Tổng hợp các loại báo cáo công ty Hồng Kông cần nộp hằng năm?

Rate this item
(2 votes)

cac loai bao cong ty hong kong nop hang namSau khi thành lập công ty tại Hồng Kông và hoạt động được một năm, vào cuối năm tài chính, các công ty Hồng Kông có nghĩa vụ nộp các báo cáo thường niên, báo cáo thuế, tờ khai thuế cho chính phủ Hồng Kông.

Đây là nghĩa vụ bắt buộc của các công ty Hồng Kông khi thành lập công ty và kinh doanh tại Hồng Kông. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Hồng Kông gặp khó khăn khi tổng hợp các loại báo cáo hằng năm cần nộp cho chính phủ Hồng Kông. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến vấn đề này gồm:

 • Các công ty Hồng Kông chưa nắm rõ các loại báo cáo cần nộp đến chính phủ do thiếu nhân sự - thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về luật kinh doanh, quy định thuế tại Hồng Kông

 • Các công ty Hồng Kông chưa đầu tư nhân sự bài bản để làm báo cáo tài chính - kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán Hồng Kông

Hãy cùng tìm hiểu các loại báo cáo công ty Hồng Kông cần nộp hằng năm cho chính phủ Hồng Kông cùng với Global Links Asia qua bài viết sau đây.

1. Công ty Hồng Kông cần nộp những báo cáo nào cho Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Hồng Kông (the Company Registry - CR)?

Số thứ tự Loại báo cáo Nội dung chi tiết Thời hạn nộp báo cáo
 1 Biên bản họp hội đồng hằng năm (Annual Greeting Meeting - AGM)

Công ty Hồng Kông phải tổ chức đại hội cổ đông vào mỗi năm tài chính của công ty, thay vì theo từng năm dương lịch.

Lưu ý: Công ty một thành viên (ví dụ công ty chỉ có 1 GIÁM ĐỐC) không cần thực hiện đại hội cổ đông.

Mỗi năm, công ty Hồng Kông cần phải nộp AGM và AR để cập nhật thông tin công ty với chính phủ Hồng Kông.

Công ty Hồng Kông phải nộp AGM và AR cho CR trong vòng 42 ngày sau ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty trong năm đó.

 2 Báo cáo thường niên (Annual Return - AR)

Báo cáo thường niên sẽ được trình bày như mẫu form NAR1 để gửi đến Cơ quan quản lý doanh nghiệp Hồng Kông. Nội dung của báo cáo này gồm:

 • Thông tin chi tiết của công ty
 • Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp
 • Giám đốc, cổ đông, thư ký công ty, v.v…
 3 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Business Registration Certificate) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông có thể có hiệu lực trong một hoặc ba năm.

Phòng Đăng ký kinh doanh (Business Registration Office) sẽ gửi Phiếu yêu cầu gia hạn đăng ký kinh doanh (Business registration renewal demand note) vào khoảng giữa tháng trước tháng bắt đầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ

Nếu việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bắt đầu vào tháng 5, thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy yêu cầu vào giữa tháng 4.
Nếu không nhận được thông báo yêu cầu như vậy, doanh nghiệp cần thông báo bằng văn bản cho Ủy viên trong vòng 1 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp hết hạn.
 4 Báo cáo của giám đốc (A directors’ report for a financial year) Báo cáo của giám đốc phải được chuẩn bị dựa trên danh sách kiểm tra của Pháp lệnh công ty. (Các công ty Hồng Kông có thể tham khảo mẫu báo cáo chuẩn từ chính phủ Hồng Kông) Tất cả công ty Hồng Kông không yêu cầu phải nộp báo cáo của giám đốc. Thay vào đó, báo cáo này phải được Ban Giám đốc thông qua và trình bày trước cổ đông trong vòng 21 ngày trước khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên.
 5 Danh sách Hội đồng Quản trị (Significant Controllers Register) Tất cả các công ty Hồng Kông phải soạn thảo và lưu trữ danh sách hội đồng quản trị để Cơ quan quản lý Hồng Kông kiểm tra khi có yêu cầu. Công ty Hồng Kông không bắt buộc phải nộp Danh sách Hội đồng quản trị cho CR. Tuy nhiên, danh sách này cần được lưu trữ tại địa công ty Hồng Kông và nộp khi có yêu cầu.
 6 Báo cáo thu nhập và lương hưu của nhân viên công ty (Employer's Returns)

Đây là báo cáo hàng năm về số tiền lương và tất cả các lợi ích khác mà một nhân viên của công ty Hồng Kông nhận được. Tất cả thu nhập của nhân viên của công ty Hồng Kông, bất kể họ đã làm việc ở đâu (ở Hồng Kông hay ở nước ngoài) đều phải được báo cáo thông qua các đơn mẫu BIR56AIR56B.

Công ty Hồng Kông phải duy trì và lưu giữ hồ sơ lương của nhân viên trong ít nhất 7 năm; đồng thời báo cáo khoản tiền trả cho nhân viên thông qua các đơn mẫu BIR56AIR56Bvà các Biểu mẫu chi tiết sau: IR56E; IR56F; IR56G.

Ngoài ra, chính phủ Hồng Kông khuyến khích các doanh nghiệp gửi báo cáo trực tuyến để thuận tiện cho quá trình chuẩn bị tài liệu.

Cục Doanh thu Nội địa Hồng Kông (Inland Revenue Department of Hong Kong) sẽ cấp cho công ty Hồng Kông đơn BIR56A và đơn IR56B vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 4 hàng năm.

Công ty Hồng Kông phải hoàn thành và gửi lại đơn BIR56A và IR56B trong vòng 1 tháng kể từ ngày cấp.

2. Công ty Hồng Kông cần nộp những báo cáo nào cho Cục Thuế Hồng Kông (Inland Revenue Department of Hong Kong)?

Số thứ tự Loại báo cáo Nội dung chi tiết Thời hạn nộp báo cáo
 1 Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hằng năm (Annual profit tax returns)

Báo cáo thuế TNDN hằng năm gồm có ba mẫu đơn dành cho các đối tượng khác nhau như sau:

 • Công ty Hồng Kông: BIR52
 • Cá nhân: BIR52
 • Cá nhân người nước ngoài: BIR54

Báo cáo thuế TNDN hằng năm cần nộp kèm với các loại báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
 • Báo cáo kiểm toán
 • Báo cáo lãi lỗ của doanh nghiệp

Với các báo cáo kể trên, chính phủ Hồng Kông có thể đánh giá lợi nhuận của công ty hoặc nhìn thấy được các khoản lỗ đã điều chỉnh, để từ đó tính ra thuế TNDN mà công ty Hồng Kông phải đóng trong năm đó.

Lưu ý:

Báo cáo thuế TNDN hằng năm và các báo cáo liên quan phải được nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày công ty Hồng Kông nhận được thông báo của cục thuế Hồng Kông.

Thông báo này thường được phát hành định kỳ vào ngày 1/4 hằng năm.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào thời gian hoạt động của doanh nghiệp mà thời điểm doanh nghiệp nhận thông báo nộp Báo cáo thuế TNDN từ cục thuế Hồng Kông sẽ khác nhau, cụ thể là:

 • Doanh nghiệp mới thành lập: Doanh nghiệp này sẽ nhận được báo cáo thuế TNDN đầu tiên sau 18 tháng kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thành lập.
 • Doanh nghiệp hoạt động lâu năm: Báo cáo kê khai thuế TNDN sẽ được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 4 hàng năm.
 • Đặc biệt, để hỗ trợ các công ty Hồng Kông chưa có hoạt động nhiều, đang tạm ngừng hoạt động, cục Thuế Hồng Kông có thể sẽ không phát hành thông báo yêu cầu nộp “Báo cáo thuế TNDN” cho các công ty này.

Tuy nhiên, trừ khi có thông báo hay hướng dẫn gì khác từ cục thuế Hồng Kông, các công ty Hồng Kông vẫn nên phải nộp Báo cáo thuế TNDN hằng năm.

 2 Bộ báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Theo quy định của chính phủ Hồng Kông, tất cả các công ty Hồng Kông bắt buộc phải làm báo cáo tài chính. Và báo cáo này phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài để kiểm chứng toàn bộ dòng tiền giao dịch trong doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi chuẩn bị báo cáo tài chính, chính phủ Hồng Kông khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tra cứu các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện hợp pháp để cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải bao gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính (Statement of financial position)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Statement of profit or loss and comprehensive income)
 • Báo cáo về thay đổi vốn chủ sở hữu (Statement of changes in equity)
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền (Statement of cash flows)
 
 3 Đơn miễn trừ thuế đối với thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Hồng Kông (Claim offshore form)

Hồng Kông áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo lãnh thổ. Chỉ lợi nhuận phát sinh ở Hồng Kông mới bị đánh thuế tại đây. Lợi nhuận có nguồn gốc từ nơi khác không phải chịu thuế TNDN Hồng Kông. Vì vậy, doanh nghiệp có thể giảm bớt tỷ lệ thuế phải đóng cho chính phủ bằng cách chuẩn bị đơn miễn trừ thuế đối với thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Hồng Kông.

Để thành công xin miễn trừ thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Các báo cáo tài chính hằng năm (được kiểm toán từ đơn vị kiểm toán bên ngoài)

Đơn miễn trừ thuế đối với thu nhập phát sinh ngoài lãnh thổ Hồng Kông

Các tài liệu tài chính liên quan hoặc các giấy tờ giao dịch ra nước ngoài:

 • Hóa đơn, chứng từ
 • Hợp đồng, bảng sao kê
 • Biên lai, thư từ, v.v…
 • Đối với lần đầu nộp đơn: 18 tháng sau khi công ty nộp báo cáo kê khai thuế TNDN.
 • Đối với các lần nộp đơn tiếp theo: Mỗi 12 tháng sau khi đơn đăng ký đầu tiên của doanh nghiệp được phát hành.

3. Các câu hỏi thường gặp khi công ty Hồng Kông thực hiện báo cáo tài chính - kế toán

Tất cả các công ty Hồng Kông phải nộp báo cáo kế toán - tài chính hằng năm cho cục thuế Hồng Kông. Các báo cáo kế toán và kiểm toán được bao gồm trong các nghĩa vụ tuân thủ hàng năm, bất kể hoạt động kinh doanh diễn ra ở đâu.

Như đã trình bày ở trên, công ty Hồng Kông có thể nộp đơn miễn thuế:

 • Đối với lần đầu nộp đơn: 18 tháng sau khi nộp báo cáo kê khai thuế lợi tức đầu tiên của bạn với tư cách là một công ty được thành lập.
 • Đối với các lần nộp đơn tiếp theo: Mỗi 12 tháng sau khi đơn đăng ký đầu tiên của doanh nghiệp được cấp.
 • Quá trình này có thể mất vài tháng vì IRD sẽ đưa ra câu hỏi cho các công ty trong quá trình xét duyệt đơn.

Vì:

 • Thuế tăng vốn (Capital Gains Tax)
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT)
 • Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • Thuế nhà thầu (Withholding Tax)
 • được miễn ở Hồng Kông, nên một công ty Hồng Kông chỉ cần trả thuế thu nhập doanh nghiệp cho chính phủ Hồng Kông.

Việc thành lập công ty ở Hồng Kông có thể được thực hiện từ xa với Global Links Asia. Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng và đầy đủ nhất!

Quy trình thành lập công ty ở Hồng Kông gồm 2 bước:

 • Tìm và phê duyệt tên công ty: Bước đầu tiên trong thủ tục đăng ký công ty chính là việc tên dự kiến của công ty phải được chấp thuận và phê duyệt bằng cách gửi đơn đến Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry).
 • Đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry): Đơn đăng ký thành công thường được xử lý trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc và các Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry) sẽ cấp Giấy chứng nhận thành lập. Giấy chứng nhận Thành lập phải được lấy tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Companies Registry) và được lấy bởi người đại diện.

Từ lâu, Hồng Kông đã trở thành địa điểm kinh doanh lý tưởng cho các chủ doanh nghiệp nước ngoài, nhờ những yếu tố sau:

 • Vị trí địa lý - kinh tế chiến lược, thuận lợi kinh doanh quốc tế
 • Nền kinh tế tự do nhất trên thế giới với nhiều ưu đãi thuế cho doanh nghiệp
 • Môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng
 • Lực lượng lao động năng suất, hiệu quả cùng cơ sở hạ tầng cao cấp

Có thể thấy, mỗi doanh nghiệp Hồng Kông sẽ cần nộp rất nhiều loại báo cáo, báo cáo tài chính - kế toán khác nhau.

Để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi kinh doanh tại đây, các công ty Hồng Kông cần tìm hiểu về rõ các loại báo cáo, cách nộp, cách soạn báo cáo đúng chuẩn để nộp lên chính phủ Hồng Kông.

Tuy nhiên, đây chưa phải là giải pháp tối ưu về lâu dài, nhất là đối với các doanh nghiệp nước ngoài bận rộn với việc kinh doanh và không đủ thời gian, tiềm lực nhân sự, công nghệ để tự quản lý giấy tờ, hóa đơn chứng từ.

Hiểu được nguyên nhân cốt lõi trong vấn đề này, Global Links Asia sẽ mang đến Quý doanh nghiệp các giải pháp thực tế và có thể thay đổi đáng kể đến hiệu quả kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp, bao gồm:

Doanh nghiệp quan tâm về dịch vụ thành lập công ty tại Hồng Kông, dịch vụ kế toán tháng báo cáo tài chính và kiểm toán cho công ty Hồng Kông, liên hệ Global Links Asia để được tư vấn.

Bài viết trên được Global Links Asia biên soạn và đăng trực tiếp vào website globallinks.asia/vi/ lần đầu vào ngày 18 tháng 05 năm 2021. Bản quyền thuộc Global Links Asia. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức trừ trường hợp được đồng ý bằng văn bản của Global Links Asia.

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

Thành lập công ty Singapore uy tín cho doanh nghiệp

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

PAYMENT METHODS

Liên hệ qua email

Liên hệ qua email

Liên hệ qua viber

Liên hệ qua whatsapp

Liên hệ qua telegram

Feel free to contact us via:

Viet Nam office: Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Singapore office: 350 Orchard Road #11-08, Shaw House, Singapore 238868

Hotline: (+84) 2844581627 / (+65) 3163 4102

Email: info@globallinks.asia

Liên hệ qua telegram Liên hệ qua viber Liên hệ qua whatsapp