Tổng quan về hệ thống thuế doanh nghiệp tại Hồng Kông Featured

Rate this item
(3 votes)

tong-quan-ve-he-thong-thue-doanh-nghiep-tai-hong-kong

Hồng Kông nổi tiếng khắp thế giới bởi hệ thống thuế thu nhập thấp, và đơn giản. Chính điều này, đã góp phần làm cho Hồng Kông trở thành một trong những khu vực pháp lý có hệ thống kinh doanh thân thiện.

Hệ thống thuế lợi nhuận tại Hồng Kông, tuân thủ theo nguyên tắc đánh thuế cào bằng và nguyên tắc đánh thuế trên lãnh thổ. Ngoài ra, ưu đãi về thuế cũng chính là một lý do nữa làm tăng khả năng cạnh tranh của Hồng Kông và biến nó trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bài viết này của Global links Asia chỉ nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống thuế thu nhập, thuế suất, ưu đãi thuế dành cho các công ty tại Hồng Kông

 

 

he-thong-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-hong-kong

  Hệ thống thuế lợi nhuận cào bằng

 

 

 

Hồng Kông áp dụng mức thuế cào bằng là 16,5% trên lợi nhuận chịu thuế.

Thuế suất ưu đãi là 50% của thuế suất lợi nhuận bình thường, sẽ được áp dụng cho lợi nhuận kinh doanh, lãi có nguồn gốc từ các công cụ nợ có đủ điều kiện (qualifying debt instruments) được phát hành tại Hồng Kông dành cho các công ty offshore của các công ty tái bảo hiểm chuyên nghiệp.

 Hệ thống thuế lợi nhuận theo lãnh thổ 

 

 

 

Hồng Kông tuân thủ theo hệ thống thuế theo lãnh thổ. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là thuế sẽ chỉ được tính trên lợi nhuận phát sinh, hay có nguồn gốc từ các giao dịch, doanh nghiệp tại Hồng Kông. Thuế lợi nhuận sẽ không được áp dụng cho phần lợi nhuận có nguồn gốc ngoài lãnh thổ Hồng Kông. Do đó, nếu công ty/ cá nhân thành lập công ty tại Hồng Kông nhưng lợi nhuận lại có nguồn gốc ngoài lãnh thổ ở Hồng Kông, công ty/ cá nhân ấy sẽ không chịu trách nhiệm trả thuế cho phần lợi nhuận ấy, cho dù phần lợi nhuận đó đã được chuyển về Hồng Kông hay chưa. Nguyên tắc đánh thuế theo lãnh thổ này không phân biệt giữa người cư trú và người không cư trú. Chẳng hạn nếu cá nhân là cư dân thường trú tại Hồng Kông nhưng lợi nhuận kiếm được có nguồn gốc từ nơi khác, cá nhân đó sẽ không phải nộp bất cứ khoản thuế nào cho phần lợi nhuận đó. Tương tự như vậy, nếu một cá nhân không cư trú tại Hồng Kông nhưng lại có lợi nhuận từ Hông Kông, cá nhân đó sẽ phải nộp thuế cho phần lợi nhuận tại Hồng Kông đó.

Việc doanh nghiệp có đang hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, hoặc lợi nhuận có nguồn gốc tại Hồng Kông hay không luôn là điều băn khoăn của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số hướng dẫn từ các nguyên tắc đã áp dụng, có thể được tìm thấy trong các vụ việc đã được cân nhắc, xem xét bởi tòa án Hồng Kông và các quốc gia áp dụng hệ thống thông luật khác.

Hệ thống thuế đơn tầng

 

 

 

Hồng Kông áp dụng hệ thống thuế đơn tầng (single-tier tax system) hay viết tắt là STS. Điều này có nghĩa là lợi nhuận kiếm được của các công ty sẽ chỉ bị đánh thuế một lần. Khi công ty tiến hành phân chia cổ tức, cổ tức được phân phối cho các cổ đông sẽ không chịu thuế nữa.

Thời hạn và các yêu cầu khai báo thuế

 

 

 

Cục Doanh Thu nội địa Hồng Kông IRD (Inland Revenue Department of Hong Kong) thường ban hành tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( corporate profits tax) vào ngày đầu tiên của tháng tư hằng năm (01/04). Thông thường, các doanh nghiệp nên điền các thông tin vào tờ khai thuế này trong vòng 1 tháng kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp đối với các công ty mới thành lập, Cục Doanh thu nội địa Hồng Kông IRD sẽ ban hành tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau 18 tháng kể từ ngày thành lập công ty hay từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Các công ty phải điền đầy đủ vào bộ giấy tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm:

 1. Bản khai thuế lợi nhuận được ban hành bởi Cục Doanh thu nội địa Hồng Kông IRD.
 2. Một bản bổ sung do Cục Doanh thu nội địa IRD ban hành dành cho các dữ liệu về thuế, tài chính của doanh nghiệp.
 3. Một bản sao công chứng của Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet), Báo cáo của Kiểm toán viên (Auditor's Report), Báo cáo lãi lỗ (Profit & Loss Account) liên quan đến năm tài chính cơ sở. (basis period is the time period for which a sole trader pays tax each year)
 4. Một bản tính toán thuế liệt kê các khoản lợi nhuận chịu thuế (hoặc các khoản lỗ)...

 

Các công ty nhỏ - là các công ty có tổng thu nhập ( total gross income) không vượt quá 500,000 đô la Hồng Kong cho năm tài chính cơ sở), sẽ chỉ phải điền vào bản khai thuế lợi nhuận và bản bổ sung ( được ban hành bởi IRD). Việc nộp các giấy tờ bổ sung còn lại đề cập ở trên là không bắt buộc.

Hệ thống thuế lợi nhuận ước tính tạm thời (Provisional Profits Tax)

 

 

 

Thuế lợi nhuận là phải trả cho các khoản lợi nhuận tính thuế của một năm tài chính. Tuy nhiên, do chỉ có thể tính toán các khoản lợi nhuận chịu thuế vào thời điểm cuối năm, việc ước tính lượng thuế sẽ dựa vào các số liệu của năm trước. Lượng thuế ước tính này chính là thuế lợi nhuận ước tính tạm thời (Provision Profits Tax) và sẽ được chia ra thành 2 lần thanh toán- phần thanh toán đầu tiên sẽ là 75% số thuế của lợi nhuận chịu thuế đó, và 25% còn lại sẽ phải được trả trong ba tháng sau. Sau khi đánh giá cuối dựa trên phần lợi nhuận chịu thuế thực tế được thực hiện, số tiền thuế lợi nhuận ước tính đã đóng sẽ được ghi nhận. Nếu phần thuế đóng là dư/hoặc thiếu, Cục Doanh thu nội địa IRD sẽ trừ/ cộng thêm cho phần thanh toán thuế lợi nhuận ước tính đấu tiên của năm sau.

Chậm trễ hoặc không khai thuế là một hành vị phạm tội nghiêm trọng có thế dẫn đến hình phạt (penalty) hoặc thậm chí truy tố về sau.

Năm tài chính cơ sở của thuế thu nhập (Income Tax Basis Period)

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hồng Kông được xem xét trong mối quan hệ với một năm tài chính ( Year of Assesment). Năm tài chính sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 (từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 3). Do đó, năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2009 sẽ được coi là năm tài chính 2008-09. Thông thường, lợi nhuận chịu thuế cho một năm tài chính YA sẽ dựa trên kỳ kế toán kết thúc trong năm tài chính đó.

Các điều kiện miễn kiểm toán thuế thu nhập

 

 

Sau đây là các điều kiện miễn việc nộp tài khoản kiểm toán và bản khai thuế lợi nhuận:

 • Các công ty Dormant (theo định nghĩa Pháp lệnh công ty là công ty không có các giao dịch kế toán liên quan trong suốt năm tài chính) sẽ được miễn chuẩn bị kiểm toán chỉ khi họ đã đăng ký với Văn phòng Đăng ký của Chính phủ (Company Registry) về tình trạng không hoạt động chính thức bằng cách điền vào nghị quyết đặc biêt.
 • Các công ty thành lập ở các quốc gia mà luật không yêu cầu các tài khoản phải được kiểm toán.
 • Các chi nhánh của các công ty nước ngoài tại Hông Kông miễn là các thông tin sau được cung cấp kèm với tờ khai thuế:

o Nơi thành lập của công ty nước ngoài

o Luật pháp của nước đó có yêu cầu phải kiểm toán theo luật định tất cả các tài khoản của công ty trên toàn thế giới.

o Việc kiểm toán đã được tiến hành chưa.

o Bản tóm tắt ngắn gọn về các hồ sơ tài chính và kế toán của các chi nhánh tại Hồng Kong.

o Bản sao công chứng của các báo cáo tài chính và kế toán. 

Đối với các công ty nhỏ ( được định nghĩa là các công ty mà tổng thu nhập không vượt quá 2,000,000 đô la Hồng Kông cho năm tài chính cơ sở), kiểm toán được yêu cầu nhưng không phải là cần thiết để nộp cho các cơ quan thuế.

Quy định khấu trừ thuế

 

 

Tiền bản quyền và phí trả cho các nghệ sĩ, vận động viên không thường trú tại Hồng Kông cho việc trình diễn của họ tại Hồng Kông sẽ được khấu trừ thuế trên lợi nhuận chịu thuế của họ.

Không áp dụng khấu trừ thuế cho cổ tức và lợi tức.

Ưu đãi về thuế

 

  

cac-uu-dai-thue-tai-hong-kong

 

Các loại thuế ưu đãi sau được áp dụng cho các công ty Hồng Kông:

 • Lập tức xỏa bỏ các khoản thuế đã thanh toán cho phần chi phí liên quan đến việc đầu tư, nâng cấp nhà máy sản xuất, máy móc, phần cứng và phần mềm của máy tính.
 • Xóa bỏ các khoản thuế đã thanh toán trong hơn 5 năm dành cho các chi phí cho việc nâng cấp các cơ sở kinh doanh.
 • Lợi nhuận thu được từ các công cụ nợ đủ điều kiện sẽ nhận được ưu đãi thuế.
 • Các công ty Tái bảo hiểm được hưởng mức thuế ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của họ.
 • Lãi thu được từ bất kỳ khoản tiền gửi tại một tổ chức có thẩm quyền tại Hồng Kông sẽ được miễn thuế. Xin Lưu ý: Ưu đãi này sẽ không áp dụng cho các khoản lãi nhận được/ tăng lên từ các tổ chức tài chính.
 • Các quỹ nước ngoài (offshore funds) (cá nhân không cư trú, quan hệ đối tác, ủy thác của các tài sản tín thác, công ty) được thực hiện bởi các công ty và tổ chức tài chính ủy quyền có giấy phép hoặc đã đăng ký theo Pháp lệnh (Securities and Futures Ordinance) sẽ được miễn thuế trên lợi nhuận thu được từ các giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng ngoại hối,... ở Hồng Kông. Xin Lưu ý: Các thực thể không cư trú tại Hồng Kông không được thực hiện việc kinh doanh khác tại Hồng Kông.
 • 100% khấu trừ dành cho phần chi phí phát sinh trên việc đầu tư, nâng cấp nhà xưởng và máy móc. 20% khấu trừ dành cho phần chi phí vốn mỗi năm trong năm năm liên tiếp cho việc lắp đặt, xây dựng các phần của cấu trúc tòa nhà..

Tránh đánh thuế hai lần

 

 

Đánh thuế hai lần phát sinh khi một khoản thu nhập hoặc lợi nhuận chịu thuế trên hai quốc gia khác nhau, một quốc gia nơi phát sinh thu nhập, lợi nhuận và một quốc qia của cá nhân cư trú nơi mà thu nhập được nhận về. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc cái Điều ước Quốc tế về Thuế sẽ loại bỏ việc nộp thuế hai lần đó cũng như khuyến khích đầu tư giữa các quốc gia.

Do Hồng Kông áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo lãnh thổ, tức là chỉ có thu nhập/lợi nhuận có nguồn gốc từ Hồng Kông hoặc phát sinh tại Hồng Kông mới chịu thuế, các công ty địa phương sẽ không phải đóng thuế hai lần cho bất kì khoản lợi nhuận nào có nguồn gốc ngoài Hồng Kong.

Ngoài ra, Hồng Kông đã thiết lập một mạng lưới gồm hơn 35 Điều ước về thuế để cung cấp việc miễn thuế cũng như giảm thuế suất nhiều hơn.

Thuế trong trường hợp công ty thua lỗ

 

 

 

Lỗ hay thiệt hại trong một năm kế toán có thể được chuyển vô hạn định và khấu trừ trên khoản lợi nhuận tương lai của các hoạt động kinh doanh. Một tập đoàn hoạt động trên nhiều mảng kinh doanh có thể có tổn thất trong một mảng và gây ra sự giảm trừ vào lợi nhuận của mảng kia. Hồng Kông không cho phép cứu trợ nhóm ( như chuyển lỗ giữa các công ty trong cùng một tập đoàn). Thiệt hại, lỗ không thể được thực hiện lại. Chi phí tổn thất vốn không được xem là khấu trừ.

Thu nhập ròng & Thu nhập chịu thuế

 

 

 

Các công ty Hồng Kông sẽ bị đánh thuế trên lợi nhuận chịu thuế. Thu nhập chịu thuế của công ty chính là phần lợi nhuận/ lỗ ròng sau khi đã tiến hành một số điều chỉnh (khấu trừ chi phí kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất, khấu trừ các khoản miễn thuế cho vốn, ...)

 

Để theo dõi các bài viết trong Cẩm nang thành lập công ty tại Hồng Kông, vui lòng tham khảo:

https://globallinks.asia/vi/thanh-lap-cong-ty-nuoc-ngoai/mo-cong-ty-tai-hong-kong/tai-sao-chon-hong-kong

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

Thành lập công ty Singapore uy tín cho doanh nghiệp

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

PAYMENT METHODS

Liên hệ qua email

Liên hệ qua email

Liên hệ qua viber

Liên hệ qua whatsapp

Liên hệ qua telegram

Feel free to contact us via:

Viet Nam office: Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Singapore office: 350 Orchard Road #11-08, Shaw House, Singapore 238868

Hotline: (+84) 2844581627 / (+65) 3163 4102

Email: info@globallinks.asia

Liên hệ qua telegram Liên hệ qua viber Liên hệ qua whatsapp