04 Tháng 11 2015

latest-Law-updates

Global Links Asia cung cấp thông tin luật mới nhất tại Singapore tháng 10/2015 và cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp lý Singapore 2015. Các mảng pháp luật được điều chỉnh và ghi nhận bao gồm: Pháp luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp, Vấn đề việc làm, Sở hữu trí tuệ, Trao đổi ngoại hối, Thuế, Các vấn đề chiến lược

 

NguồnSingapore Ministry of Law, Ministry of Manpower, Ministry of Finance, Ministry of Trade and Industry

Competition Commission of Singapore (CCS), Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Intellectual Property Office of Singapore (IPO), Singapore Exchange Limited (SGX), The Monetary Authority of Singapore (MAS)

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube