Khi thành lập công ty tại Singapore thì có cần Giám đốc chỉ định (Nominee Director) không?

Rate this item
(3 votes)

Có. Để thành lập công ty Singapore cần có 1 giám đốc chỉ định và người đó phải là:

  • Công dân Singapore hoặc người thường trú tại Singapore
  • Người nước ngoài có giấy phép làm việc tại Singapore (Employment Pass -EP hoặc Entrepreneur Pass- Entre Pass)
  • Người có đủ hành vi dân sự và trên 18 tuổi

Những phương án giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu có giám đốc chỉ định của Singapore là:

1. Nếu doanh nghiệp có kế hoạch di dời đến Singapore để điều hành công ty, cần phải nộp đơn xin giấy phép làm việc tại Singapore (EP hoặc Entre Pass). Khi giấy phép làm được cấp, doanh nghiệp có thể đóng vai trò là Giám đốc chỉ định công ty. 

2. Nếu doanh nghiệp có đối tác địa phương hoặc quen biết người đáng tin cậy tại Singapore - người sẵn sàng làm giám đốc chỉ định.

3. Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty Singapore nhưng không chuyển tới Singapore có thể sử dụng dịch vụ giám đốc chỉ định của Global Links Asia. Giám đốc chỉ định này chỉ đứng trên giấy tờ của công ty nhưng không tham gia vào hoạt động công ty, có quyền ra quyết định cũng như không nắm bất kỳ cổ phần nào trong công ty.

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS