụng dịch vụ Giám đốc chỉ định hàng năm.
  • Nếu doanh nghiệp đang nộp đơn xin giấy phép làm việc tại Singapore, có thể sử dụng dịch vụ Giám đốc chỉ định ngắn hạn (số tháng tùy theo doanh nghiệp quyết định). Sau khi giấy phép làm việc của doanh nghiệp được chấp thuận, doanh nghiệp có thể thay thế làm Giám đốc chỉ định cho công ty Singapore của mình.

Lưu ý: Giám đốc chỉ định có trách nhiệm giống như bất kỳ Giám đốc nào khác trong ty. Do đó trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định của GLA sẽ có hợp đồng (độ dài khoảng 10 trang) quy định rõ về quyền hạn của giám đốc chỉ định nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong công ty doanh nghiệp sở hữu. Dưới đây vài thông tin sơ bộ:

quyen-han-cua-giam-doc-chi-dinh

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS