Lý do khiến các quốc gia offshore trở thành vùng đất tiềm năng cho các công ty fintech, fintech bank thành lập doanh nghiệp?

Rate this item
(2 votes)

mở công ty offshore fintech bank

Thành lập công ty fintech, fintech bank tại offshore là một quá trình phức tạp, đòi hỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, quy định về khung pháp lý, giấy phép, luật doanh nghiệp, chính sách thuế, v.v. Một trong những quyết định quan trọng nhất mà một doanh nghiệp fintech, fintech bank sẽ đưa ra là quyết định là lựa chọn quốc gia đăng ký thành lập doanh nghiệp fintech, fintech bank tại offshore.

Đối với các Doanh nghiệp fintech, fintech bank muốn tận dụng tiềm năng về: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tính bảo mật cao, thủ tục báo cáo thuế - kế toán - báo cáo tài chính đơn giản thì các quốc gia offshore chính là lựa chọn hấp dẫn.

Trong bài đăng này, Global Links Asia sẽ cung cấp về những lý do khiến offshore là vùng đất tiềm năng cho các công ty fintech, fintech bank thành lập doanh nghiệp, thủ tục thành lập công ty fintech, fintech bank tại offshore cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực fintech, fintech bank và sự hỗ trợ, đồng hành của Global Links Asia trong quá trình mở công ty offshore fintech, fintech bank trọn gói.

1. Fintech là gì?

Fintech - Financial Technology (Công nghệ tài chính) là những công ty ứng dụng công nghệ trong các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp hoặc khách hàng.

Fintech bank là các ngân hàng ứng dụng công nghệ vào quy trình, dịch vụ tài chính, giao dịch của ngân hàng giúp cho khách hàng có thể thuận lợi trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch và nâng cao trải nghiệm của khách hàng nhờ vào ứng dụng công nghệ.

Ví dụ: dịch vụ di động như Venmo hoặc CashApp tại Mỹ cho phép khách hàng thanh toán cho người khác vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mong muốn của họ.

2. Lý do khiến các quốc gia offshore trở thành vùng đất tiềm năng cho các công ty fintech, fintech bank thành lập doanh nghiệp?

2.1 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank

Các công ty fintech, fintechbank mở công ty offshore sẽ được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, các công ty fintech thành lập tại các quốc gia offshore sẽ được tận hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp rất nhiều so với việc các công ty fintech thành lập công ty tại các quốc gia phát triển khác.

Ví dụ: Doanh nghiệp đăng ký mở công ty offshore fintech tại BVI sẽ được miễn tất cả các loại thuế thu nhập như thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, v.v. Tuy nhiên, do công ty fintech hoạt động trong lĩnh vực tài chính, các công ty fintech thành lập tại các quốc gia offshore vẫn phải khai báo bản chất hoạt động kinh doanh hằng năm với chính phủ.

2.2 Tính bảo mật cao cho Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintechbank

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank sẽ được bảo mật về thông tin doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty offshore fintech, fintech bank tại BVI, Belize, Seychelles sẽ được giữ bí mật thông tin về giám đốc và cổ đông. Điều này giúp Doanh nghiệp bảo vệ thông tin đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank đối với các đối thủ cạnh tranh.

2.3 Thủ tục thuế - kế toán - báo cáo tài chính đơn giản cho Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty fintech, fintechbank tại offshore

Mỗi quốc gia offshore sẽ có những quy định về thủ tục thuế - kế toán - báo cáo tài chính khác nhau:

 • Công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank tại Seychelles hằng năm có quy định sẽ phải lưu trữ báo cáo tài chính.
 • Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank tại BVI KHÔNG BẮT BUỘC nộp báo cáo tài chính cuối năm. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ tài liệu, sổ sách kế toán phải được lưu trữ tối thiểu là 5 năm kể từ năm tài chính phát sinh.

Global Links Asia cung cấp dịch vụ kế toán - thuế - báo cáo tài chính và phần mềm kế toán QuickBooks giúp các Doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty fintech, fintechbank tại offshore trong việc quản lý, lưu trữ và thực hiện báo cáo tài chính.

Để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ thuế - kế toán - báo cáo tài chính, phần mềm kế toán QuickBooks dành cho các công ty offshore fintech, fintech bank mời Doanh nghiệp tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks Online cho công ty offshore

2.4 Một số quốc gia offshore cho phép các hoạt động giao dịch tiền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintechbank

Một trong số các hoạt động của lĩnh vực Fintech có thể liên quan đến các giao dịch tiền điện tử. Chính vì vậy việc các Doanh nghiệp fintech, fintech bank hoạt động trong lĩnh vực tài chính liên quan tới tiền điện tử sẽ quan tâm đến các quốc gia offshore có những chính sách thân thiện và cởi mở với cho phép giao dịch tiền điện tử.

Hiện nay, các quốc gia offshore có những quy định khác nhau đối với tiền điện tử. Nhìn chung, các quốc gia offshore có những chính sách thoải mái, tạo điều kiện thuận cho các Doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty fintech, fintech bank tại offshore.

BVI là quốc gia được nhiều Doanh nghiệp fintech, fintech bank liên quan đến tiền điện tử lựa chọn mở công ty. Các công ty công nghệ tài chính hàng đầu như BitfinexFinamatrix FootballCoin đã được thành lập tại BVI.

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp offshore fintech, finech bank gồm những bước gì?

3.1 Nghiên cứu pháp lý của quốc gia offshore đối với công ty fintech, fintech bank

Các công ty thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank cần nghiên cứu pháp lý của quốc gia offshore dự định đăng ký công ty. Điều này sẽ giúp Doanh nghiệp xác định được quốc gia có pháp lý phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Doanh nghiệp và tuân thủ các quy định giúp bảo vệ quyền lợi của Doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định pháp lý liên quan đến giấy phép, chính sách thuế.

3.2 Lựa chọn quốc gia offshore thành lập doanh nghiệp fintech, fintech bank

Việc chọn lựa quốc gia thành lập doanh nghiệp fintech, fintech bank là yếu tố quan trọng giúp Doanh nghiệp phát triển đúng với định hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty, Do đó, để lựa chọn quốc gia thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank, Doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố sau:

 • Khung pháp lý, thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động (nếu có);
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Chính sách bảo mật thông tin doanh nghiệp, cổ đông;
 • Thủ tục báo cáo tài chính - kế toán;
 • Chi phí thành lập công ty offshore fintech, fintech bank;
 • Quy định pháp lý liên quan đến tiền điện tử (nếu Doanh nghiệp có trao đổi, giao dịch bằng tiền điện tử);
 • Các yếu tố khác.

3.3 Xác định loại hình và cấu trúc doanh nghiệp công ty offshore fintech, fintech bank

Các Doanh nghiệp thành lập công ty offshore fintech, fintech bank cần xác định loại hình và cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với công ty offshore.

Mỗi quốc gia offshore sẽ có các loại hình và cấu trúc doanh nghiệp khác nhau tùy vào từng quốc gia. Trong đó, BVI là quốc gia offshore được nhiều công ty fintech, fintech bank lựa chọn thành lập công ty với đa dạng loại hình doanh nghiệp và cấu trúc công ty linh hoạt.

Theo đạo luật kinh doanh 2020 tại BVI, Doanh nghiệp thành lập công ty offshore fintech, fintech bank có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp:

 • Công ty TNHH cổ phần (Company Limited by Shares);
 • Công ty TNHH có bảo lãnh và không được quyền phát hành cổ phiếu (Company limited by guarantee and not authorized to issue shares);
 • Công ty TNHH có bảo lãnh và được phép phát hành cổ phiếu (Company limited by guarantee and authorized to issue shares);
 • Công ty không giới hạn được phép phát hành cổ phiếu (Unlimited company authorized to issue shares);
 • Công ty không giới hạn không được phép phát hành cổ phiếu (Unlimited company not authorized to issue shares).

3.4 Nghiên cứu và tuân thủ quy định pháp lý quốc gia offshore về quy trình thành lập doanh nghiệp và thủ tục thuế - kế toán

Để thành lập doanh nghiệp fintech, fintech bank, các công ty cần tuân thủ quy định pháp lý quốc gia offshore về quy trình thành lập doanh nghiệp và thủ tục thuế - kế toán của công ty offshore.

Quy định pháp lý quốc gia offshore, quy trình thành lập công ty offshore và thủ tục thuế mỗi quốc gia sẽ khác nhau. Ví dụ để thành lập công ty offshore fintech, fintech bank tại BVI, Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Tên công ty;
 • Các giấy tờ cần thiết liên quan đến hồ sơ đăng ký mở công ty offshore fintech, fintech bank gửi tới Global Links Asia;
  • Mẫu đơn đăng ký thành lập công ty offshore fintech, fintech bank;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của các cổ đông và giám đốc;
  • Giấy tờ chứng minh địa chỉ thường trú của các cổ đông và giám đốc;
  • Kế hoạch kinh doanh;
  • Bản ghi nhớ của hiệp hội (Memorandum of association - MOA)
  • Các bài báo của hiệp hội (Articles of association - AOA)
 • Sau khi đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thủ tục mở tài khoản ngân hàng phù hợp với công ty offshore.

Global Links Asia với kinh nghiệm đăng ký thành lập công ty offshore fintech, fintech bank sẽ tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình mở công ty offshore.

Liên hệ Global Links Asia ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết!

3.5 Mở tài khoản ngân hàng cho Cá nhân/Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintechbank

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank sẽ có thể mở tài khoản ngân hàng online, ngân hàng vật lý tại offshore hoặc các trung tâm tài chính lớn như: Singapore, Mỹ, v.v.

Việc lựa chọn mở tài khoản ngân hàng vật lý hay tài khoản ngân hàng online tại ngân hàng nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sự phù hợp của từng mô hình kinh doanh của công ty offshore fintech, fintech bank.

Global Links Asia với kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng online, vật lý tại các quốc gia offshore, Singapore, Mỹ, v.v và là đối tác của các ngân hàng lớn như: UOB, OCBC, v.v sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank lựa chọn ngân hàng chính xác và phù hợp.

Doanh nghiệp đăng ký mở công ty offshore fintech, fintech bank có thể tham khảo các bài viết của Global Links Asia về chủ đề mở tài khoản ngân hàng cho các công ty offshore: Mở tài khoản ngân hàng truyền thống

4. Global Links Asia hỗ trợ Doanh nghiệp thành lập công ty offshore fintech, fintech bank như thế nào?

Global Links Asia với kinh nghiệm hỗ trợ, đồng hành cùng các Doanh nghiệp mở công ty offshore fintech, fintech bank sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp:

 • Tư vấn, lựa chọn quốc gia offshore phù hợp với nhu cầu và định hướng kinh doanh của công ty fintech, fintech bank;
 • Tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn loại hình Doanh nghiệp phù hợp với công ty offshore fintech, fintech bank;
 • Hỗ trợ, đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank;
 • Cung cấp dịch vụ thuế - kế toán - báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp đăng ký mở công ty offshore fintech;
 • Hỗ trợ, đăng ký, mở, xác thực tài khoản ngân hàng vật lý, ngân hàng online offshore, tại các trung tâm tài chính như Singapore, Mỹ, v.v.

5. Các câu hỏi Doanh nghiệp fintech, fintech bank thường gặp khi thành lập công ty offshore là gì?

5.1 Thời gian thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank là bao lâu?

Thời gian thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank trong vòng 1-4 tuần làm việc., tùy vào quốc gia thành lập. Tuy nhiên, ở một số quốc gia offshore, Doanh nghiệp cần lưu ý về điều kiện / quy trình xin giấy phép hoạt động đối với lĩnh vực fintech.

5.2 Quốc gia offshore nào Doanh nghiệp nên lựa chọn thành lập công ty fintech, fintech bank tại offshore?

BVI là lựa chọn với nhiều ưu đãi hấp dẫn: không cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập phát sinh ngoài BVI. Loại hình và cấu trúc doanh nghiệp đa dạng, linh hoạt, có nhiều sự lựa chọn dành cho các công ty thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank.

5.3 Công ty offshore fintech, fintech bank nên lựa chọn mở tài khoản ngân hàng vật lý hay online?

Việc lựa chọn mở tài khoản ngân hàng vật lý hay online phụ thuộc vào mô hình kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Global Links Asia với kinh nghiệm mở tài khoản ngân hàng vật lý, online, là đối tác của các ngân hàng lớn sẽ giúp Doanh nghiệp thành lập công ty fintech, fintech bank tại offshore lựa chọn tài khoản ngân hàng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

5.4 Thủ tục thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank gồm những bước gì?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp offshore fintech, fintech bank ở mỗi quốc gia sẽ có những quy trình khác nhau. BVI nơi được nhiều doanh nghiệp fintech, fintech bank lựa chọn mở công ty có thủ tục đăng ký công ty như sau;

 • Chuẩn bị tên công ty;
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết liên quan đến hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty offshore fintech, fintech bank gửi tới Global Links Asia;
 • Sau khi đăng ký mở công ty offshore fintech, fintech bank, Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, thủ tục mở tài khoản ngân hàng phù hợp với công ty offshore.

Bài viết trên được Công ty Global Links Asia biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinks.asia/vi/ lần đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2023. Bản quyền thuộc Công ty Global Links Asia. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Công ty Global Links Asia.

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS