Chuyển nhượng cổ phần đối với công ty thành lập tại Singapore

Rate this item
(1 Vote)

Chuyển nhượng cổ phần đối với công ty thành lập tại Singapore

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty TNHH tư nhân ("tên công ty" PTE. LTD.) thành lập tại Singapore tương đối dễ dàng và dưới đây là những lưu ý Global Links Asia 

1Tài liệu cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phần:
Đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần
Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Thư từ bỏ quyền ưu tiên
Giấy chứng nhận cổ phần cũ (nơi cổ phần đang được chuyển giao)

2Các bước thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần:
Thuế tem (stamp duty - loại thuế đánh vào các giao dịch chứng khoán) cần được trả theo số lượng cổ phần đăng ký trên đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần
Phải đăng ký với ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) về việc chuyển nhượng cổ phần.
Phát hành cổ phiếu mới và hủy bỏ cổ phiếu cũ
Cập nhật quá trình đăng ký thành viên và đăng ký chuyển nhượng

3Những điều cần biết về đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần:
Chữ ký của cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng phải được làm chứng bởi bất kỳ ai trên 18 tuổi, ngoại trừ vợ/chồng của họ.
Đơn chuyển nhượng cổ phần không thể được ký kết riêng lẻ bởi các bên. Cụ thể, cả người nhận chuyển nhượng và nhân chứng riêng của họ phải ký vào cùng một mặt tờ giấy.
Bất kỳ sự thay đổi nào, bổ sung hoặc sửa đổi vào đơn chuyển nhượng cổ phần phải được chứng thực và được ký bởi cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

4Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho việc chuyển nhượng cổ phần:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho việc chuyển nhượng cổ phần phải chấp thuận chuyển nhượng cổ phần và những vấn đề liên quan, nghị quyết này phải đưa ra quyết định hủy bỏ cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới. Nghị quyết này cũng sẽ đưa ra quyết định cho phép đóng dấu mộc lên tờ cổ phiếu mới cũng như cho phép cập nhật sự đăng ký của các giám đốc và sự đăng ký của các thành viên sao cho phù hợp.

5Từ bỏ các quyền ưu tiên:
Các cổ đông của công ty TNHH tư nhân thường được hưởng các quyền ưu tiên riêng biệt. Quyền ưu tiên được trao cho họ bởi các điều khoản trong điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
Trong trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần làm ảnh hưởng đến quyền này, tất cả các cổ đông không tham gia chuyển nhượng phải đồng ý bằng văn bản họ đồng ý với đề xuất việc chuyển nhượng này

 

 

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS