16 Tháng 12 2015

thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cho-doanh-nghiep-trong-nuoc-va-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp có quyền thay đổi nội dung đã đăng ký, có quyền đại diện giao dịch nhưng không có quyền hoạt động kinh doanh trực tiếp như chi nhánh.

Global Links Asia xin giới thiệu quy trình thủ tục chi tiết để thành lập VPĐD cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube