Khi nào là thời điểm thích hợp để nộp đơn xin Dependant’s Pass cho thành viên trong gia đình chủ sở hữu Employment Pass?

Rate this item
(2 votes)

Sau khi nộp đơn apply thành công giấy phép làm việc tại Singapore (Employment Pass), doanh nghiệp có thể nộp đơn apply Dependant's Pass cho các thành viên trong gia đình của mình tại bất kì thời điểm nào. Dưới đây là vài hướng dẫn cho doanh nghiệp:

1. Nếu doanh nghiệp nộp đơn Dependant's Pass của các thành viên gia đình cùng với Employment Pass của doanh nghiệp, hai đơn apply này sẽ được xử lý cùng một thời điểm. Cách tiếp cận này nhanh hơn, nhưng lưu ý nếu việc EP của doanh nghiệp không thành công vì lý do nào đó, có thể dẫn đến những chi phí phát sinh không cần thiết trong việc xét duyệt cho đơn Dependant's Pass. 

2. Nếu doanh nghiệp nộp đơn Dependant's Pass sau khi Employment Pass của doanh nghiệp đã được chấp nhận. Thành viên gia đình của doanh nghiệp apply DP sẽ phải chờ thêm vài tuần trước khi được cấp thẻ DP.

 Tìm hiểu thêm Thị thực làm việc tại Singapore 

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS